CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Dilluns 17 comença la Vaga Indefinida al Port de Barcelona

Dissabte, 15 gener, 2022

Delegats de CGT Mar y Ports s'han reunit els últims dies amb la directiva de CEMESA, MOORING i "Lanchas y Amarres" a mediació per negociar una sortida al conflicte. Després de diverses reunions  i arribar a un preacord, aquest no ha estat aprovat per una majoria de l'assemblea celebrada a les 17.00h ahir dissabte 

El conflicte arrenca amb el procés d'integració de les tres empreses que donen servei al Port de Barcelona. El passat 2 de Novembre de 2021, les directives Cemesa, Mooring i "Lanchas y Amarres" es van reunir amb el delegat CGT de "Lanchas y Amarres" juntament amb la part social per informar del procés d'integració de les tres empreses en una única empresa prestadora del servei d'amarrament al port de Barcelona. La nova companyia s'anomena AMARRADORES DEL PORT DE BARCELONA S.L.

Durant l'any passat, hi va haver diversos preavisos de vaga. Per l'incompliment, per part de les empreses, del personal mínim requerit per a operar al Port; així com amb MOORING, de no complir l'equiparació salarial amb els treballadors de CEMESA, pactada per a finals d'enguany. CGT Mar sempre ha defensat i defensarà els drets de tots i totes els/les treballadores de MOORING.
La integració total es va fer el passat 1 de gener. La part social i treballadors divendres 14 de gener van realitzar una segona reunió al CMAC de Barcelona, on l'empresa va proposar unes millores, ahir a la tarda es va fer una assemblea de treballadors d'amarrament i van decidir per majoria, no acceptar la proposta i anar a la Vaga demà dilluns 17 de Gener, de manera indefinida, per a una millora en la seguretat, defensar els seus drets i un augment en la contractació que garanteixi uns mínims de personal per a fer els treballs d'amarrament, l'equiparació salarial i el pagament de serveis auxiliars i polivalència. La convocatòria afecta a 104 treballadors que són claus per al subministrament i serveis del Port i de la ciutat de Barcelona. La Vaga està convocada per CGT, USTP, OTEP, CCOO i UGT.

CGT mar i ports, continuaran vetllant pels drets i llibertats dels treballadors de la mar, i en general pels del conjunt de la classe treballadora.

 

El Lunes 17 empieza la Huelga Indefinida al Puerto  de Barcelona

Delegados de CGT Mar y Puertos se han reunido los últimos días con la directiva de CEMESA, MOORING y "Lanchas y Amarres" en mediación para negociar una salida al conflicto. Después de varias reuniones  y llegar a un preacuerdo, este no ha sido aprobado por una mayoría de la asamblea celebrada a las 17.00h ayer sábado 

El conflicto arranca con el proceso de integración de las tres empresas que dan servicio al Puerto de Barcelona. El pasado 2 de Noviembre de 2021, las directivas Cemesa, Mooring y "Lanchas y Amarres" se reunieron con el delegado CGT de "Lanchas y Amarras" junto con la parte social para informar del proceso de integración de las tres empresas en una única empresa prestamista del servicio de amarre en el Puerto de Barcelona. La nueva compañía se denomina AMARRADORES DEL PUERTO DE BARCELONA S.L.

Durante el año pasado, hubo varios preavisos de huelga. Por el incumplimiento, por parte de las empresas, del personal mínimo requerido para operar al Puerto; así como con MOORING, de no cumplir la equiparación salarial con los trabajadores de CEMESA, pactada para finales de este año. CGT Mar siempre ha defendido y defenderá los derechos de todos y todas los/las trabajadoras de MOORING.

La integración total se hizo el pasado 1 de enero. La parte social y trabajadores el viernes 14 de enero realizaron una segunda reunión en el CMAC de Barcelona, donde la empresa propuso unas mejoras, ayer por la tarde se hizo una asamblea de trabajadores de amarre y decidieron por mayoría, no aceptar la propuesta e ir a la Huelga mañana lunes 17 de Enero, de manera indefinida, para una mejora en la seguridad, defender sus derechos y un aumento en la contratación que garantice unos mínimos de personal para hacer los trabajos de amarre, la equiparación salarial y el pago de servicios auxiliares y polivalencia. La convocatoria afecta a 104 trabajadores que son claves para el suministro y servicios del Puerto y de la ciudad de Barcelona. La Huelga está convocada por CGT, USTP, OTEP, CCOO y UGT.

CGT mar y puertos, continuarán velando por los derechos y libertades de los trabajadores del mar, y en general por los del conjunto de la clase trabajadora.

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció