CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El rector de la UAB canvia les regles del joc al dictat del Consell Social

Dilluns, 16 juliol, 2012

Dijous 12 de juliol al matí els diferents departaments de la UAB van rebre la comunicació que tot seguit us reproduïm signada pels vicerectors de personal acadèmic, Jordi Barbe, i d'economia i organització, Montserrat Farell. En aquesta comunicació s'enuncia que, seguint un suggeriment del Consell Social, enguany els contractes de professor/a associat/da tindran una durada de 4 mesos per aquells que facin classe només en un semestre i de 8 mesos quan s'imparteixi la docència al llarg de tot el curs.

Al respecte, des de la secció sindical de CGT a la UAB volem fer un seguit de primeres consideracions urgents:

- El Comitè d'empresa i els diferents sindicats havien tingut els dies 2 i 4 de juliol reunions negociadores amb el vicerectorat de personal acadèmic, mostrant una predisposició a donar un vot de confiança al nou equip i a facilitar punts de trobada entorn un seguit de propostes des del vicerectorat. En cap moment l'equip de govern va manifestar la possibilitat d'escurçar la durada dels contractes de professor associat.

- Tampoc després cap vicerectorat ni responsable de personal de la UAB s'ha adreçat als òrgans de representació laboral del PDI ni a aquesta secció sindical per a informar o consultar aquesta mesura, deixant sense efecte els drets d'informació i consulta recollits en l'art. 64 de l'Estatut dels Treballadors.

- El temps de treball i la dedicació docent del professorat associat queda recollit en l'articulat del Ier Conveni Col·lectiu del PDI de les universitats públiques catalanes així com en el Model de dedicació docent del professorat de la UAB 2010-2011 (Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2010). Qualsevol variació en la durada del contracte sense que impliqui una variació en el mateix sentit de la capacitat docent del mateix contracte és susceptible de vulnerar aquesta normativa i generar indefensió en el treballador. (https://intranet-nova.uab.es/iDocument/1013/127/TEXT_REFOS_PERSONAL_ACADEMIC_vigent_25_abril_2012.pdf)

- El Consell Social és un òrgan que no emana de la representació democràtica de la nostra universitat i que no te competència en matèria de política de personal. Qualsevol instrucció que pugui emetre en aquest sentit és, en tot cas, únicament una recomanació que no pot conculcar les competències del Consell de Govern i de les meses de negociació. Si finalment aquesta mesura es tira endavant, la responsabilitat de la mateixa és, exclusivament, de l'Equip de Govern de la UAB, amb les conseqüències que això comporti.

Des de la CGT a la UAB lamentem profundament aquesta actuació del vice-rectorat de personal acadèmic que, com a mínim , és lesiva de la democràcia interna a la UAB, acaba de cop i volta amb el clima de confiança mútua generat en les seves dues primeres setmanes d'haver assumit el càrrec i recorda els mètodes i pràctiques de l'anterior equip. Si es confirma aquesta instrucció des de la CGT a la UAB promourem les mesures i mobilitzacions oportunes a fi de frenar aquesta nova agressió contra un dels col·lectius més dèbils de treballadors de la UAB, el professorat associat. No es pot pretendre redreçar la situació econòmica de la UAB lesionant drets dels sectors més desafavorits de la nostra universitat i, a l'hora, no entrant en una anàlisi exhaustiva de les situacions i pràctiques que han generat els dèficits actuals, com ja fa anys que venim denunciant des de CGT.

Finalment, volem comunicar que ens posem a disposició del conjunt del PDI i de la resta de treballadors i membres de la UAB per a facilitar informació i ajudar a promoure accions de defensa dels nostres drets laborals i socials, així com una educació de qualitat, tant davant dels atacs que estem rebent dels governs espanyol i català com de les possibles actuacions que emprengui l'Equip de Govern.

Si accedim a més informació, la facilitarem oportunament

Bellaterra, 13 de juliol de 2012.

Secció Sindical de la CGT
Universitat Autònoma de Barcelona

http://cgtuab.wordpress.com/