CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El Tribunal Suprem condemna a Renfe per vulneració del dret de vaga

Dijous, 21 juliol, 2011

Hem rebut la Sentència del Tribunal Suprem en referència a la Vaga convocada per CGT per al Col.lectiu de MMII Maquinistes Caps del Tren que va tenir lloc durant els mesos d'abril a juny de 2010, en què es reivindicava un canvi en el nefast acord marc de Conducció signat per SEMAF-UGT sense consultar amb els treballadors, perquè contemplés els DRETS i Condicions de treball que tenien adquirits els treballadors d'aquest col.lectiu.

La Direcció de l'Empresa, entre altres actuacions indecents, va procedir a no posar Serveis Mínims en els trens de la Línia AVE Madrid-Barcelona, ​​i va imposar unilateralment un canvi de Gràfics de Maquinistes perquè substituïssin als treballadors que s'adherien a la Vaga. És clar que ho va fer a més amb la col.laboració menyspreable per esquirolatge del seu sindicat groc.

En molts casos es va arribar a practicar la vergonyosa situació que un treballador detingués la marxa del tren per adherir-se a la vaga i fos substituït per un altre treballador que ocupava el seu seient i continuava conduint el mateix tren. Això mai havia passat en la nostra empresa, ni tan sols en els anys negres i soferts de "l'altra dictadura" quan van tenir lloc les vagues que van provocar la militarització de tots els treballadors de RENFE. Davant aquesta situació, CGT va procedir a denunciar aquesta ignomínia "de seient calent" .

Amb data 30 de juny de 2010, l'Audiència Nacional, tot i donar els fets per provats (no existia cap dubte en què l'empresa va substituir a treballadors en Vaga), va desestimar la demanda perquè va estimar que la Vaga era il·legal. CGT va procedir a recórrer al Tribunal Suprem que, finalment, ha dictat Sentència ferma i ha tingut en compte els veritables fets esdevinguts i la indubtable legalitat de la Vaga convocada per CGT per reivindicar les condicions del Col·lectiu abans esmentat.

Els arguments i els Fonaments de Dret de la Sentència no deixen lloc a dubtes de l'actuació pueril i desvergonyida de la Direcció de l'empresa. Si aquests directors que desgraciadament gestionen la nostra Empresa, i els responsables polítics que des del Ministeri els mantenen, tinguessin una mica de dignitat i respecte a la legislació vigent, en especial als Drets Fonamentals consagrats en la Constitució i aconseguits mitjançant molt sofriment pels nostres antecessors, cessarien immediatament dels seus càrrecs davant la contundència amb què el Tribunal Suprem declara com RENFE ha vulnerat el dret fonamental de llibertat sindical i de vaga.

A continuació, millor que escriure qualsevol interpretació, procedim a adjuntar el tenor literal dels Fonaments de Dret que recull la Sentència del Tribunal Suprem:

“2. La entidad sindical recurrente parte de un hecho real, así declarado probado en la sentencia de instancia, consistente en que, en efecto, la empresa RENFE Operadora modificó los gráficos del servicio en días concretos de la huelga por ella convocada, y no cabe ninguna duda de que ello se produjo, sin ninguna justificación, tal hecho constituiría un manifiesto atentado al derecho de huelga en cuanto al ejercicio de tal derecho constitucional se debe considerar infringido de conformidad con reiterada doctrina tanto del Tribunal Constitucional como de esta Sala cuando la empresa incurre en su ejercicio abusivo de sus facultades cuando designa trabajadores propios para sustituir a los convocados
en una huelga cual se ha dicho por aquel Tribunal – por todas SSTCº (…) o
por esta Sala del Tribunal Supremo (…).

Esta actuación se habría de considerar contraria al contenido del derecho reconocido en el art. 28 de la Constitución e infringiría de forma directa el régimen de ejercicio de dicho derecho ...

Y esto es lo que procedería afirmar en un supuesto en el que, como en el caso presente, se modificaron los gráficos de la empresa precisamente durante los días de huelga como se afirma en el hecho probado sexto de la sentencia recurrida, cuando tales maquinistas “no habían conducido dichos trenes hasta la fecha, no habiendo sido grafiados con anterioridad para dicha actividad”.

(…) De una huelga dirigida a exigir reivindicaciones no contempladas en el Convenio y en el Acuerdo en cuestión, con lo que, siendo así, se situaba dentro de las posibilidades de la huelga legal de conformidad con lo previsto en el fundamento jurídico 14 de la indicada STCº 11/1981…

QUINTO. A partir de la conclusión de que la indicada huelga había que situarla dentro del marco de la legalidad vigente es como se debe contemplar la actuación de la empresa denunciada por el Sindicato CGT, siendo a partir de dicha consideración cuando tiene muy elevada importancia la afirmación que se contiene en el hecho probado sexto,… Y, siendo ello así, no cabe duda que, como se dijo más arriba, la actuación empresarial carece de cualquier justificación pues con esa actitud estuvo necesariamente vaciando de sustancia el contenido esencial del derecho de Huelga al hacerla completamente ineficaz cual ha quedado acreditado que ocurrió los días cuando los gráficos originales fueron modificados.

Ello conduce a entender que la demanda debió prosperar en cuanto a su finalidad fundamental consistente en que se declarará que la actuación empresarial en relación con el ejercicio de la huelga de que aquí se trata, conculcó el derecho a la libertad sindical en que se integra el indicado derecho de huelga, en tanto en cuanto, a partir de la consideración de aquella huelga como legal, se han aportado por la parte actora indicios sobrados de que la
actuación empresarial atentaba a tal derecho fundamental.

SÉPTIMO. La consecuencia que se desprende de lo dicho en los apartados anteriores no es otra que la de estimar el presente recurso de casación con su consiguiente anulación de la sentencia recurrida para sustituirla por otra que, con estimación de la demanda, declare infringidos por la empresa los derechos de libertad sindical y huelga invocados por el Sindicato demandante.”

Un cop llegida la Sentència, que cadascú tregui les seves conclusions i així ens adonarem, de la catadura moral dels gestors que hem de patir a la nostra empresa.

SALUT I REBEL·LIA

Sindicat Federal Ferroviari de la CGT

www.sff-cgt.org/

>>> Teniu la sentència en document adjunt

Attached documents