CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El Tribunal Constitucional reconeix el dret a la vaga de les persones “sense papers”

Dissabte, 29 desembre, 2007

El Tribunal Constitucional ha tornat a declarar inconstitucional un article de la Llei d'Estrangeria aprovada en l'any 2000 pel govern de José María Aznar. Si el mes passat va declarar que els immigrants irregulars tenien dret a sindicar-se lliurement, ahir 27 de desembre va notificar una altra sentència en la qual els reconeix el dret a la vaga, encara que no tinguin els papers en regla.


En l'última resolució, l'alt tribunal estima parcialment el recurs d'inconstitucionalitat presentat per la Junta d'Andalusia contra la reforma de la Llei Orgànica sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seva Integració Social. Encara hi ha diversos recursos sense resoldre. En aquesta ocasió anul·la l'incís "quan estiguin autoritzats a treballar" que l'article 11.2 de la llei incloïa quant a la vaga.

L'advocat de l'Estat, que defensava la constitucionalitat de la llei impugnada, sostenia que "si els estrangers no autoritzats per a estar o residir a Espanya no estan autoritzats per a treballar vàlidament, mancaria de sentit permetre que qui no està autoritzat a treballar pogués gaudir del dret de vaga". No obstant això, l'alt tribunal discrepa i entén que "la determinació de l'àmbit subjectiu del dret de vaga, ha d'entendre's, en relació amb el dret a la llibertat sindical del treballador estranger, en la seva caracterització material, independentment de la legalitat o il·legalitat de la seva situació".

Per això, en línia amb la sentència que va estimar el recurs presentat pel parlament de Navarra, la que ara es pronuncia sobre la impugnació andalusa explica que "no resulta constitucionalment admissible l'exigència de la situació de legalitat a Espanya per a l'exercici del dret de vaga per part dels treballadors estrangers".

Dret per ser treballador

La resolució, que conta amb el vot particular discrepant del magistrat Vicente Conde, al que es van adherir Jorge Rodríguez-Zapata i Roberto García-Calvo, declara que "tals drets no s'atribuïxen a la persona en raó de la seva nacionalitat o de la situació administrativa en la qual pot trobar-se en un moment determinat, sinó només pel fet de ser treballador". Prossegueix assenyalant que el dret a la vaga està recollit en l'Estatut dels Treballadors i és un dels "mitjans legítims per a la defensa dels interessos dels treballadors", pel que no resulta admissible que se'ls privi d'una protecció la raó de la qual d'ésser és la pròpia defensa dels seus interessos. "L'exclusió total del dret de vaga d'aquells estrangers que treballin, a pesar de mancar de la corresponent autorització administrativa per a això, no es compadeix amb la Constitució", assevera el TC.

Font:

http://www.publico.es/espana/031513/tc/reconoce/derecho/huelga/sinpapeles