CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Els socorristes de les platges de Barcelona presenten denúncia a Inspecció de Treball perquè les cadires de vigilància no garanteixen la salut dels treballadors i la seguretat dels banyistes

Dijous, 23 agost, 2018

LES CADIRES DE VIGILÀNCIA DELS SOCORRISTES DE LES PLATGES DE BARCELONA NO GARANTEIXEN NI LA SEGURETAT DELS BANYISTES NI LA SALUT DELS TREBALLADORS.

Els socorristes de CGT de les platges de Barcelona presenten una denúncia a Inspecció de Treball contra l'Ajuntament de Barcelona, la AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) i la UTE Salvamar: Eulen S.A.- Aunar Group 2009 SL

Fa anys que els socorristes de les platges de Barcelona reclamen unes cadires de vigilància que serveixin tant per garantir la seguretat dels banyistes com la protecció de la salut dels treballadors. Les cadires de vigilància actuals tenen més de 30 anys d'antiguitat, estan totalment antiquades i els sistemes de vigilància i seguretat en el mar han evolucionat molt.

El passat mes de juliol, s'ha presentat un nou prototip a la premsa i la CGT ho hem denunciat a Inspecció de Treball per no complir la Llei de prevenció de riscos laborals, ni tampoc garanteix la seguretat dels banyistes. Els socorristes no han tingut l'oportunitat de participar en la seva elaboració, desaprofitant-se els molts anys d'experiència que podrien haver aportat millores substancials.

En diverses reunions i escrits els treballadors del servei de salvament i socorrisme de Barcelona li han proposat a l'Ajuntament de Barcelona i a l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) participar en la realització de les millores necessàries per tenir un lloc de treball que serveixi per complir les seves funcions amb eficàcia, i la resposta ha estat la presentació d'un prototip realitzat per l'AMB, amb el beneplàcit de l'Ajuntament, no tenim constància en cas contrari, on no es garantirà ni la seguretat dels banyistes ni la salut dels treballadors.

Les cadires de socorrisme no es poden dissenyar exclusivament per persones que realitzen les seves funcions darrere d'un ordinador, s'ha de comptar amb els treballadors, amb la seva opinió, amb els seus anys d'experiència, etc. i el que s'ha fet ha estat presentar un prototip que no compleix els mínims requisits exigibles per a les platges de Barcelona, visitades cada any per 4,5 milions de visitants entre abril i setembre i on es realitzen per part dels socorristes unes 5.000 actuacions anuals de les quals unes 60 són de gravetat (ofegaments, infarts, fractures òssies, etc).

El nou prototip presentat per la AMB, és més modern, però no millora substancialment les prestacions de les actuals, solament la seva façana: té una altura insuficient, s'allunya la ubicació de la riba de la platja (els parasols dels banyistes impedeixen la visibilitat), en la posició tancada per protegir-se dels canvis climàtics no hi ha ventilació i es generen altes temperatures en el seu interior, també s'han d'ancorar en una base de concret de 5000 quilograms enterrada en la sorra, el que fa molt difícil la mobilitat de la torre depenent de l'orografia de la platja de cada moment i els requisits de vigilància segons l'etapa de la temporada.

Quant a la salut dels socorristes no s'utilitzen materials que eliminin les radiacions ultraviolades adequadament, les cabines no es tanquen quan no hi ha servei i per tant estan accessibles per a qualsevol persona sent conflictiu especialment a la nit i amb el consegüent risc biològic (orina, vòmits, etc) per als treballadors, tampoc s'especifica si són segures en cas de tempesta elèctrica. Exigim que es compleixi amb la vigilància i es realitzin revisions dermatoògiques donades la gran exposició al sol i l'absència de mesures preventives existents en l'actualitat.

El problema per trobar un interlocutor s'agreuja per la següent amalgama administrativa: l'Ajuntament de Barcelona licita el servei de salvament i socorrisme de les platges de la ciutat de Barcelona, l'empresa UTE Salvamar: Eulen S.A.- Aunar Group 2009 SL és qui contracta als treballadors, però hi ha serveis a les platges com les cadires dels socorristes que les gestiona l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb el que ens trobem que hi ha tres ens que participen en el mateix servei, però tots ells deriven les responsabilitats en els altres. Això provoca una indefensió total en els treballadors per actuar fins i tot en temes tan seriosos com és la prevenció de riscos laborals i la seguretat dels banyistes.

La plantilla actual del servei de salvament i socorrisme de Barcelona és de 108 persones fixes-discontínues entre socorristes, coordinadors, tècnics d'emergència sanitària, infermers i personal de banys adaptats; més 5 socorristes que actualment estan amb contracte de substitució i els metges que no formen part de l'empresa.

La CGT volem un servei de socorrisme de qualitat a les platges de Barcelona que garanteixi la seguretat dels banyistes i la salut dels treballadors. A més de campanyes publicitàries d'autobombo realitzades pels diversos estaments polítics, sempre s'obliden dels treballadors i dels usuaris. No utilitzar materials ni un disseny correcte que evitin les radiacions ultraviolades, la impossibilitat de moure la torre dificultant la bona visibilitat dels banyistes, l'impediment a la participació dels treballadors en el desenvolupament del model de lloc de vigilància i tot l'anteriorment exposat, ens fa pensar que realment no hi ha interès a aconseguir una torre de vigilància útil, sinó mostrar una imatge nova, però no millorar les seves prestacions ni en seguretat ni en salut.

Secció Sindical CGT Socorristes Platges de Barcelona
https://twitter.com/socorristasbcn
https://socorristasbcn.wordpress.com/

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció