CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El Comitè de Vaga del 112 denuncia Ferrovial per manca d’informació i obstrucció de tasques dels responsables sindicals

Dimarts, 31 agost, 2021

L’empresa no facilita les dades sol·licitades pel Comitè de Vaga per tal que els membres que l’integren no puguin dur un control exhaustiu del compliment dels serveis mínims.

L’opacitat de l’empresa respon a la voluntat de l’empresa de substituir vaguistes i evitar que el Comitè de Vaga tingui les eines necessàries per detectar-ho.

El Comitè de Vaga del 112 ha interposat una denuncia a Inspecció de Treball a l’empresa Ferrovial, actual adjudicatària del servei d’Emergències de Catalunya, per manca d’informació i obstrucció de tasques del Comitè de Vaga. Des de l’inici de la vaga indefinida, el passat 21 d’agost, el Comitè de Vaga no ha pogut dur a terme les seves tasques degut a la manca d’informació per part de l’empresa tot i haver-se sol·licitat de manera reiterada.

Així doncs, Ferrovial, a data d’avui no ha facilitat el conjunt de dades reclamades per tal de que els representants legals dels treballadors dels dos centres (Zona Franca i Reus) puguin controlar que s’estan respectant els serveis mínims establerts per part del Departament de Treball.

La gestió d’una vaga indefinida és una taxa complexa i en la que hi intervenen molts factors i per aquest motiu és tan important que el Comitè de Vaga disposi de la informació pertinent per tal de poder assegurar als treballadors que l’empresa no està vulnerant els seus drets.

Entre les moltes dades sol·licitades hi ha les referents als dimensionaments de personal diaris i totes les actualitzacions pertinents (és a dir les persones que està previst que treballin cada dia, les baixes, els canvis d’última hora, etc.) el que no permet que el Comitè de Vaga pugui portar un control exhaustiu del compliment dels serveis mínims.

Tot i que la sol·licitud de les dades s’ha fet des del primer dia, l’empresa no les ha facilitat incomplint així el compromís establert amb el Comitè de Vaga en les diferents actes que s’han subscrit entre ambdues parts. Per altra banda, l’empresa no està gestionant les sol·licituds de les treballadores (vacances, sol·licitud de compenses, reduccions de jornades, entre d’altres) amb l’excusa de que tots aquests canvis estan vetats pel Comitè de Vaga, quan en les pròpies actes ja es fa constar que les sol·licituds les ha de gestionar l’empresa i que el Comitè de Vaga només les revisa i controla per tal d’evitar que s’estiguin vulnerant els serveis mínims. En cap cas és feina ni responsabilitat del Comitè de Vaga aprovar o denegar sol·licituds fetes pel treballador.

Entenem que és una estratègia per part de l’empresa per posar el col·lectiu dels treballadors en contra del Comitè de Vaga.

Tot i les maniobres poc ètiques dutes a terme per part de l’empresa i l’intent de boicotejar la vaga volem destacar l’èxit del seguiment de la mateixa per part de les companyes tot i la dificultat que aquesta tingui una afectació real en el servei, ja que els serveis mínims són del 85%. Tot i així estem molt satisfetes amb la resposta de la plantilla i no ens aturarem fins que la Generalitat reconegui el conflicte laboral i el posi damunt de la taula amb solucions reals per tal de desencallar-lo.

Reus, 31 d’agost

Comitè de vaga 112 Reus i Zona Franca

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció