CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Els drets de les dones migrants: una realitat invisible

Dimarts, 3 març, 2009

Women's Link Worldwide presenta els resultats del projecte "Els drets de les dones migrants: una realitat invisible", basat en les entrevistes realitzades, tant al Marroc com a Espanya, a 138 dones d'origen subsaharià.

Aquests resultats evidencien les vulneracions dels drets humans, inclosos els drets sexuals i reproductius, i les múltiples formes de violència que sofrixen aquestes dones durant el procés migratori.

La informació es divideix en quatre Fulles Informatives: 1. Antecedents i metodologia del projecte. 2. Principals resultats. 3. Història de vida 1: Charlotte. 4. Història de vida 2: Precious.

Antecedents

Durant els últims 10 anys l'Estat Espanyol ha estat testimoni de dràstics canvis en el flux migratori, mostrant un augment significatiu en el nombre de persones que migren cap a Espanya, especialment des de Llatinoamèrica i el Carib, en gran part a causa de les afinitats lingüístiques i culturals, i des d'Àfrica, per la proximitat geogràfica.

El procés migratori presenta nombrosos obstacles per a les persones que prenen la difícil decisió d'abandonar els seus països d'origen; entre ells, ardus trajectes a peu o en precaris mitjans de transport, falta d'aigua, menjar i serveis bàsics i, fins i tot, violència física i sexual. Aquestes situacions es reproduïxen tant en els països d'origen, on moltes persones veuen sistemàticament vulnerats els seus drets, com durant el recorregut, la repatriació i l'arribada al país de destinació, on la inserció resulta molt complexa.

En anys recents, organitzacions com Human Rights Watch i Amnistia Internacional han documentat serioses violacions dels drets humans de les persones migrants, així com l'incompliment de les lleis d'immigració espanyoles1. No obstant això, la falta d'informació, tant qualitativa com quantitativa, sobre l'experiència de les dones migrants, així com l'absència d'una anàlisi amb perspectiva de gènere de les violacions de drets humans ja documentades, és evident.

EL PRESENT PROJECTE TÉ COM OBJECTIUS:

- Documentar les experiències de vida de dones subsaharianes que han pres la decisió d'emigrar dels seus països d'origen, incloent les raons que les duen a iniciar aquest procés.

- Documentar les violacions de drets humans que sofreixen durant el procés migratori (específicament durant el recorregut i a la seva arribada a Europa) les dones migrants subsaharianes.

- Facilitar i enfortir les actuacions a favor d'aquesta població, realitzats tant per Women’s Link Worldwide com per altres organitzacions.

- Determinar estratègies legals viables per a l'efectiva protecció dels drets de les dones migrants subsaharianes i l'aplicació d'estàndards internacionals de drets humans tant al Marroc com a Espanya.

Women's Link Worldwide promou l'equitat de gènere a través del desenvolupament i la implementació estratègica dels drets humans al voltant del món.

Us podeu descarregar el molt recomanable document, dividit en quatre parts, anant a:

www.womenslinkworldwide.org/pub_migrantwomen.html