CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

En el que portem de 2008, les tres centrals nuclears instal·lades a Catalunya ja acumulen el 64,5 % d’incidències del tot l’estat espanyol

Dissabte, 24 maig, 2008

DURANT AQUEST 2008 LES TRES CENTRALS NUCLEARS INSTAL·LADES A CATALUNYA JA ACUMULEN EL 64’5% DELS SUCCESSOS NOTIFICABLES DE TOTES LES CENTRALS NUCLEARS DE L’ESTAT

La CANC també denuncia que els ex-directors d’Ascó i Vandellòs II, cessats pels incidents de la fuita radioactiva (2007-2008) i la corrosió dels sistemes de refrigeració (2005) respectivament, continuen treballant a les centrals nuclears.


El director cessat recentment d’Ascó, Rafael Gasca, ocupa un càrrec a l’àrea d’afers internacionals de l’ANAV, a la central nuclear Vandellòs II. El director cessat l’any 2005 de la Vandellòs II, Ángel Fernández Camblor, actualment ocupa un càrrec al departament de Compres i Logística de la mateixa central nuclear.

Si el 2007 les tres centrals nuclears instal·lades a Catalunya (Ascó I, Ascó II, i Vandellòs II), gestionades per ANAV (Endesa+Iberdrola), van tenir el 62’5% dels successos notificables de totes les centrals nuclears de l’Estat espanyol, fins a 20 de maig de 2008 ja representen el 64’5%. (veure taules i gràfics adjunts).

Entre Ascó I i Ascó II han tingut el 57’1% de tots els successos notificables.

Aquestes dades indiquen el que en el seu dia ja va advertir el propi Consell de Seguretat Nuclear (CSN): que Endesa i Iberdrola posen per davant els interessos econòmics per sobre de la seguretat, amb una desinversió en manteniment, amb la generalització dels subcontractes, i amb la liquidació de la cultura de seguretat.

Avui, amb les darreres informacions del CSN, hi podem afegir, que el procediment habitual d’aquestes empreses es també la manipulació, l’engany i la tergiversació de la informació.

La darrera fuita radioactiva d’Ascó I és una conseqüència més d’aquest modus operandi que Endesa i Iberdrola tenen com a estratègia empresarial. Els fets tan greus que s’estan coneixent en relació a aquesta fuita radioactiva (ocultació de la fuita durant 5 mesos, manipulació dels sensors de radioactivitat, acceptació de visites d’escolars mentre es produïa la fuita radioactiva, engany sistemàtic a l’opinió pública en les taxes de radioactivitat conegudes, ocultació de la fuita al servei de vigilància radiològica de la Generalitat de Catalunya, etc.), juntament amb que encara a dia d’avui es desconeix la quantitat total de radioactivitat alliberada, hauria d’implicar l’elevació de l’incident fins al nivell 3 de l’escala INES.

Una altra prova de la manipulació i engany que practiquen Endesa i Iberdrola, és la burla que fan a la ciutadania en atorgar al director cessat d’Ascó, Rafael Gasca, un càrrec a l’àrea d’afers internacionals de l’ANAV, a la central nuclear Vandellòs II. Talment com en el seu dia van fer amb el director cessat de la Vandellòs II arran del greu incident de l’any 2005 (corrosió dels sistemes de refrigeració, que va provocar l’aturada durant 6 mesos), Ángel Fernández Camblor, que actualment està treballant al departament de Compres i Logística de la mateixa central nuclear.

L’escàndol d’Ascó, que a la societat està generant por, desconfiança, indignació, i abandonament, ha de servir per prendre consciència territorial que ens trobem davant d’unes instal·lacions insegures i perilloses, i exigir als poders públics la urgència del seu tancament immediat.

Ens trobem, doncs, davant d’un increment en el nombre d’incidents que ja no és pot qualificar de conjuntural, sinó d’estructural. Els funcionament d’aquestes tres centrals nuclears es manifestament insegur, i exposa a la societat i al medi a uns riscos totalment innecessaris.

Aquests successos cada vegada aniran a més, tenint en compte que:

- A Europa la mitjana de la vida útil de les centrals nuclears que han tancat està entre els 20-25 anys. A l’Estat espanyol és de 27 anys: Vandellòs 1 (16 anys: 1972-1989); Zorita (38 anys: 1968-2006).

- Ascó 1 ja porta 24 anys funcionant; Ascó 2, 22 anys; i Vandellòs 2, 20 anys.

- Al finalitzar les respectives autoritzacions d’explotació, al 2011 per a les dues centrals d’Ascó i al 2010 per a Vandellòs II, aquestes centrals tindra: 27 anys Ascó I, 25 anys Ascó II, i 23 anys Vandellòs II. Totes tres en plena etapa de risc.

Es per tot això que DEMANEM:

- L’aplicació del nivell 3 de l’escala INES a Ascó I, i que es procedeixi al seu tancament immediat.

- Que si Endesa i Iberdrola no poden garantir un funcionament “normal” d’Ascó II i Vandellòs II també es procedeixi al seu tancament immediat.

- I que, en qualsevol cas, que totes tres centrals nuclears siguin clausurades al finalitzar l’actual autorització d’explotació (2011 Ascó I i Ascó II, i 2010 Vandellòs II).

I recordem que:

- Les centrals nuclears només aprofiten per generar electricitat el 35% de l’energia que produeix la “combustió” de l’urani; el 65% és llençat en forma de vapor (torre de refrigeració) i aigua calenta (al riu o al mar).

- A més, l’electricitat produïda en aquestes centrals nuclears es consumeix en nuclis urbans llunyans, amb pèrdues de fins un 35% durant el transport per les línies d’alta tensió. Així, només arriba als consumidors aproximadament un 22% de l’energia inicialment generada per la central nuclear.

- Les centrals nuclears d’Ascó tenen un consum d’aigua d’uns 50m3/any, equivalent a gairebé la meitat del transvasament de l’Ebre a Tarragona, i igual al que ara es vol transvasar a Barcelona. Per tant, a dia d’avui ja existeix un transvasament d’aigua a Barcelona en forma d’electricitat.

- Que Alemanya, amb menys de la meitat d’hores de sol que a la Península Ibèrica, a finals de 2007 tenia instal·lats 3800MW (potència equivalent a quasi quatre centrals nuclears) d’energia solar fotovoltaica distribuïda (un 40% en teulades particulars, i un 50% en edificis públics i espais urbans deteriorats; només un 10% en forma d’hortes solars). L’Estat espanyol a finals de 2007 només tenia instal·lats 593MW d’energia solar fotovoltaica.

Terres de l’Ebre/Camp de Tarragona, maig de 2008

COORDINADORA ANTICEMENTIRI NUCLEAR DE CATALUNYA

Attached documents