CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El Ministeri de Foment segueix amb els seus plans per desmantellar el sector ferroviari

Dimecres, 10 juliol, 2013

FOMENT SEGUEIX AMB ELS SEUS PLANS PER DESMANTELLAR EL SECTOR ERROVIARI

Durant el matí del 3 de juliol, els Sindicats ens tornàvem a reunir amb la Ministra de Foment i la Presidència de Renfe-Operadora on ens han informat sobre el procés obert contra el ferrocarril amb l'aprovació del RDL-22/2012. Confirmen que van a continuar amb el desmantellament de tot el sector ferroviari:

• Segregant Renfe-Operadora en quatre societats. Comenten a més que l'única solució que contemplen per a Mercaderies és l'entrada d'un altre operador, en aquest cas la DB Alemanya per evitar la fallida tècnica de l'àrea.

• Segregant ADIF en dues societats per, segons ells, separar la comptabilitat. Segons el Ministeri, ADIF està en fallida per la seva excessiva deute, per a la qual caldrà buscar solucions.

• Desfent de COMFERSA i els seus treballadors. No contemplen solucions com que segueixin constituint una entitat pública o integrar a Renfe als seus treballadors.

• Eliminant almenys d'un 40% de la plantilla de CREMONINI i modificar les condicions de treball dels que quedin. Tot i ser una licitació privada, les exigències del Ministeri demostren la vinculació públic d'aquests treballadors des de fa moltes dècades.

• Aprimant plantilles a Renfe i Adif, externalitzant càrregues de treball. Per eliminar plantilles proposen un acomiadament col · lectiu en cadascuna de les empreses d'entre 2.000 i3.000 treballadors, voluntari en primera instància i obligatori si no es cobreix. Diuen que esperen tancar aquest ERO amb acord perquè sigui el menys traumàtic possible per als treballadors que pretenen acomiadar.

Per tot l'anterior es comprometen a "parlar" amb la representació sindical sobre el
procés a realitzar, abans d'elevar al Consell de Ministres per a la seva aprovació definitiva (Està previst que sigui durant el mes de juliol). Per dur a terme tot el procés fins al final garantint "la pau social" proposen realitzar reunions en dos àmbits: a nivell de Ministeri per concretar l'aplicació de les mesures preses contra el ferrocarril pels diferents governs i a nivell d'empresa per parlar sobre les condicions laborals.

CGT els farà arribar les nostres propostes i veurem si són tingudes en compte, perquè tot indica que aquesta proposta del Ministeri està dissenyada per guanyar temps i per resoldre els problemes que comporten l'aplicació de les seves mesures, més que un procés negociador per valorar el millor model de ferrocarril i la viabilitat de les seves empreses.

SFF-CGT

http://www.sff-cgt.org

EL DESMANTELLAMENT ESTÀ SERVIT

REUNIÓ AMB RENFE OPERADORA I MINISTERI DE FOMENT

El dia 8 de juliol, els secretaris generals van celebrar sengles reunions amb Renfe Operadora i el Ministeri de Foment per tal de rebre la informació precisa sobre la possibilitat d'emprendre un ERO a R.O. i la segregació de l'empresa.

Respecte a l'ERO, l'empresa reconeix que s'ha creat una comissió interministerial (administracions Públiques-Hisenda-Economia-Ocupació), la qual no semblen estar en disposició d'aprovar cap expedient de regulació d'ocupació fora dels termes que preveu la legislació vigent (vint dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats).

Manifesten que, de no aconseguir un acord per signar un expedient voluntari, recorrerien a la "Modalitat de forçós". El nombre de treballadors que poguessin estar afectats per aquest ERO és de 500 per a l'any 2013, sense revelar els plans per als anys següents; sense taxa de reposició, encara que, si existís,seria a canvi que els nous ingressos ho fessin amb pitjors condicions laborals i econòmiques; apunten que els afectats serien els treballadors que estiguessin en una edat propera a la jubilació.

Al Ministeri han manifestat el seu desig d'abordar l'assumpte de la segregació en dos nivells: un a nivell Ministerial sobre el model de la segregació i un altre a nivell d'empresa, en el qual es discutiran els temes relacionats amb el futur de les RR.LL., la permeabilitat del personal, la mobilitat, els convenis, les relacions sindicals, etc.

Posen de manifest que el RD22/2012 no es discuteix i que per tant només entraran ennegociacions per a delimitar qüestions del tipus anteriorment esmentat i tornen a deixar clar que les quatre societats mercantils són un fet, deixant entreveure dos aspectes: un que la participació privada pot ser cada vegada més gran en tota i cadascuna d'aquestes noves SA i un altre, per la necessitat de segregar per la Liberalització del Ferrocarril.

CGT, un cop més, ha mostrat el més gran dels rebutjos a aquest model liberalitzador, i per tant privatitzador, per al futur de tot el sector ferroviari la major incidència negativa serà en l'Ocupació.

L'estiu passat tots els sindicats ens mobilitzem davant l'amenaça de segregació de RENFE i ADIF, liberalització del transport de viatgers, reducció de trens per la implantació de les OSP i possible tancament de línies, privatització i tancament de tallers i terminals, etc.

Una vegada concretades aquestes amenaces, CGT entén necessària la mobilització, per la qual cosa anem a convocar una aturada de 24 hores per al dia 31 de juliol i aturades parcials durant tot el mes d'agost. Cas d'aconseguir acords, en l'àmbit de la unitat sindical, estaríem disposats a modificar aquestes dates.

SFF-CGT

Més informació:

- TWITTER SFF-CGT

- WEB CGT SFF

- YOUTUBE CGT SFF

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció