CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Enresa només instal·laria a Ascó el cementiri de residus radioactius

Dilluns, 22 febrer, 2010

El centre tecnològic, el reactor nuclear experimental de transmutació i el parc empresarial, podrien anar a un altre municipi.

En resposta a una consulta feta per la CANC, el 22 de setembre de 2006 el Comité Asesor Técnico de la Comisión Interministerial ATC va confirmar que 5 hectàrees del Centre Tecnològic associat no tenen perquè estar ubicades en el mateix municipi que el cementiri.

Segons el Comité, es necessiten “7 hectàrees per al Centre Tecnològic associat a l’ATC, de les quals almenys 2ha hauran d’estar annexes al terreny proposat per a la instal·lació de l’ATC”. A més, van afegir es necessitarien “5 hectàrees per al polígon industrial, podent estar aquests terrenys físicament dissociats dels anteriors”. Ni el “INFORME SOBRE LAS INICIATIVAS ASOCIADAS AL PROYECTO. CENTRO TECNOLÓGICO”, publicat el novembre de 2006 [1], ni l’actual convocatòria [2] mencionen que el centre tecnològic hagi d'estar situat al costat del cementeri nuclear, deixant la porta oberta a que pugui tindre una altra localització.

Recentment l’alcalde de Santervás de Campos (Valladolid), Santiago Baeza (PP), ja apuntava en aquesta línia valorant la possibilitat de retirar la candidatura del seu municipi per acollir el cementiri de residus radioactius en el cas que la decisió final fos que la província de Lleó acollís el polígon industrial associat. "Esto me huele mal", va manifestar l’alcalde, segons publicava el diari El Día de Valladolid, “ya que parte del complejo industrial podría ubicarse en territorio leonés, en concreto, en el municipio de Sahagún".

Vandellòs-Hospitalet de l’Infant, municipi preferit per Enresa

Els fets indicarien que el municipi de Vandellòs-Hospitalet de l’Infant, on Enresa ja hi té ubicat el Centro Tecnológico de Mestral, era el municipi preferit per intal·lar-hi el cementiri. En el procés de desmantellament de la Central Nuclear Vandellòs I, clausurada al 1989, l’empresa ha invertit milions d’euros. S’hi han executat diversos projectes a través de convenis amb varies universitats, en els quals hi ha treballat molts dels enginyers i tècnics d’aquesta empresa pública. La localització de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant fa que els treballadors de l’empresa apostin per aquest municipi. “Aquí hi ha més bon clima i tenim les famílies vivint en uns indrets amb qualitat de vida, com el nord del Tarragonès o el Baix Penedès, que estan prop de Barcelona”, se’ls ha sentit dir obertament als enginyers i tècnics d’Enresa.

Els terrenys nuclears de les instal·lacions de la CN Vandellós que ja no acullen cap infraestructura radioactiva no s’han desclassificat del seu ús nuclear després de completar-se les dues primeres fases del desmantellament, així mateix, la línea d'evacuació d’electricitat de la CN Vandellòs I no ha estat desmantellada. Per tant, existirien hectàrees més que suficients i una línia d’evacuació d’electricitat per acollir nous usos nuclears. De fet, el Centro Tecnológico Mestral ja està duent a terme la majoria de les activitats que ha de desenvolupar el futur centre tecnològic que ara s’associa al cementiri, segons l’esmentat “Informe sobre las iniciativas asociadas al proyecto. Centro tecnológico”.

Totes les empreses auxiliars vinculades a les nuclears estan situades al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. S’hi troben:

- Tecnatom: empresa auxiliar de les nuclears i que fa la formació dels treballadors al centre que té al polígon industrial Les Tàpies (Hospitalet de l’Infant).

- Westinghouse: empresa americana que porta el control dels reactors d'Ascó i Vandellòs, té una seu al polígon industrial Les Tàpies (Hospitalet de l’Infant).

- Enwesa: empresa auxiliar de les centrals nuclears i que és la que hi aporta més treballadors, està ubicada polígon industrial Les Tàpies (Hospitalet de l’Infant).

- Fins i tot, la seu central d'ANAV (Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs) està situada al recinte de la CN Vandellòs 2, ja que els seus directius no van volen que anés a Ascó.

En canvi, al municipi d’Ascó mai s’hi ha instal·lat cap centre tecnològic ni cap empresa auxiliar a la industria nuclear. El seu polígon industrial està solament ocupat per un parc de bombers, un camp de futbol, i el cementiri de la població, així com petits serveis sense vinculació amb la nuclear (rentador de vehicles). És per això, que entre els treballadors de les empreses auxiliars d’ANAV (empresa que gestiona les dues centrals nuclears d’Ascó i la de Vandellòs) les nuclears d’Ascó s’anomenen col·loquialment com a Vietnam.

Moció anti-cementiri

El fet que el municipi de Vandellòs-Hospitalet, des de sempre el candidat preferit per Enresa per acollir el cementiri, fos el primer de Catalunya en aprovar la moció en contra del cementiri de residus radioactius el 28 d’abril de 2006 (ratificada posteriorment el passat novembre de 2009), va implicar que l’empresa de residus es veiés obligada a buscar un nou candidat per acollir els residus radioactius, Ascó.

