CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El STMM-CGT exigeix que es retirin les professions marítimes del Catàleg Trimestral d’Ocupacions de difícil cobertura

Dimecres, 26 octubre, 2011

El Sindicat de Treballadors de la Marina Mercant (STMM) de la CGT exigeix que es retirin les professions marítimes del Catàleg Trimestral d'Ocupacions de difícil cobertura.

El passat dia 20 d'octubre va sortir publicat en el BOE el Catalogo de professions de difícil cobertura http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/20/. En el mateix es recull que pràcticament totes les professions marítimes estan en situació d'ocupació total.

Un acord entre ANAVE (patronal del Sector), CCOO i UGT, permet la contractació de mà d'obra barata i precària. Mentrestant, centenars de professionals de la Mar no troben embarcament a l'Estat espanyol.

L'acord que van signar en el seu moment ANAVE, CCOO i UGT, permet que trimestre darrere trimestre, la pràctica totalitat de les professions marítimes es publiquin en el Catàleg d'Ocupacions de Difícil Cobertura. Ni al Ministeri de Treball, ni a cap dels firmants de l'acord sembla importar-los els més mínim les dificultats que nombrosos professionals de la mar troben per a poder embarcar en les navilieres del nostre país, i molt més que els treballs que puguin trobar reuneixin els mínims requisits de dignitat laboral .

Aquest acord que es va signar fa més de 5 anys, no és revisat a pesar que l'atur en el sector ha augmentat en totes les províncies marítimes, i aquesta falta de supervisió no és un oblit innocent sinó que obeeix a l'interès de facilitar-los als empresaris del sector mà d'obra abundant i barata, sobretot barata.

Com mostra de l'exposat, la primera de les professions marítimes recollides en aquest catàleg, la d'Oficial Radio-electrònic de la Marina Mercant” no existeix actualment (lamentablement) en cap buc de bandera espanyola, la qual cosa és exemple de la falta de veracitat i rigor de l'acord signat i del recollit en el Butlletí Oficial de l'Estat, i delata les veritables intencions d'aquesta regulació legal, permetre la contractació detreballadors del tercer món a uns salaris substancialment més baixos que els que poden acceptar els marins del país.

Resulta difícil d'entendre que els “agents socials” en la part que correspon a la representació social, pactin i acordin totes aquestes ocupacions (treball en definitiva i en conseqüència qualitat d'aquest treball en el referit a les seves condicions laborals contractuals), amb el Ministeri i els empresaris.

Aquesta situació comporta la precarització del sector marítim, mentre significa l'acceptar contractacions què, a més de no comptar amb la suficient qualificació i experiència professional, constitueixen pràctiques de dúmping social i factor de depreciació del preu de la mà d'obra, disminuint significativament els costos de producció dels empresaris i augmentant la productivitat per l'explotació o sobreexplotació d'aquesta mà d'obra.

Evidentment les conseqüències per a la globalitat del sector són de precarització generalitzada de la mà d'obra, en salaris, en qualificacions, en seguretat, en salut, etc.

Des del Sindicat de Treballadors de la Marina Mercant de la CGT, exigim al Ministeri de Treball la immediata retirada d'aquestes professions del Catàleg d'Ocupacions de Difícil cobertura, així com la posada en marxa d'un Pla d'ocupació que asseguri la Plena ocupació als treballadors i treballadores de la mar, i la vigilància exhaustiva del compliment de la normativa laboral marítima vigent en l'empreses del sector.

Salut i Solidaritat

STMM-CGT

Attached documents

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció