CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El risc d’embaràs i lactància i el covid19, mesures urgents

Dimarts, 28 abril, 2020

img-20200428-wa0000.jpg

Sr. Chakir el Homrani Lesfar
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Sra. Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut

Mireia Mata i Solsona
Directora General d'Igualtat.

Rosa Ollé i López
Responsable de Seguretat Social.

Benvolgut, benvolguda
A mesura que la pandèmia global del Covid-19 s’intensifica, assistim a l’augment de
retallades en les llibertats socials i a greus afectacions a la classe treballadora que
impacten de forma més dramàtica i específica en les dones (cis, trans i intersexuals),
ampliant i generant noves bretxes en l’àmbit social, comunitari, laboral, familiar,
personal i econòmic.

Centrant-nos en les dones cis, l’agressió del Covid-19 suposa un risc major per a les
treballadores atès que per raons biològiques, en els cossos nascuts com a dones,
impacta el període de gestació, els tractaments per a la reproducció assistida, la cura
maternal i la lactància natural, així com també tots els riscos que es poden derivar de compaginar aquests períodes amb la feina. Això suposa un risc físic i psíquic major, ja que es tracta d’una situació emocionalment insofrible gestionar la maternitat i/o lactància amb els possibles contagis als que poden estar exposades en els centres de treball, inclosos els desplaçaments, en l’actual estat d’alarma sanitària en el que ens trobem.

Ara més que mai cal fer prevaldre com a compromís social el dret a la seguretat de la salut de les persones i, principalment, d’aquelles especialment sensibles a l’exposició del Covid-19 o en situacions més vulnerades: famílies monomarentals, excloses i/o violentades, amb fill/es menors de 14 anys, entre d’altres situacions d’opressió.

La reproducció de la vida estan lligades biològicament i social a les dones en tota la seva diversitat i està demostrat que el treball de cures segueix gravitant majoritàriament en nosaltres. És per aquest motiu que les Lleis i el conjunt de les actuacions que es duguin a terme han de contenir mesures proactives que garanteixin la seguretat de la salut i el principi fonamental de la Igualtat, atenent les nostres necessitats, des d’una perspectiva feminista. En definitiva, calen normes i accions que posin la vida al centre i per sobre de tot, i que s’abandonin les pràctiques abusives i ecocides d’aquest odiós sistema neoliberal capitalista.

En el transcurs d’aquesta pandèmia hem vist, una vegada més, com s’han ignorat les
necessitats intrínseques de les dones en tota la seva diversitat. Essent, aquestes, les més afectades, exposades, precaritzades i invisibilitzades.

Després d’obligar a una gran part de la classe treballadora a retornar als llocs de treball, mitjançant la represa gradual de l’activitat laboral en diversos sectors, no només hem vist com s’han decretat mesures insuficients per a garantir la salut en el treball, sinó que a més, novament, s’ha obviat la necessitat d’aplicar i reforçar aquestes mesures des d’una perspectiva de gènere que tingui com a objectiu atendre les necessitats diferencials de les dones i vetllar per la salut dels col·lectius més vulnerats, així com també mesures concretes que evitin els riscos psicosocials que es puguin patir en el procés de reproducció, maternitat recent i/o lactància.

La omissió de mesures específiques amb perspectiva de gènere perpetua totes les desigualtats que patim i les accentua en aquesta situació excepcional de pandèmia.

És per tot això que des de la CGT exigim mesures de prevenció i protecció davant dels riscos existents en l’entorn laboral, considerant implícitament els riscos en l’àmbit laboral o de salut pública, ja que la seva afectació a les treballadores no varia, així com també mesures econòmiques urgents. Tot això, amb perspectiva de gènere en base a acomplir la Llei 31/1995, Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), en els seus Articles:
• Art. 14. Dret a la protecció davant dels riscos laborals.
• Art. 25. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats
riscos.
• Art. 26. Protecció de la maternitat.
• Art.45.1.(e) de l’Estatut dels Treballadors.
Per tant, exigim que, durant aquesta situació excepcional del Covid-19, a totes les
treballadores en període de gestació se’ls tramiti la Prestació per Risc per l’Embaràs (PREL), independentment de quina sigui la setmana de gestació en la que es trobin i la seva situació no sigui tractada en cap moment com a Incapacitat Temporal.
Recordem a les autoritats competents que l’embaràs no és una malaltia i que les dones gestants són un col·lectiu sensible al risc de contraure el virus.

