CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El text de la reforma laboral incorpora petites modificacions en el seu pas pel Congrés dels Diputats

Dilluns, 28 maig, 2012

El projecte de llei de la reforma laboral va ser aprovat el divendres 25 de maig pel Congrés dels Diputats amb els vots del PP i de CiU. La reforma laboral va entrar en vigor com a decret llei del Govern. Ara el tràmit parlamentari seguirà al Senat.

En el seu pas pel parlament espanyol, d'entre les 656 esmenes presentades pels grups parlamentaris a la reforma laboral, el Partit Popular n'ha inclòs 27, de les quals 17 són de Convergència i Unió (CiU) i la resta, del PSOE, el PNB i Esquerra Plural (IU, ICV i Cha). Les 27 modificacions van ser incorporades al text a la Comissió de Treball del Congrés, amb competència legislativa per traslladar-lo al Senat per la seva ratificació.

Finalment, la reforma laboral aprovada en la Comissió d’Ocupació i Seguretat Social introdueix les modificacions següents respecte a la que va decretar el govern central:

El PP i CiU van acordar que el contracte indefinit per a autònoms i pimes –el contracte per a emprenedors–, que allarga el període de prova de sis mesos a un any i que permet acomiadar sense indemnització, podrà fer-se només mentre la taxa d'atur se situï per sobre del 15% –cosa que sembla que encara es mantindrà alguns anys, segons els càlculs del govern espanyol i d'organismes internacionals–. Els dos partits també van pactar que perquè un acomiadament col·lectiu per causes econòmiques sigui ara objectiu, la disminució de vendes o ingressos durant tres mesos consecutius s'ha de comparar amb els mateixos períodes de l'any anterior, comparació que també serà necessària quan una empresa vulgui “despenjar-se” del seu conveni. Entre populars i convergents també van ampliar el nombre de faltes que justifiquen un acomiadament. Passen de vuit absències en dos mesos consecutius a tretze, i l'empresari haurà d'acreditar que el treballador ha faltat aquest nombre de dies (el que equival a un 5%). D'altra banda, les malalties greus no seran considerades ara absentisme laboral.

Una altra de les incorporacions del pacte entre CiU i el PP és que empresa i treballadors podran acudir a l'autoritat laboral durant el període de negociació d'un acomiadament col·lectiu. És a dir, es manté que no cal autorització de l'administració per executar un ERO i, de fet, l'autoritat laboral només es limitarà a constatar que existeixen les causes majors necessàries per executar-lo. Ara, però, es podran impugnar els acords per si hi ha frau o abús. Gràcies a les esmenes de CiU, el PP i BNG, el percentatge de la jornada laboral que està a disposició de l'empresari passa del 5% (90 hores) al 10% (180 hores), tot i que inclouen la necessitat que hi hagi un avís previ amb cinc dies d'antelació.

Les modificacions no ataquen el cor de la reforma, molt criticada pels grups de l'esquerra i a la qual els sindicats han mostrat una oposició frontal.

Aquí hi ha un recull dels canvis més rellevants, introdueix algunes petites millores però també empitjora en altres aspectes:

- Contracte amb acomiadament lliure durant el primer any, que estarà vigent només fins que l'atur baixi del 15%. La taxa, tenint en compte els càlculs del govern espanyol i organismes internacionals, seguirà per sobre d'aquest llindar alguns anys, ara mateix està al voltant del 24% d'atur. El contracte anomenat d'emprenedors, que poden fer empreses de menys de 50 treballadors, permet un acomiadament lliure el primer any (considerat el període de proves). Inclou deduccions fiscals i bonificacions, i permet que si el contractat és un aturat segueixi cobrant el 25% de l'atur que li quedi com a part del sou.

- L'acomiadament per absentisme canvia. La primera reforma va introduir com a causa objectiva d’acomiadament que un treballador falti a la feina més de vuit dies en dos mesos seguits o més de 20 dies en quatre mesos diferents d’un mateix any, encara que sigui de forma justificada. Finalment, es podrà acomiadar per causes objectives amb la indemnització de 20 dies per any treballat tothom que falti més de 12 cops a l’any (el 5% dels dies hàbils). S’hi inclouen les baixes mèdiques d’origen no laboral, excepte si són de més de 20 dies seguits o tenen a veure amb el càncer i altres malalties cròniques, ja que queda explícitament exclòs el cas de les absències per tractar malalties greus.

