CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El Secretari General de la CGT de Catalunya es declara objector de consciència a una mesa electoral aquest 20 de desembre de 2015

Dissabte, 19 desembre, 2015

El secretari general de la CGT de Catalunya es declara objector de consciència a una mesa electoral aquest 20 de desembre de 2015

Ermengol Gassiot Ballbè, Secretari General de la Confederació General de Catalunya (CGT) es declara objector de consciència i no formarà part demà dia 20 de desembre de la mesa electoral de Vilobí del Penedès (Barcelona) on ha estat designat vocal. Assistirà en el moment de constitució de la mesa per lliurar a la seva presidenta l’escrit on manifesta les raons de la seva objecció de consciència [veure enllaç].

La seva acció pretén cridar l’atenció sobre dos aspectes:
1. Una crítica a l’actual sistema que circumscriu la participació política de la immensa majoria de la població al fet de votar cada cert temps. Es confereix així el monopoli de fer política a les institucions, mentre normatives cada cop més restrictives penalitzen les formes populars de política com ara manifestacions, assemblees públiques, ocupacions, vagues, desobediència civil, etc.
2. Una crítica a un sistema polític centrat en el màrqueting dels i les candidates i buit de debat real en base programes i continguts, però en canvi sotmès als dictats de les grans organitzacions del capitalisme internacional (l'OTAN, la UE, el BM, l'FMI..).

L’objecció de consciència de l’Ermengol Gassiot és una més de diverses mostres de rebuig al règim parlamentari de base electoral com a única manera de fer política. Aquest 20 de desembre seran moltes les persones que duran a terme accions similars. Totes elles s’exposaran a les sancions judicials que estableix l’article 143 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), que respecte a aquesta qüestió estableix:

“Artículo 143.- Delitos por abandono o incumplimiento en las Mesas electorales
El Presidente y los Vocales de las Mesas Electorales así como sus respectivos suplentes que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta Ley, incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.”

I a (art. 137):

“Por todos los delitos a que se refiere este Capítulo se impondrá, además de la pena señalada en los artículos siguientes, la de inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo.”

La CGT de Catalunya defensa la llibertat de pensament que reivindica amb aquest acte el seu Secretari General, i la necessitat imperiosa de promoure una política basada en la lliure participació de tota la població resident al territori, ja que els propis processos electorals neguen el dret a vot a una gran quantitat de persones migrants que resideixen entre nosaltres, i circumscriuen la participació exclusivament a delegar a representants institucionals cada 4 anys, la qual cosa no garanteix l'accés a la participació real de la societat en la presa de decisions sobre aspectes com el model econòmic i de relacions laborals, entre molts d'altres.

Per tot plegat, la objecció de consciència del Secretari General de CGT Catalunya s'emmarca en el qüestionament d'un model de participació política exclusivament institucional. La desobediència civil és i ha estat un dret inalienable per qüestionar l'status quo al llarg de la història, i la reivindiquem com una eina per aconseguir una societat socialment justa i lliure.

Telf. contacte: 691209981 (Moisès Rial. Secretari Comunicació) i 692057651 (Ermengol Gassiot, Secretari General)

Barcelona, a 19 de desembre del 2015

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de CGT Catalunya

El secretari general de la cgt de catalunya es declara objector de consciència a una mesa electoral aquest 20 de desembre de 2015
http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/el-secretari-general-de-la-cgt-de-catalunya-es-declara-objector-de-conscincia-a-una-mesa-electoral-aquest-20-de-desembre-de-2015

Més informació;

Escrit que demà presentarà a la Presidència de la mesa electoral del #20D:

Notificació Ermengol Gassiot Ballbè, secretari general de la CGT de Catalunya, manifesto la meva objecció de consciència a la participació en una mesa electoral aquest 20 de desembre.
http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/notificaci-ermengol-gassiot-ballb-secretari-general-de-la-cgt-de-catalunya-manifesto-la-meva-objecci-de-conscincia-a-la-participaci-en-una-mesa-electoral-aquest-20-de-desembre

Ermengol Gassiot Ballbè, secretari general de la CGT de Catalunya, manifesto la meva objecció de consciència a la participació en una mesa electoral aquest 20 de desembre.

