CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Dossier Informatiu sobre les Penes Multa

Dissabte, 25 abril, 2009

Què és una pena-multa?

Dossier informatiu de 30 pàgines editat l'abril de 2009.

- què és una pena de multa?
- insubmissió a les penes-multa
- diferents casos repressius
- orientacions legals
- manual d’insolvència
- dossier jurídic

Una pena de multa és un concepte que apareix arran de la reforma del codi penal de 1995 i retocat el 2003 que consisteix en una condemna econòmica fruit d’un procés judicial per delictes o faltes que es pot substituir per penes privatives de llibertat al propi domicili o a un centre penitenciari. Amb aquest tipus de condemnes, una persona pot entrar a la presó per impagament d’una multa i la impossibilitat de ser embargada.

La pena de multa es fixa en les sentències amb una duració i una quantia econòmica concreta: l’extensió mínima serà de deu dies i la màxima de dos anys i la quota diària tindrà un mínim de 2 euros i un màxim de 400.

Els jutjats tindran en compte la situació econòmica del condemnat, segons el seu poder adquisitiu, els seus ingressos, les obligacions o les càrregues familiars. Si la condemnada no satisfà voluntàriament o per
embargament la multa imposada, quedarà subjecta a una responsabilitat personal subsidiària d’un dia de privació de llibertat per cada dues quotes diàries no satisfetes. També es podrà acordar que la responsabilitat subsidiària es compleixi mitjançant treballs anomenats en benefici de la comunitat.

Més informació i contactes:

alespenespunyalades.blogspot.com

proupenes@gmail.com

>>> Descarrega't el dossier a:

www.moviments.net/noalplacaufec/documentacio/10 dies a preso/Informacio Penes Multa/PENA-MULTA_dossier_penes-multa_23abril09.pdf