CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El Departament de Treball confirma la multa de 12000€ imposada per Inspecció de Treball al Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona

Dimarts, 16 setembre, 2008

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha desestimat el recurs presentat per l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona contra l'Acta d'Infracció (multa) de 12000 € imposada per Inspecció de Treball per posar en situació de perill a un treballador, incomplint així l'article 25.1 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i els articles 4.2.d) i 19.1 de l'Estatut dels Treballadors.


Antecedents

El 14 de febrer de 2006 després de mesos de sol·licitar el canvi o adaptació de lloc de treball per problemes de salut i rebent per part del Institut com única possibilitat el canvi al servei de vigilància amb canvi d'horari i jornada, a pesar que el treballador té una situació familiar delicada amb un fill d'11 anys al seu exclusiu càrrec, es presenta denúncia en Inspecció de Treball.

Amb data 22 de setembre de 2006 Inspecció de Treball requereix que en un termini de 15 dies l'Institut Municipal compleixi la norma, art. 25.1 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos), adoptant les mesures protectores que corresponguin atenent al seu estat de salut fins i tot destinant-lo a un nou lloc de treball si aquelles són insuficients o de difícil o impossible aplicació, on haurien de ser respectades totes les seves condicions laborals actuals, incloses les de jornada i horari.

Amb data 1 de juliol de 2007, després de la comprovació per l'Inspector de Treball de l'incompliment del requeriment realitzat, practica un Acta d'Infracció per la quantia de 12.000 euros contra Parcs i Jardins per infringir la Llei de Prevenció i l'Estatut dels Treballadors al no donar-li el canvi a aquest treballador malgrat la prèvia resolució d'Inspecció on així ja es demanava. Contra l'Acta d'Infracció la Direcció de Parcs i Jardins presenta un recurs en el Departament de Treball, perquè entén que l'Inspector Manuel Hans no a comprovat els fets i que només a donat crèdit a les declaracions del treballador. A més, sobretot que en aplicació de l'article 45 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals com administració pública no li correspondria el pagament de cap sanció.

El Departament de Treball ha desestimat el recurs presentat per l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona i ha confirmat l'Acta d'Infracció (multa) de 12000 € imposada per Inspecció de Treball per posar en situació de perill a un treballador.

Perspectives de futur

Encara que la raó ens diu que ara la Direcció de l'Institut hauria de reconèixer l'error comès i intentar resoldre'l perquè no torni a ocórrer, la crua realitat ens diu que la Direcció de l'Institut presentarà recurs en el Tribunal del Jutjat del Conteciòs-Administratiu argumentant de nou que l'Inspector Manuel Hans no ha comprovat els fets i que només a donat crèdit a les declaracions del treballador. A més, per a cobrir-se les esquenes, demanaran que si els sancionen la considerin lleu i si la consideren greu que sigui la mínima 1502.54 €

Com els fets demostren, la política laboral de la Direcció de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, presidit per la Regidora d'IC-Els Verds Imma Mayol, està més preocupada per aconseguir que no es confirmi un Acta d'Infracció per incompliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, encara que això li representi a l'erari públic una despesa de jurídica molt més elevada que la sanció imposada, que a corregir l'error comès.

Secció Sindical CGT Parcs i Jardins Barcelona

malesherbes.blogspot.com/