CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El sindicat del metall de la CGT de l’Alt Penedès-Garraf desautoritza la signatura de l’ERO a l’empresa Elèctrica Güell

Dimecres, 16 juliol, 2014

EL SINDICAT DEL METALL DE LA CGT DE L'ALT PENEDÈS-GARRAF DESAUTORITZA LA SIGNATURA DE L'ERO A L'EMPRESA ELÈCTRICA GÜELL

La CGT rebutja l’ERO d’Elèctrica Güell, amb el convenciment que el contingut d'aquest Expedient presenta tot un seguit d’irregularitats, tal i com acrediten els nostres serveis jurídics, per tant, és factible qüestionar la seva legalitat.

Des del Sindicat del Metall de la Federació Intercomarcal de la CGT de l’Alt Penedès-Garraf, volem posar en coneixement de tots els treballadors i les treballadores d'aquest territori, i del conjunt de l’opinió pública, els següents fets i el posicionament públic que se'n segueix:

El proppassat 21 de maig, l’empresa Elèctrica Güell de Vilafranca del Penedès va comunicar formalment al seu Comitè d’Empresa l’inici d’un procés d’acomiadament col•lectiu (ERO), tot proposant 45 acomiadaments inicials i baixades salarials pel conjunt de la plantilla. En l’esmentada empresa, la CGT compta amb un delegat, el qual és, alhora, president del Comitè.

Aquest Sindicat del Metall va haver d’empassar-se a l’inici del procés negociador els capricis d’aquest delegat, de nom Jordi Hill Montes, que va rebutjar ser assessorat per dos companys del mateix, després que aquests assistissin en altres conflictes previs a aquest l’ERO. A causa d'això, la CGT va tenir el detall de proporcionar-li un assessor “a mida”, en la persona d’un company del Sindicat de Químiques del Baix Penedès, en el qual aquest semblava tenir més confiança. Val a dir que aquest company del Baix Penedès ha fet una feina molt lloable al llarg de tot el procés, i és, de fet, l'únic que ens n'ha mantingut informats, atès que l’esmentat delegat no li hem vist el pèl per cap assemblea del sindicat, ni abans, ni durant, ni després de la negociació de l'ERO.

Tanmateix, des d’aquest Sindicat del Metall ens penedim totalment d’haver cedit ja de bones a primeres en aquest punt, atès que els companys dels quals en va refusar la solidaritat i el suport eren (i són) totalment vàlids com assessors, persones bregades en moltes lluites, amb una gran experiència en l’àmbit de la negociació col•lectiva. El seu únic defecte és —i a les proves ens remetem— que potser són gent excessivament combativa per a algú que ha demostrat estar més preocupat per salvaguardar els seus propis interessos i els de l’empresa que no pas els dels seus companys i companyes de feina, als quals diu representar.

L’assessor ha estat donant suport i guiant durant tot el procés negociador al delegat de CGT i al conjunt del Comitè, assessorant-los de forma altruista i voluntària, accedint fins i tot a fer-ho fora de l’àmbit territorial de la seva comarca. Ho va fer així perquè la solidaritat a la nostra organització no coneix fronteres.

El procés negociador ha estat molt dur. I diem dur perquè l’empresa entenem que ha estat coaccionant la negociació mitjançant l’impagament reiterat de les nòmines, amb el que això suposa en l’àmbit de l’economia familiar de cadascun dels treballadors i treballadores de la plantilla. A tot això cal afegir el fet que els propietaris d’Elèctrica Güell tenen constituïda una altra empresa, anomenada EGSA, amb el mateix Consell d’Administració que la primera, i els mateixos percentatges d’accionariat, en la qual guarda i salvaguarda tot el seu patrimoni immobiliari, locals, naus, pisos, etc. Un patrimoni que en cap cas s’han dignat a posar a disposició de la plantilla per tal d’anar pagant els seus salaris endarrerits.

Ben al contrari, els impagaments han estat cada cop més freqüents, fins a acumular deutes d’uns 6.000 EUR de mitjana per treballador. El Consell d’Administració d’aquesta empresa patrimonial, EGSA, és retribuït amb salaris, plans de pensions, dietes i altres vergonyants conceptes per part d’Elèctrica Güell, amb la qual cosa resta exempta de tota càrrega econòmica i, a sobre, li cobra a la pròpia Elèctrica Güell el lloguer de la nau on està ubicada.