Molts de nosaltres som ja de les generacions que tenim consciència d’haver viscut sempre sota una democràcia parlamentària de base electoral. Una vegada i una altra hem vist com cada quatre anys se’ns crida a votar en un procés electoral per cobrir vacants a una determinada institució, des dels ajuntaments fins al Parlament europeu. Potser algunes vegades hem votat i potser en altres ocasions no ho hem fet. El cas és que ens hem acostumat a viure sota un règim on es limita la nostra capacitat de fer política, com a persones normals, que treballem per guanyar-nos la vida, a aquest acte puntual de votar. Un dia, uns minuts, cada cert temps. I quan decidim fer política al carrer i a la feina manifestant-nos, ocupant places, tractant de frenar mesures injustes o de crear espais de contrapoder, se’ns envia la policia o se’ns apliquen mesures legals aprovades per aquestes mateixes institucions.

El funcionament de l'actual sistema representatiu està limitat a prendre decisions cada vegada més anecdòtiques doncs el poder econòmic, el capitalisme, és realment el posseïdor del poder real. Un poder que disciplina governs, quan no els controla totalment. Què ens permeten que decidim, doncs? Com gestionar les engrunes de l'explotació i la injustícia i legitimar aquesta submissió com la forma adequada de fer política?

En contra del que hauria de ser, aquestes institucions monopolitzen la política i ens alienen de la nostra capacitat de decidir en el dia a dia com volem que sigui la nostra vida col·lectiva i individual. Hem vist aquests darrers anys a la presó massa companys pel simple fet de fer política, des de l’Alfon de Vallecas a sindicalistes com la Laura de Barcelona, passant per membres de moviments socials com en Sergi o, a un altre nivell, el mateix Arnaldo Otegi.

I també ens hem acostumat a observar com al cap de pocs dies d’un procés electoral, quan ja no hi ha cadires en joc, aquestes mateixes institucions anuncien mesures que no formen part de cap programa electoral o, fins i tot, contravenien les promeses i compromisos en campanya de qui les governa. Pujar l’IVA quan es deia que es baixaria, retallar unes pensions que es va garantir que es millorarien, facilitar la privatització de l’energia després de dir que se’n garantiria un accés universal. L’obediència a la Troika i als poders financers internacionals, feta llei en la reforma constitucional de fa pocs anys, exemplifica també com de normal és fer una política oculta. És a dir, diferent de la que es diu que es faria.

Un sistema de presa de decisions col·lectiu, a banda de ser constant, ha de fonamentar-se en la participació activa i voluntària. L’actual no ho és. Ho hem patit i ho sabem. Simptomàtic és que, per exemple, l’assistència a les meses electorals estigui garantida per mesures punitives com les que estableix l’art. 143 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG). Allà on no arriba el convenciment, s’imposa la por.

Per raons com aquestes, però sobretot com a crida a rebutjar activament que el monopoli de la política recaigui en unes institucions allunyades de la població, Ermengol Gassiot, secretari general de la Confederació General del Treball de Catalunya declaro i porto a la pràctica avui, 20 de desembre, la meva objecció de consciència a participar en una mesa electoral a les eleccions parlamentàries espanyoles. Junt a aquest rebuig reitero el compromís de fer de la política part del nostre dia a dia. A transformar la delegació en implicació i participació. A ser un més en la creació i consolidació d’espais de contrapoder popular a places i centres de treball amb la finalitat de construir un món coherent amb els interessos de la gran majoria de la població.

Ermengol Gassiot Ballbè

Més informació:

- ABOUT.ME CGT CATALUNYA