És a partir d’aleshores que s’hauria iniciat el procés entre Enresa i l’AMAC per pactar que Ascó fos el candidat a acollir el cementiri de residus radioactius. Ascó es quedaria amb els suposats beneficis econòmics que recull l’esborrany d’Ordre Ministerial [3], mentre que Vandellòs-Hospitalet es quedaria amb el centre tecnològic, que inclou el reactor nuclear experimental, i amb el parc empresarial.

Segons fonts pròximes a l’Ajuntament d’Ascó, aquest fet estaria en coneixement del mateix municipi abans d’entrar en la cursa per obtenir el cementiri de residus. Un cop el municipi d’Ascó seria l’escollit per part de l’Estat, s’iniciaria el procés de construcció del cementiri de residus, amb la dedicació de 2ha. per al suposat Centro Tecnològico. Aquest centre no seria res més que un edifici d’informació i recepció de visitants, amb pòsters i powerpoints.

Cap document legalment aprovat a dia d’avui diu que Ascó i la resta de municipis afectats pel cementiri nuclear hagin de rebre compensacions de 6 milions d’euros per la instal·lació del cementeri. Tan sols l’esborrany d'una ordre ministerial, penjada a la web de la Comisión Interministerial amb data del 30 de desembre de 2009 ho menciona [4]. Ningú garanteix que aquesta ordre ministerial s’aprovi, ni que s’aprovi amb aquelles quantitats que s’hi esmenten.

L’aposta d’Ascó és arriscada, tenint en compte els forts problemes econòmics de l’Estat espanyol i el fet que inicialment es parlava de 12 milions d’euros que ara ja han quedat rebaixats a la meitat. A més a més, la naturalesa d’una ordre ministerial fa que aquesta pugui canviar d’una setmana per l’altra segons el criteri del ministre corresponent. El municipi holandès de Borsele, on està el cementiri nuclear i que serveix com a model a l’Estat espanyol, no cobra cap compensació econòmica.

Un cop consolidades les obres del cementiri a Ascó, s’iniciaria el procés de consolidació del Centro Tecnológico als terrenys de la CN Vandellòs 1, on hi ha actualment el Centre Tecnològic Mestral. Allí s’hi podria construir un reactor nuclear experimental per a la transmutació dels residus radioactius, aprofitant que aquells terrenys no han estat desclassificats com a zona nuclear i compten amb una línia d’evacuació d’electricitat.

Aquest reactor nuclear experimental ja està contemplat des de l’inici del procés en el que ens trobem immersos. La Comissió d’Industria del Congrés dels Diputats va aprovar al desembre de 2004 una resolució per construir a l’Estat espanyol un Almacén Temporal Centralizado i investigar en transmutació d’elements radioactius, tal com recull el punt nou de la resolució:

Se insta al Gobierno a que, en colaboración con Enresa, desarrolle los criterios necesarios para llevar a cabo en España la instalación de un Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC) de combustible gastado, en consonancia con el Plan Nacional de Residuos, y a que se impulse el desarrollo de su colaboración en la investigación de la partición y transmutación de elementos radiactivos de larga vida y alta actividad”[5].

També el document “INFORME SOBRE LAS INICIATIVAS ASOCIADAS AL PROYECTO. CENTRO TECNOLÓGICO” esmenta les tècniques de transmutació i l’aprofitament energètic dels residus com a línies d’investigació que incorporarà el centre tecnològic:

- (pàg. 2) Las líneas de investigación en dichas áreas serán las que se indican a continuación:

* Tratamiento de residuos:

Separación de radionucléidos de vida larga. Tecnologías avanzadas.

Interacción de radionucléidos con la materia: Ensayos desorción/migración.

- (pàg. 5) En ese sentido el Centro promoverá investigación en las áreas de:

* Desarrollo de sistemas de gestión datos y de interconexión de sistemas.

* Sistema de gestión y transmisión de datos remotos.

*Plataformas numéricas de simulación en el campo de:

Transmutación y física de reactores

- (pàg. 6) 2.6 I+D abierto

* Ingeniería de la construcción y gestión del espacio subterráneo.

* Nuevas formas de energía y aprovechamiento energético.

Conclusions: Per decisió d’Enresa, si el cementiri de residus radioactius finalment va a Ascó, en aquest municipi no s’hi instal·larà cap centre tecnològic ni cap empresa. Serà el municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant el que acollirà tot aquest I+D, i especialment el reactor nuclear experimental de transmutació.

Això és VOX POPULI, i ho saben ENRESA i l’AMAC.

CANC: http://blogcanc.blogspot.com/


(1) Aquest informe es pot consultar al web de la Comisión Interministerial ( http://www.emplazamientoatc.es/NR/rdonlyres/8D647367-29B8-4983-BBE6-EF5AAB6D97BC/0/CentroTecnologico_aprobado27Nov.pdf )

(2). http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21107.pdf

(3). http://www.mityc.es/energia/nuclear/Legislacion/Estatal/proyectos/Orden_municipios_inicio.pdf

(4). http://www.mityc.es/energia/nuclear/Legislacion/Estatal/proyectos/Orden_municipios_inicio.pdf

(5). http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/D/D_132.PDF, pàg. 30.