- Canvis en la justificació de l'acomiadament per causa econòmica. La reforma justificava un acomiadament objectiu (20 dies d'indemnització en comptes de 33, i com a màxim un any de sou) sempre que l'empresa disminuís vendes o ingressos durant tres trimestres consecutius. Ara queda clar que la comparació s'haurà de fer sempre en relació amb el mateix període l'any anterior, amb la intenció, diuen, d'evitar "trampes" quan l'activitat d'una empresa, per motius d'estacionalitat de la demanda, per exemple, tingui una disminució en determinades èpoques de l'any.

- Més poder perquè l'empresa pugui alterar la jornada. Les empreses passen a tenir més poder per distribuir de manera irregular la jornada dels treballadors. El 5% de distribució irregular de la jornada que permetia la reforma, és a dir, sense estar subjecta a cap horari fix, passa a ser el 10%, sempre que hi hagi un preavís de cinc dies a la plantilla, l’empresari haurà de comunicar aquests canvis extraordinaris d’horari amb cinc dies d’antelació.

- Canvis en la justificació del despenjament del conveni. L'empresa que vulgui deixar sense efecte el que marca el conveni vigent haurà de presentar dos trimestres consecutius de caiguda continuada de les vendes o ingressos en relació amb el mateix període de l'any anterior.

- Reducció de la vigència dels convenis col·lectius. Si no hi ha acord per renovar un conveni col·lectiu, la seva vigència només es prorrogarà automàticament durant un any, en lloc dels dos que preveia el text en vigor.

- Els autònoms tindran facilitats per contractar familiars. Els familiars que treballen amb un autònom podran donar-se d’alta a la Seguretat Social amb una reducció del 50% en les quotes empresarials durant 18 mesos. Es vol regularitzar la situació de més de 200.000 persones que treballen en els negocis familiars, sobretot en el comerç i l’hostaleria. A més els representants d'associacions d'autònoms podran participar en el disseny dels plans de formació professional.

- Avantatges per a la contractació al sector turistic. Les empreses del sector turístic podran beneficiar-se d'una bonificació de quotes del 50% si contracten treballadors als mesos de març i novembre. Així les empreses turístiques també podran comptar amb els treballadors fixos discontinus al març i al novembre, i beneficiar-se durant aquests dos mesos de la bonificació del 50% de la cotització empresarial a la Seguretat Social.

- L'autoritat laboral pot recuperar paper en els conflictes. Empresa i treballadors podran demanar a l'autoritat laboral que s'encarregui de la mediació en els conflictes o assisteixi qualsevol de les parts que l'hi demani. Amb la reforma, l'administració ja no s'ha de pronunciar sobre si accepta o no els ERO, però podrà supervisar els plans de col·locació i invalidar expedients en què no s'hagi complert amb el període de 15 dies de consultes amb els treballadors. Aquest període també podrà substituir-se directament per un arbitratge.

- Agilitzar conflictes als jutjats. En cas de demanda contra decisions empresarials, s'haurà d'anar a judici en els 15 dies següents a la seva admissió a tràmit. La sentència es dictarà en cinc dies i serà recurrible en cas de cassació ordinària.

- Agències de col·locació. L'esmena pactada entre PP i PSOE fa referència a l'habilitació de les empreses de treball temporal com a agències de col·locació sempre que hagin rebut l'autorització del govern i que els treballadors amb discapacitat puguin ser traslladats per la seva empresa a una altra localitat on sigui més accessible el seu tractament.

- Es faciliten els acomiadaments al sector públic. El PP ha tirat endavant una esmena per la qual concreta els acomiadaments de personal laboral al sector públic quan hi hagi tres trimestres d'"insuficiència pressupostària".

- Els avantatges per a la contractació de persones amb discapacitat s’estenen a les víctimes del terrorisme i de la violència de gènere.

- Quan una empresa pacti prejubilacions de treballadors de 50 o més anys, haurà de compensar l’Estat. Aquesta obligació era només per a companyies de més de 500 treballadors, però s’estén a totes les que en tinguin més de 100 en plantilla.

- S’elimina la jubilació forçosa de tots els convenis col·lectius, de forma que qualsevol treballador podrà posposar la seva jubilació més enllà del previst en la normativa de la Seguretat Social.

- El contracte per a la formació i l’aprenentatge permetrà contractar qualsevol alumne de formació professional.

- Competències autonòmiques en ocupació. L'acord permet defensar, segons CiU, les competències de Catalunya en matèria d'ocupació pel que fa al disseny de les polítiques actives d'ocupació als aturats i l'autorització als centres de formació.

Font: Agències