CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Despesa Militar espanyola 2010: proposta de càlcul i percentatges de cara a la campanya d’objecció fiscal

Dijous, 4 març, 2010

Aquest és el càlcul de la Despesa Militar en l'estat espanyol que us proposem des d'Alternativa Antimilitarista-MOC perquè ho doneu a conèixer, i ho utilitzeu per a calcular els percentatges a l'hora de realitzar la vostra objecció fiscal a la despesa militar d'aquest any 2010.

Com venim fent els últims exercicis suggerim dos còmputs diferents: la despesa estricta, i un altre més ampli que denominem “despesa militar + control social” i que afegeix les principals policies i la despesa carcerària. Podeu utilitzar un o altre segons la vostra pròpia de decisió d'entendre com militaristes o no els instruments que el poder empra a nivell intern per a controlar a la població.

Recordar-vos que la despesa que hem calculat és el queel propi estat va pressupostar la passada tardor en els seus Pressupostos Generals de l'Estat per a 2010. Com bé ens ve aclarint l'investigador José Toribio en els seus últims informes, la realitat que aflora a l'hora de fer els comptes al final de cada exercici, és que l'estat entre pitos i flautes cada any ve realitzant una despesa militar entre un 15 i un 20% superior al que pressuposta. També podeu utilitzar els excel·lents i detallats càlculs que cada any realitza Pere Ortega, del Centre Delàs, que bàsicament són els que emprem per a realitzar el nostre propi càlcul, el qual es diferencia d'aquell que computa alguna que altra partida diferent i obté els percentatges de la quantitat total de PGE.

PRESSUPOST GENERAL DE L'ESTAT ESPANYOL 2010: 185.249 milions d'euros.

1.- “Despesa Militar”, més estricte i reduït, que només computa partides clarament relacionades amb les Forces Armades (en milions d'euros):

- Pressupost del Ministeri de Defensa: 7.694'86

- Organismes Autònoms del Ministeri de Defensa: 1.218'19

- Centre Nacional d'Intel·ligència: 241'37

- Classes Passives Militars: 3.328'59

- Aportacions a institucions militars estrangeres: 11'07

- Partides per a investigació militar del Ministeri d'Indústria: 950'91

- Institut Social de les Forces Armades (ISFAS): 617'53

- Interessos sobre el deute generat per la Despesa Militar: 1.125'20

- Direcció general de la Guàrdia Civil (Institució que forma part de les Forces Armades), Formació i Cossos de Reserva: 2.973'17.

Sumant aquests capítols, tenim un resultat de 18.160'89 milions d'euros. La qual cosa suposa un 9´8 % pel que fa al total dels Pressupostos Generals de l'Estat.

2.- Una segona xifra que inclou realitats de la nostra societat que, al nostre parer, suposen una intrusió de formes i valors del camp militar en la mateixa. A aquest segon càlcul l'anomenarem “Despesa Militar + Control Social”, i inclou les següents partides (en milions d'euros):

- Totes les anteriors: 18.160'89

- Formació dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat: Policia: 55'76

- Forces i Cossos de Reserva: Policia: 511'17

- Seguretat Ciutadana: Policia: 2.724'73

- Seguretat Ciutadana: Secretaria d'Estat de la Seguretat: 320'45

- Seguretat Ciutadana: Gerència d'Infraestructures i Equipaments de la Seguretat de l'Estat: 29'21

- Actuacions policials en matèria de droga: policia: 41'27

- Actuacions policials en matèria de droga: Secretaria d'Estat de la Seguretat: 5'55

- Transferències internes: Secretaria d'Estat de la Seguretat: 2'17

- Transferències internes: Secretària General d'Institucions Penitenciàries: 22'52

- Centres i Institucions Penitenciàries: 1.208'64

- Treball, formació i assistència a reclusos: 32'67.

Sumant aquests altres capítols, el resultat és de 23.115'03 milions d'euros. El que suposa un 12'47 % dels Pressupostos Generals de l'Estat.