CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El moment de fer-ho és ara: Demostrem la força col·lectiva de les plantilles públiques. El 30 de novembre a la vaga!

Dilluns, 29 novembre, 2021

Tal com us hem informat els darrers dies, tota la plantilla de la Diputació i del conjunt de les administracions del país estem cridades a secundar EL PROPER DIMARTS 30 DE NOVEMBRE LA NOVA CONVOCATÒRIA DE JORNADA DE VAGA AL SECTOR PÚBLIC promoguda per les organitzacions de la Taula Sindical de Catalunya, entre elles la CGT. Els motius d’aquesta convocatòria tenen a veure especialment amb la tramitació del projecte de llei de l'”Icetazo”, el text del qual està previst ser sotmès a votació al Congrés el proper 2 de desembre (segons consta en l’ordre del dia publicat a la pròpia web del Congrés, pàg. 3: https://bit.ly/3DTwaoz). Aquests motius ja us els vam exposar en el comunicat que vam difondre el proppassat 22 de novembre (https://bit.ly/3cMoybD) i, en realitat, en diversos comunicats i notes que hem anant fent públiques des del mes de setembre.

Com us dèiem en el mateix, i volem reiterar ara “és de la màxima importància demostrar un cop més la força col·lectiva dels treballadors i treballadores públiques, tal com vam fer a la massiva jornada de mobilitzacions del 28 d’octubre, per tal que el resultat d’aquest projecte legislatiu, si és que no es tira enrere, acabi essent conforme amb els criteris establerts per la jurisprudència comunitària en relació a l’abús de temporalitat i a la seva sanció, i per a que no acabi esdevenint, com ho serà amb la seva formulació actual, una via oberta per a la privatització dels serveis públics. EL MOMENT PER FER-HO ÉS ARA, atès que tot sembla indicar que la proposta definitiva del text del projecte de llei es portarà a votació en sessió plenària del Congrés dels Diputats la primera setmana del mes de desembre. Tot el que no haguem fet abans d’aquesta votació per a condicionar-ne el resultat final no tindrà sentit, probablement, fer-ho després.”

També trobareu el detall dels motius de la convocatòria en el comunicat unitari emès el mateix 22 de novembre per les organitzacions convocants de la vaga, que podeu trobar en aquest enllaç: https://bit.ly/3cO1hpS. Del mateix, volem destacar la crida final: “Davant la possibilitat que el text de la proposició de llei, en els termes que s’han conegut els darrers dies, pugui ser sotmès a votació en sessió plenària del Congrés (…) els primers dies de desembre, cridem a tothom a anar a la vaga el dimarts 30 de novembre i a mobilitzar-nos massivament. Cridem, així mateix, a les empleades estables, fixes i indefinides del sector públic a solidaritzar-se amb les seves companyes precàries en abús de temporalitat tot secundant també la vaga. I al conjunt de la classe treballadora a donar-hi suport. Perquè la causa de les interines i temporals en abús, la defensa dels seus llocs de treball, és la causa de la defensa d’un serveis públics dignes i de qualitat, i aquesta és una causa que ens afecta a totes i a tots.”

La versió actual del text del projecte de llei, amb incorporació de les diverses esmenes transaccionades pels grups, que s’ha publicat al Butlletí Oficial de les Corts la podeu consultar aquí: https://bit.ly/310UdUr. De l’anàlisi del mateix queda clar que aquest no dona compliment en absolut als quatre requisits mínims que des del sector d’Administració Pública de la CGT considerem que hauria de complir qualsevol eventual reforma legislativa que pretengui resoldre la problemàtica de l’abús de temporalitat a les administracions. Aquests punts són:

a) Articular mecanismes que permetin amb resultat cert que els i les treballadores obtinguin relació de fixesa de personal funcionari de carrera o laboral fix, o idèntica en drets.

b) Transposar els principis de les clàusules 4 i 5 de la Directiva 1999/70/CE i jurisprudència del TJUE relatives a la prevenció i sanció a l’abús de contractació a les Administracions Públiques.

c) Prevenir nous abusos de contractació mitjançant sancions i indemnitzacions proporcionades i dissuasòries que recaiguin a les Administracions i no en el seu personal.

e) Apostar per una defensa sense embuts dels serveis i empreses públiques com a garants del dret democràtic de la immensa majoria a rebre i gestionar uns serveis de qualitat amb garanties laborals dignes per a tots els treballadors i treballadores vinculades als mateixos.

En conseqüència, considerem que està més que justificat ANAR A LA VAGA EL DIA 30 DE NOVEMBRE, per a demandar, mitjançant l’acció col·lectiva, a tots els actors polítics i sindicals implicats que corregeixin el rumb d’aquest projecte legislatiu per tal de donar a la problemàtica de l’abús una solució realment justa i digna. Per tant, cridem a acudir massivament a les diverses mobilitzacions convocades per a aquell dia arreu del territori, perquè no n’hi ha prou només amb el fet de no acudir a treballar, sinó que cal que el conjunt de les empleades i empleats públiques demostrem també la nostra força als carrers. A Barcelona, en concret, els punts de trobada durant la jornada de vaga del 30-N són:

  • 09.30h: Piquet itinerant unitari. Amb inici davant la seu de la UGT. Rambla del Raval 29.
  • 12.30h: Manifestació unitària. Amb inici a la Plaça d’Urquinaona.

El proper dimarts 30-N ens veiem al piquet i a la manifestació. TOTHOM A LA VAGA!

 

https://cgtdiba.wordpress.com/2021/11/25/el-moment-de-fer-ho-es-ara-demostrem-un-cop-mes-la-forca-col%c2%b7lectiva-dels-treballadors-i-les-treballadores-publiques-el-30-de-novembre-a-la-vaga/

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció