CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El Ministeri de l’Interior dicta ordres secretes per a l’expulsió “exprés” d’immigrants

Dilluns, 15 febrer, 2010

A partir d'ara els immigrants ’sense papers’, els seus advocats, els fiscals, i fins i tot els jutges, no coneixeran com aplica i interpreta la Policia la nova Llei d'Estrangeria. El Ministeri de l'Interior ha dictat una circular (número 1/2010 de la Comissaria General d'Estrangeria) en la qual ordena que els expedients d'expulsió es tramitin «el més aviat i en el temps mínim imprescindible»... però també sota el màxim secret.

La postil·la sobre la confidencialitat apareix al peu de totes les pàgines de la circular, un document «d'ús restringit per a unitats d'estrangeria» i de difusió «prohibida». La polèmica ordre 1/2010, que s'ha distribuït per les comissaries de tota Espanya, porta data del 25 de gener i la signa el màxim responsable d'immigració de la institució, el comissari general d'Estrangeria i Fronteres, Juan Enrique Taborda Álvarez.

Aquest secretisme ha sorprès als propis comandaments policials. L'Administració, en particular la Secretaria d'Estat d'Immigració, té instruccions de fer públiques totes les instruccions internes que afectin al dret de defensa dels estrangers. El propi Defensor del Poble ve insistint que totes les ordres o circulars en aquesta matèria siguin publicades en butlletins oficials per a evitar una sort de "infradret", aliè al coneixement d'advocats i jutges.

La circular, que ha aixecat per això butllofes entre els lletrats d'immigració, introdueix diversos punts controvertits i, en alguns aspectes, va molt més allà del que estableix la Llei d'Estrangeria, que va entrar en vigor el passat 13 de desembre. Un aspecte cridaner és que Interior insta sense dissimular a obviar els canvis introduïts per la reforma que, precisament, aporta modificacions importants en els procediments de deportació. «La reforma de la Llei d'Estrangeria -afirma el document- no suposa cap novetat que impliqui un canvi en l'actuació de les unitats d'estrangeria o de seguretat ciutadana en la via pública».

Detenció «cautelar»

En aquest sentit les ordres són clares: «Detenció preventiva» de qualsevol que, àdhuc sent regular, no pugui acreditar-lo en aquell moment en el carrer. Aquest arrest «cautelar» té l'empara de la nova llei, però el legislador (en els articles 61 i 63) només parla d'ella com una opció («podrà») no com una obligació. La circular, fins i tot, introdueix una nova figura jurídica que no apareix en la Llei d'Estrangeria: la detenció «a l'efecte d'identificació». Interior ordena aquestes «detencions cautelars» amb caràcter previ a l'expedient d'expulsió, sense saber si hi ha una causa real que la justifiqui. És a dir, ordena privar de llibertat sense conèixer encara si la sanció desembocarà en una ordre d'expulsió, ja que podria acabar en una simple multa.

La Comissaria General fa també una interpretació molt personal sobre quan es tramitarà un expedient ordinari de repatriació -el que ha de ser la norma general, segons la llei- i quan el procediment serà «preferent». El document convida a usar aquest últim. Així, per exemple, l'article 62.1 de la llei apunta que un dels aspectes «a prendre en consideració» perquè el jutge decideixi l'internament d'un irregular és la «falta de domicili». Interior va molt més allà i decideix pel seu compte que farà expedients "exprés" de deportació quan l'immigrant tingui domicili, però «aquest ni sigui fix ni estable, sinó temporal o de trànsit».

En el tema del domicili, Interior va molt més allà de qualsevol normativa. Ordena, sense que existeixi cap referència en les lleis, considerar que hi ha un «risc d'incompareixença» de l'estranger -risc de fugida- quan visqui amb persones que, al seu entendre, no són molt de fiar. Això és, són més de fiar els irregulars que «convisquin amb familiars» que aquells que habitin amb «persones diferents», «si són tots amics, si alguns amics i altres coneguts…».

Expulsions sense pausa

L'esperit de l'ordre d'Interior queda especialment palès en la seva preocupació que hi hagi sempre, les 24 hores del dia, algú en la comissaria amb potestat per a iniciar «l'expedient d'expulsió el més aviat i en el mínim temps imprescindible». Per això, la circular ordena que en tots els llocs hi hagi «delegació de signatura», de tal manera que «en cap cas i en cap supòsit pugui esperar-se que arribi o es personi -el funcionari autoritzat- perquè dicti l'acord d'iniciació -de l'expedient d'expulsió-». La circular també dóna consells per a sortejar els problemes que puguin plantejar-los els advocats defensors en els expedients d'expulsió. En els dos últims anys, s'ha deportat a 84.460 immigrants.

Notícia extreta de:
www.nodo50.org/info/El-Ministerio-del-Interior-dicta.html

La circular 1/2010 es pot visualitzar (tot i que amb apartats il·legibles en les últimes pàgines) en el següent enllaç:
http://mugak.eu/fitxategiak/CIRCULAR-1-2010-INSTRUCCIONES-POLICIALES-DERIVAS-DE-LA-NUEVA-LEY-DE-EXTRANJERIA-2-2009-1.pdf

Mireu també la notícia publicada a Kaos en la Red: www.kaosenlared.net/noticia/caza-inmigrante-policia-ordena-iniciar-expulsion-inmigrantes-mayor-bre