CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El pla d’ajustament del PP retalla els pagaments del Fogasa i la renda activa d’inserció

Dimarts, 17 juliol, 2012

El text del R.D. 20/2012 de 13 de juliol, de les retallades socials massives del govern del PP, anomenat eufemísticament "de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad" també comporta una important afectació als pagaments del Fogasa i a la renda activa d'inserció.

El Fogasa només només abonarà el doble del SMI i un màxim de 120 dies pendents

La cobertura del Fons de Garantia Salarial (Fogasa) es reduirà. El Govern disfressa aquest minvament amb un eufemístic: "S'articulen mesures encaminades a preservar la viabilitat financera del Fogasa, en la línia de les funcions per a les quals va ser concebut".

Fins ara, l'organisme autònom dependent del Ministeri d'Ocupació, abonava als treballadors l'import de salaris pendents de pagament a causa d'insolvència o concurs de creditors, i cobria una quantitat que no superés tres vegades el Salari Mínim Interprofessional diari –el 2012, el SMI se situa en 641,40 euros al mes–. Es pagava fins a un màxim de 150 dies pendents de cobrament. Amb el reial decret llei, les quanties es reduïxen a la baixa: el Fogasa només abonarà el doble del SMI, i fins a un màxim de 120 dies de sou pendents.

El mateix passa amb les indemnitzacions per acomiadament que no pugui desemborsar l'empresari –en casos de sentència, acte, acta de conciliació judicial o resolució administrativa a favor dels treballadors–. El Fogasa, fins a la data, pagava el límit màxim d'un any, sense que el sou diari (base del càlcul) excedís del triple del SMI, incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries. El Govern imposa ara que només s'aporti des de l'Estat el doble del salari mínim.

En els processos concursals, al marge del que es pugui pactar, les indemnitzacions a càrrec del Fogasa es calcularan sobre la base de 20 dies per any treballat, amb el límit màxim d'un any, i sense que la retribució diària superi el doble (i no el triple, com figurava en la llei fins ara) del SMI.

Punyalada final a la renda activa d'inserció

El reial decret també es carrega pràcticament la renda activa d'inserció, que suposava fins ara una xarxa de protecció per a les persones que per diferents causes han tornat al mercat laboral, una cosa que s'ha aguditzat amb la crisi. És el cas de les dones, de qui tenien professions que s'han quedat obsoletes, falta de qualificació o que pateixen problemes d'exclusió social.

És una renda a la qual s'accedeix després d'estar un any en l'atur i seguir un itinerari de compromís d'activitat que et faciliten. Passat l'any donava lloc a cobrar un subsidi de 426 euros durant 11 mesos. Els seus perceptors en el 90% dels casos són demandants de primera ocupació. Segons les últimes dades disponibles, del mes d'abril, hi havia 234.397 beneficiaris que la cobraven a nivell d'Estat espanyol, dels quals 209.874 van accedir a ella sense tenir una ocupació anterior. En la pràctica aquest accés s'elimina amb la nova norma aprovada pel PP.

També es retalla l'accés dels majors de 45 anys sense responsabilitats familiars a la renda, els quals podien cobrar fins a 30 mesos de la prestació, enfront dels 24 de la resta. El pla d'ajustament pot suposar una retallada del 30% dels que accedeixen a la prestació assistencial per esgotament de la contributiva, uns 165.000 perceptors.

El Govern també va aprovar retardar en tres anys, dels actuals 52 als 55, l'accés a un subsidi indefinit fins a arribar a l'edat de jubilació si s'ha cotitzat sis a l'atur i s'esgota la prestació, entre altres requisits. Els perjudicats per aquesta mesura són més de 100.000.

Els serveis públics d'ocupació deixaran de cotitzar pels treballadors que estan en atur

Un altre dels canvis amagats pel gabinet de Mariano Rajoy i que introdueix el reial decret del pla d'ajustament és que els serveis públics d'ocupació deixaran de cotitzar pels treballadors que estan en atur. Quan una persona perd la seva ocupació segueix cotitzant un 4,80% del que percep. Ara el servei públic d'ocupació assumeix la part empresarial d'aquest 4,80%, el que representa el 35% del total, mentre que l'aturat abona el 65% restant. El reial decret-llei fixa que a partir d'ara el desocupat assumeixi el 100% d'aquesta cotització a la Seguretat Social.

Font: Agències

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció