CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El Metro de Barcelona ha estat condemnat pel jutjat a respectar la conciliació de la vida laboral i familiar d’una treballadora amb jornada reduïda per cura de fills

Dijous, 2 octubre, 2008

El Jutjat social nº 8 de Barcelona ha dictat Sentència, davant la qual no cap recurs, condemnant al Metro de Barcelona a respectar el dret d'una treballadora a realitzar la jornada reduïda en l'horari que ella havia sol·licitat, ja que la Direcció de l'Empresa no ha pogut acreditar la impossibilitat organitzativa per a acollir l'horari pretès.

Aquesta denúncia, la sentència de la qual ha estat gestionada per la Secció Sindical de CGT del Metro de Barcelona i defensada pel lletrat Rafael Calderón del col·lectiu AIDE, després d'infructuosos intents de solucionar el problema directament amb el departament de Personal de l'Empresa. A la CGT ens resulta sorprenent haver d'acabar en el Jutjat social amb temes d'aquestes característiques per dos motius:


Abans que s'aprovessin aquestes lleis de protecció cap a la dona i de conciliació de la vida laboral i familiar, amb el Metro de Barcelona s'adequaven els horaris a les necessitats de les companyes i companys, hi ha una gran quantitat de treballadors que en els anys 90 van tenir horaris especials que cobrien les seves necessitats.

És a partir de l'any 2002 amb irrupció dels nous equips Directius que es comença a negar el que abans era normal, curiosament quan ja és un dret aprovat en el Parlament. Ens sorprèn que sigui una empresa encapçalada pel PSOE català (PSC) la que nega en les Empreses que controla (com el Metro) el que “traient pit” aproven en el Parlament com lleis “progressistes”, tret que tot sigui un muntatge propagandístic pel qual no estan disposats a invertir ni un Euro.

La CGT considera que aquesta sentència destapa la hipocresia de la Direcció socialista del Metro que tenen la desvergonya d'incloure en el seu organigrama un departament de RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA el treball de la qual és promoure polítiques corporatives d'igualtat cap a la dona i desenvolupament de lleis socials, vistos els resultats és una altra despesa inútil a costa dels contribuents per a rentar-se la cara.

Dit tot això, la CGT del Metro creiem que aquesta sentència és un avanç més en la defensa dels drets dels treballadors en un àmbit tan important com és el de la conciliació de la vida laboral i familiar.

Secció Sindical CGT Metro Barcelona


Un juez antepone al interés empresarial que una mujer cuide a su hijo, la sentencia establece que se adapte el horario a la necesidad de la madre

La sentencia ha sido dictada por Francesc Leal, titular del Juzgado de lo Social número 8 de Barelona, y afecta a una trabajadora afiliada a la CGT

PERE RÍOS | EL PAIS. Viernes 3 de octubre de 2008

Los periódicos se refieren a menudo a sentencias "pioneras", pero a diario se dictan resoluciones que reconocen derechos individuales a ciudadanos anónimos. Ayer trascendió un caso de ésos y para la mujer que pleiteó tendrá una gran importancia porque el juez le ha reconocido que ha de primar su derecho a adaptar el horario laboral para que cuide de su hijo, por encima de las necesidades organizativas de la empresa en la que trabajaba, el Metro de Barcelona.

La sentencia ha sido dictada por Francesc Leal, titular del Juzgado de lo Social número 8 de Barelona, y afecta a una trabajadora afiliada a la CGT que trabaja en una ventanilla de atención al cliente con un salario de 750 euros mensuales y una jornada reducida de 20 horas.

Después de acogerse a la reducción de la jornada, la mujer trabajaba de lunes a viernes de 12.00 a 16.00 horas, y los sábados, de 12.30 a 16.30 horas. El pasado mes de marzo reclamó a la empresa que, con el inicio del curso escolar, se le permitiera trabajar sólo de lunes a viernes, porque se trata de una familia monoparental y nadie podía hacerse cargo del hijo los fines de semana.

La empresa le denegó la petición por correo electrónico, pero el juez recuerda que no se argumentaron los motivos de esa imposibilidad. La sentencia, que no puede ser recurrida, explica que lo que está en juego no es una cuestión de legalidad ordinaria, sino que afecta a un derecho fundamental como es la no discriminación por razón de sexo.

Por ello, el juez considera que una sentencia contraria a la petición de la trabajadora afectaría "al derecho efectivo a las mismas oportunidades de promoción profesional, a la protección de la infancia y a la conciliación de la vida familiar y laboral". En consecuencia, la sentencia establece que no se puede realizar una interpretación restrictiva de la reducción horaria, como imponer un régimen de turnos que comporta "una disponibilidad que dificulta extraordinariamente la organización de la vida personal y familiar".