CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El SEP és un nyap: Ni sisena hora ni Servei d’Ensenyament Personalitzat

Dimarts, 18 octubre, 2011

Enguany el Departament d’Ensenyament ha eliminat la sisena hora com la va imposar, sense cap criteri pedagògic. L’objectiu ara cerca simplement l’estalvi de diners, ja força retallats a l’ensenyament públic, amb la conseqüent reducció de personal.

D’altra banda s’imposa un Servei d’Ensenyament Personalitzat (SEP) el qual s’ha d’impartir en una extensió de l’horari lectiu per a aquells alumnes que presentin dificultats d’aprenentatge en l’etapa d’ensenyament primari. Amb la qual cosa resulta evident que l’aplicació del SEP és una manera encoberta
d’amortir la retirada de la sisena hora.

Des de la seva aplicació, el Departament ha creat un estat de confusió amb les seves orientacions en quant a la franja horària lectiva i no lectiva en que s’havia de portar a terme, donant lloc a que molts centres encara la fan completa dins
l’horari lectiu i d’altres de manera repartida o completament en horari no lectiu. I amb diferents interpretacions i pressions per part de la inspecció.

Tot plegat, per a la CGT el SEP és una mesura regressiva pedagògicament i organitzativament:

* Ni sisena hora ni SEP.

* El SEP a més representa un element de segregació per a aquells alumnes que han de romandre als centres una hora més fora de l’horari lectiu. Opinem que l’ús d’aquesta franja horària ha de servir per millorar la comunicació amb les famílies i, per part del Departament, per fomentar i invertir en orientació i en garantir la millora de la conciliació laboralfamiliar.

* L’atenció a la diversitat que ha vingut realitzant cada centre segons el PEC propi atén l’alumnat de manera individual, amb suports i desdoblaments, sempre en horari lectiu. Per tant, el SEP no representa cap aportació ni innovació al funcionament dels centres.

* L’organització d’aquesta hora ha provocat en molts centres desajustaments horaris; dificultant la coordinació i comunicació entre professorat i l’organització per algunes famílies amb alumnes amb germans.

* La farsa de l’autonomia de centre gestada a la LEC, impossibilita en la pràctica que cada centre gestioni la seva pròpia organització i els recursos que ja són negats per l’administració a través de les retallades. El que inicialment eren orientacions, acaben essent imposicions dins la filosofia jerarquitzadora que el Departament pretén instaurar en els centres des dels decrets d’autonomia i de direcció de centres.

* No ens la creiem i denunciem que aquesta mesura contribueixi al suport als alumnes amb dificultats en l’aprenentatge quan paral·lelament s’estan retallant precisament en recursos de personal de suport a la docència: TEIS, vetlladors/es,...; acomiadant personal, reduint l’atenció només a 10 hores setmanals o no cobrint les baixes en aquestes i d’altres substitucions per malaltia.

Des de la CGT:

* Reclamem que no s’apliqui cap mesura sancionadora ni reductora de recursos als centres que actualment rebutgen el SEP i continuen fent l’atenció a la diversitat en horari lectiu.

* Reclamem els recursos humans necessaris per atendre la diversitat als centres públics dins l’horari lectiu i sense cap increment horari per l’alumnat.

* Reclamem una autonomia de centres real, que respecti el sentit de comunitat escolar i la participació democràtica de tots els seus membres.

En conclusió: rebutgem la imposició per part del Departament d’Educació de tot tipus de mesura organitzativa que minvi la capacitat i possibilitat de l’equip humà de cada centre de donar una resposta educativa de qualitat acord a
la seva realitat concreta. El SEP, com la sisena, és pedagògicament rebutjable en tant en quant NO DÓNA RESPOSTA A CAP REALITAT CONCRETA, i es basa en la idea retrògrada i científicament repudiable que a més hores lectives millors resultats («la letra con sangre entra»)

Federació d'Ensenyament CGT Catalunya

www.cgtcatalunya.cat/cgtense