CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (INEM) no ha abonat encara l’ajut econòmic del programa PREPARA corresponent al mes de juny

Dimarts, 7 agost, 2012

Es tracta de la prestació econòmica que cobren els desocupats que han esgotat totes les prestacions de desocupació, els coneguts quatre-cents euros, 399,38 € exactament.

Els corresponents al mes de juny s'haurien d'haver pagat al voltant del 25 de juliol, però a principis d'agost encara no han arribat als seus beneficiaris.
Pel que sembla, els pressupostos generals de l'Estat per al 2012, aprovats ja ben entrat l'any, no contemplen assignació econòmica suficient per fer front a aquesta despesa. Increïblement això ocorre tot just mitjan exercici, no podent explicar tant per una allau de peticions d'aquest subsidi sinó per un error garrafal en l'elaboració de les previsions i del pressupost.

Segons difon el mateix organisme la solució vindrà amb una modificació pressupostària pendent d'aprovar pel Consell de Ministres. Però com aquestes coses porten el seu temps, l'ajuda corresponent als mesos de juny i juliol s'ha d'abonar únicament als perceptors que la tenien concedida a 31 de maig. No es diu quan es pagarà, encara que és probable que la corresponent a juny es pagui a meitat d'agost. Aquelles persones el dret s'hagi iniciat al juny, juliol o agost no podran cobrar fins a l'octubre, com a molt aviat.

Cal destacar que es tracta d'una ajuda de 399,38 € que cobren els que han esgotat totes les seves prestacions i no tenen altres ingressos. Tot i ser una xifra de subsistència i l'únic ingrés d'alguns desocupats, el seu cobrament es retardarà ara en mesos en molts casos.

L'Ajuda Econòmica d'Acompanyament del Programa d'Inserció i Recerca d'Ocupació (PREPARA) la va establir el Govern de Zapatero per a aquells aturats que haguessin esgotat totes les prestacions i subsidis per desocupació, lligant, teòricament, a la realització d'un curs de formació ocupacional o altra acció que augmentés les possibilitats de trobar feina per als participants en el Programa. Es tracta tècnicament d'una subvenció abonada per l'Estat, no d'una prestació per desocupació. La seva durada és de sis mesos improrrogables, ni tan sols en el cas que el beneficiari trobi feina, amb la qual cosa seria clarament desincentivadora de la recerca de feina, sinó fos perquè el seu import és de misèria.

El Programa PREPARA succeir a un altre, el PRODI, amb un objectiu real similar: proporcionar una cobertura econòmica addicional, encara que mínima, als que seguiren en atur després d'esgotar les prestacions. Però a diferència del Prodi, l'ajuda del PREPARA es rebaixa de 426 € a 399 € i perd el caràcter de prestació per desocupació, tractant-se com una subvenció i per això subjecta a una normativa i procediments diferents d'aquelles.

Mai ha ocorregut que les prestacions per desocupació deixin de pagar en els terminis previstos: entre els dies 10 i 15 del mes posterior a la seva meritació, i això malgrat que la seva suma és incomparablement superior al de l'ajuda que ara es retarda.

El PREPARA té altres diferències respecte a les prestacions per desocupació també perjudicials per als seus beneficiaris. Per tractar-se d'una subvenció, exigeix ​​estar al corrent de les obligacions tributàries, el que és causa de denegació per a aquells sol · licitants que no han presentat alguna declaració de l'impost sobre la renda tenint obligació de fer-ho. Amb això es afloren algunes situacions irregulars en aquest impost poc lucratives per a la erari públic ja que es tracta sempre de treballadors amb rendes baixes. No oblidem que el col · lectiu dels sol·licitants l'integren persones que a més de no tenir feina, han finalitzat totes les seves prestacions d'atur. En temps d'amnisties fiscals, és xocant denegar l'últim recurs per a moltes persones perquè no van presentar certa declaració de renda.

També perjudiquen al possible beneficiari altres aspectes del seu règim jurídic. Els recursos administratius contra les denegacions d'aquests ajuts no segueixen la normativa laboral de les prestacions. A causa d'això, un sol·licitant al que se li denegui l'ajuda triga mesos a obtenir resolució al seu recurs. En el cas d'acudir a la via judicial, haurà de fer mitjançant un procediment contenciós-administratiu, que és molt més lent que la jurisdicció laboral pròpia de les prestacions per desocupació i que forçosament requereix l'assistència d'advocat.

Quant a les xifres del problema, a la província de Barcelona la nòmina fins ara no pagada del mes de juny inclou aproximadament a quinze mil perceptors, amb un import de total també aproximat de sis milions d'euros. No tenim dades agregades ni de Catalunya ni d'Espanya.

Article d'opinió de Miguel Ángel Garcia

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció