CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

En el Grup Gas Natural sorgeix un nou model de democràcia: Els treballadors NO tenim dret a opinar i decidir

Dimarts, 11 novembre, 2008

L'Acord de Pensions, signat a l'esquena dels treballadors, sense cap consulta, sense cap assemblea, sense ni tan solament una fulla informativa a les plantilles, no és un acord democràtic, tot el contrari. Suposa una burla i un menyspreu sobre el que les persones pensem i pressuposa que la nostra opinió no conta, bé perquè som uns ignorants, bé perquè els agents socials: la Direcció de l'empresa, CCOO i UGT, rendibilitzen els seus interessos propis. L'acord no només no compleix els mínims democràtics, sinó que, damunt, estalvien una pasta “impressionant” a l'Empresari i es carreguen el principi de solidaritat i redistribució.


Reestructuració Grup Gas Natural: Els Agents socials, CCOO, UGT i la Direcció, faciliten la sortida (ACOMIADAMENT) de 600 persones aproximadament i la recol·locació d'unes 1.400. Des del 8 d'octubre a aquestes dates, ha començat a donar-se “facilitats” d'acomiadament (pagat, això si i, no molt car) i s'impulsa la “facilitat” de ser recol·locat, davant aquest món "d'oportunitats" que ofereix el “POOP”: “o agafes això, o agafes això”. Democràtics ells.

El Sr. Ministre de Treball, Celestino Corbacho ha dit textualment: “si amb la llei actual no podem parar els Expedients de Regulació d'Ocupació en les empreses amb beneficis, canviarem la llei”. El senyor Ministre de Treball sap esl del grup Gas Natural?

Sr. Ministre, aquests són els Beneficis Nets del grup Gas Natural, des del 2000 al 2007:

BENEFICIS NETS EN MILIONS D'EUROS

2000: 532

2001: 560

2002: 98

2003: 612

2004: 695

2005: 827

2006: 854

2007: 959

Total Beneficis Nets en 8 anys: 5.837.000.000 €. (En pessetes = 972.952.991.952,019)

Negociació Col·lectiva: Es va signar el 29 d'octubre l'últim “conveni”, el de les Empreses Distribuïdores, seguint el mateix model empresarial dels convenis de la Comercial, S.L i Gas Natural SDG: reunions de “despatxos” entre uns “pocs triats”, allunyant la discussió, debat i decisió dels centres de treball, dels treballadors. Una altra “gran gestió” empresarial, de la qual els agents socials, CCOO, UGT i empresa, se senten orgullosos. Demandes per classificació i dret a demandar per dobles escales salarials: antiguitat i plus de jornada partida.

Els agents socials en articles pactats i signats en els seus “convenis”, denominats “Política general i Normes de pagament”, sota una retòrica que intenta ser justificativa de la violació del dret a reclamar de qualsevol treballador (per res proporcional al suposat “bé” que es pretén) i des d'una literatura subjectiva basada en suposades circumstàncies que les parts qualifiquen d'històriques o excepcionals…, o en suposades motivacions objectives com l'eficàcia, qualitat i rendiment, cap d'elles demostrades sota qualsevol dels paràmetres que exigeix la jurisprudència per a justificar tracte desigual en col·lectius homogenis, s'arriba a la següent asseveració (violació)… aquestes condicions específiques no constituiran argument vàlid ni procedent per a peticions de caràcter comparatiu…

És a dir, que uns percebin triennis a un valor i altres a un altre valor i uns altres no percebin RES, pel simple fet de la data d'entrada en l'empresa. I que uns treballin en jornada partida a Madrid i percebin un complement “ad personam pensionable” i uns altres no, pel simple fet de la data d'entrada o decisió unilateral empresarial, no és causa per a dur a la Justícia, és simplement una desvergonya antidemocràtica.

Els agents socials que han tancat aquest model de relacions empresarials, tenen tota la responsabilitat i a ells cal demanar-se-la quan salaris, ocupacions, temps de treball, i drets es veuen lesionats i molta gent -que serà majoria en un termini molt curt de temps-, només tingui un nivell salarial mig i totes les obligacions, però drets a antiguitat, plus de jornada partida, a un nivell professional adequat als seus treballs, a pensions, etc., res de res.

Les relacions laborals democràtiques es basen en dues o tres coses senzilles: transparència, participació dels treballadors i respecte. De no regir-se per aquests criteris, només existeix la voluntat de l'empresari i clar, això és garantia d'autoritarisme i pèrdua de drets.

SECCIÓ SINDICAL ESTATAL DE CGT del Grup Gas Natural