Essent així les coses, el “nostre” delegat, en una assemblea a la qual no va poder assistir l’assessor de la CGT per motius personals, va acceptar que la UGT oferís els seus serveis jurídics als treballadors i treballadores de l’empresa, amb “l’oferta” de negociar les indemnitzacions per acomiadament i les altres quantitats pendents de cobrament de la resta de la plantilla, a canvi d’endur-se una comissió del 7% del seu import. I ho va permetre perquè li van prometre que a ell no li cobrarien res. Es tracta d’una actitud caciquil i reprobable que no compartim, fet que li vam fer saber. Nosaltres, en canvi, vam oferir els nostres serveis jurídics (no pas per lucrar-nos amb les indemnitzacions dels acomiadaments, com la UGT, sinó per tombar l'ERO per la via legal) al menor cost possible, tot veient el drama que es veia venir. La resposta per part d’aquest va ser negar-se a informar els companys d’Elèctrica Güell de l’oferiment que havia fet la CGT.

Volem recordar també que prèviament, durant les tres jornades de vaga a l'empresa dels dies 7, 8 i 9 de maig (la qual constitueix l'única mesura de pressió impulsada pel Comitè per fer front als impagaments de les nòmines, dues setmanes abans de la presentació de l’ERO), va refusar també el suport que li vam oferir els seus companys i companyes d'aquest Sindicat del Metall de participar de forma solidària en els piquets informatius i ajudar els treballadors i les treballadores d'Elèctrica Güell a visibilitzar el conflicte pels carrers de Vilafranca.

Cal dir que a dia d’avui Elèctrica Güell es troba dins d’un procés concursal amb 343 creditors i que, pel que fa al deute amb les treballadores i treballadors, s’han de determinar les quantitats a cobrar i els terminis en els quals s’efectuaran els pagaments. Aquests poden ser, o no, els que figuren en el preacord signat el dia 10 de juliol per tot el Comitè, incloent-hi el “nostre” delegat.

En aquella reunió del dia 10, es va arribar a un preacord que era un autèntic despropòsit, davant del qual, el company del Baix Penedès que actuava com a assessor de la CGT va voler fer constar el desacord de la nostra organització tot realitzant unes manifestacions de part, a les quals es van oposar tant l’empresa, com la UGT, com en Jordi Hill Montes, el qual va tenir la barra de dir que la CGT era ell, desautoritzant davant tots els presents l’assessor del sindicat, el qual és membre de la Comissió de Garanties de la CGT de Catalunya.

En l’esmentat preacord figuren 26 acomiadaments, una baixada salarial del 7,5% per als conceptes del Conveni d’aplicació (concretament el de les empreses Siderometal•lúrgiques de la província de Barcelona), i una altra baixada del 45% per als “Complements Voluntaris”, els quals, en molts casos, responen a complements que es van obtenir en negociacions particulars o com a resultat de renúncies en altres qüestions, així com a mèrits reconeguts per l’empresa. D'aquests últims, segons el preacord, es podrà recuperar el 21,62% de la quantitat retallada, quan l'empresa tingui beneficis i hagi fet front als pagaments pendents amb els 343 creditors, quelcom que ningú no sap quan es produirà, ni els signants per part del Comitè, ni la pròpia empresa.

Però això no és tot, el més escandalós és que en el preacord figura de forma literal la següent clàusula: "En la definició dels treballadors per a l'extinció de contractes en el marc del present Acomiadament Col•lectiu es respectarà, en tot cas, els drets de permanència regulats en l'article 51.5 i 68.b) de l'Estatut dels Treballadors, així com el 10.3 de la Llei Orgànica 11/1985 de Llibertat Sindical." Això vol dir que els membres del Comitè, alhora que signen l'acomiadament de 26 companys i companyes, salven el seu cul i es garanteixen la permanència a l'empresa. Signar això entra en contradicció i vulnera els Estatuts de la nostra organització, atès que cap membre de la CGT pot fer un ús privilegiat de la seva condició de representant sindical, perquè entenem que nosaltres no som més que cap altre treballador o treballadora.