Per això, la Prestació per risc per l’Embaràs ha de ser l’única norma a aplicar.

Recordem també que el propi document «Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2» elaborat pel Ministerio de Sanidad, amb data 8 d’abril de 2020, reconeix l’aplicació de la PREL al seu annex V.

Pel que fa a les treballadores que es troben en situació de lactància, exposem el següent: Tal com s’especifica a la sentència 1339/2019 emesa pel Tribunal Superior de Justicia de Canarias, «Las prestaciones por riesgo durante el embarazo y la lactancia parten de un bien jurídico protegido, no sólo en base a la integridad física de la mujer trabajadora, sino también, en función del embarazo y posible maternidad y/o lactancia de un hijo, por lo que éste se convierte en sujeto protegido como derecho a la salud del feto o del recién nacido a través de la propia salud de la madre. De ahí que a la consecuencia propia del ordenamiento jurídico laboral referente a la suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia surge, cuando la trabajadora tras el parto, y durante el periodo de lactancia natural, existen riesgos laborales específicos que pueden influir negativamente en la salud de la mujer o el menor».

Per tant, i tenint en compte que avui en dia es desconeix el nivell de risc de transmissió per llet materna, exigim que es faci prevaldre el principi de prevenció i que aquelles treballadores que es trobin en període de lactància siguin reconegudes com a col·lectiu especialment sensible a l’exposició del Covid-19. Evitant així que aquestes dones i la seva descendència estiguin sotmeses a l’incompressible risc en el que es troben actualment. Fet pel qual exigim que en aquests casos sigui tramitada la Prestació per Risc per a la Lactància.

Així mateix sol·licitem, com a mesura excepcional durant aquesta situació derivada de la pandèmia del Covid-19 i fins que la mateixa es consideri controlada, que l’esmenada prestació per risc per a la lactància sigui perllongada a tots els seus efectes mentre que la dona romangui alletant el seu fill/a de manera natural, independentment de l’edat del/la lactant.

La lactància és un període en el que la mare ofereix en la primera etapa de la vida del nadó l’aliment, les defenses naturals i el confort adequats a les seves necessitats. No només per la composició de la llet materna, sinó també en l’aspecte emocional ja que el vincle afectiu que s’estableix en aquesta etapa primerenca de la vida constitueix una experiència especial, singular i única.

Pel que fa a les dones que es troben en situació de baixa maternal i al terme de la mateixa exigim –amb l’objectiu de pal·liar les conseqüències negatives derivades de l’obligació de reincorporar-se al seu lloc de treball en les circumstàncies excepcionals que vivim, provocant una separació traumàtica– la implantació de mesures que
contemplin els riscs psicosocials que pugui patir la mare, així com també que es tinguin en compte els que pugui patir el nadó.

Per tant, sol·licitem que, durant aquesta situació excepcional i fins que la pandèmia es consideri controlada, també sigui perllongada la baixa maternal fins que el nadó compleixi els 9 mesos en cas de naixement únic, fins als 18 mesos en naixement de bessons i l’augment proporcional en la resta de casos de naixements múltiples.

Sense perjudici del demandat al paràgraf anterior, requerim que un percentatge dels permisos de paternitat siguin transferibles a les mares tenint en compte les necessitats de recuperació de la mare i les necessitats dels nadons.

Reclamem al Govern l’acompliment immediat de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i la posada en marxa amb caràcter urgent de les mesures aquí citades. Exigim també que les futures Lleis que es duguin a terme sorgeixin de base amb una perspectiva de gènere que trenqui amb el binarisme, que siguin inclusives de la realitat trans i que compleixin de manera efectiva, real i immediata amb el principi d’Igualtat, incloent una realitat que avui en dia es passa per alt.

Cordialment

Montse Sánchez
Secretària de Gènere
Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya
Barcelona, 27 d’abril de 2020

img-20200428-wa0000.jpg