De la mateixa manera, resulta com a mínim escandalós que les adscripcions voluntàries per a ser acomiadat les hagi de gestionar, segons el preacord, el propi Comitè conjuntament amb l’empresa. És aquesta última, en tot cas, qui hauria de fer-ho, però ni tan sols vol assumir aquesta part de "responsabilitat empresarial", com ha fet amb els impagaments de salaris.

Per si amb tot això no n'hi hagués prou per a desautoritzar la signatura de l'ERO, creiem que cal deixar ben clar que el contingut d'aquest Expedient presenta tot un seguit d’irregularitats tal i com acrediten els nostres serveis jurídics, per tant, és factible qüestionar-ne la legalitat, cosa que s'ha fet constar a les diferents actes del procés negociador.

És per això que entenem que encara té menys sentit mirar cap a una altra banda i satisfer els desitjos de l'empresa, un cop un ha aconseguit de manera totalment immoral assegurar-se el propi lloc de treball. Ben al contrari, des de la CGT i, més concretament, des d'aquest Sindicat del Metall de l'Alt Penedès-Garraf, entenem que la lluita contra aquest tipus de decisions empresarials ha de ser, i hauria d'haver estat també en aquest cas, l'única opció per als delegats que diuen actuar en nom de la CGT. Queda constatat que el “nostre” delegat ha desistit d'aquesta lluita i ha preferit cercar-se una sortida personal, fins i tot a costa d'enviar 26 companys al carrer.

Ahir, dia 14 de juliol, es va realitzar una assemblea de treballadors i treballadores d'Elèctrica Güell a l'Escorxador de Vilafranca, en la qual els membres del Comitè, encapçalats pel “nostre company”, van defensar el preacord anteriorment descrit, tot argumentant la seva necessitat per a garantir la viabilitat de l'empresa, i demanant a la plantilla la seva aprovació.

Cal dir que ni tant sols això és cert, que la signatura de l'acord no garanteix cap viabilitat i que si qualsevol treballador en el seu legítim dret de defensa impugna l’ERO, la situació de l'empresa continuaria igualment compromesa. En aquesta assemblea hi era present el nostre company Josep Maria Pi, Secretari d'Organització de la CGT Catalunya, el qual, havent realitzat l'anàlisi prèvia de tota la documentació del procés, va desautoritzar públicament la signatura del delegat de la CGT i va negar-li el suport de la nostra organització. Comptava, a l'hora de fer aquesta desautorització, amb el vist-i-plau d'aquest Sindicat del Metall de l'Alt Penedès-Garraf. També va explicar el posicionament de la CGT contrari a l'ERO i va animar totes i tots a lluitar-hi en contra, tot posant a disposició dels treballadors i treballadores d'Elèctrica Güell els nostres serveis jurídics, oferiment que reiterem en aquest comunicat.

Aquest Sindicat del Metall vol fer saber a tothom que convocarà en breu assemblea per a proposar l'expulsió com a afiliat de la CGT d’en Jordi Hill Montes, per haver vulnerat amb la seva nefasta actuació els Estatuts i els Acords de la nostra organització.

Vilanova i la Geltrú, 15 de juliol de 2014

Sindicat del Metall de la CGT de l'Alt Penedès-Garraf

Més informació:

- Acta preacord periode de consultes ero elèctrica güell de vilafranca, amb no conforme de CGT:

- FACEBOOK CGT GARRAF ALT PENEDÈS

>>> Mireu també:
La plantilla d’Elèctrica Güell aprova un ERO amb 26 acomiadaments i la CGT el rebutja

El preacord aprovat amb el 52% de vots a favor contempla 26 acomiadaments i baixades salarials. La CGT considera que l’ERO és “un autèntic despropòsit” i asseguren que “és factible qüestionar-ne la legalitat”. El delegat de CGT ha refusat finalment signar l’acord per executar l’ERO.

http://xarxapenedes.cat/la-plantilla-delectrica-guell-aprova-un-ero-amb-26-acomiadaments-i-cgt-el-rebutja/

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció