CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Enviament de cartes de protesta contra l’assasinat d’activistes contraris a les actuacions d’Unión Fenosa a Guatemala

Dimecres, 10 març, 2010

jpg_gse_multipart43595.jpg

Carta oberta a l'atenció de: Álvaro Colom, President del Govern de Guatemala, José Luís Rodríguez Zapatero, President del Govern espanyol; José Montilla, President del Govern de la Generalitat de Catalunya; organismes governamentals de Comerç i alts Directius d'Unió Fenosa, Gas Natural, La Caixa i Repsol YPF.

El passat 30 de novembre els enviem una primera carta de denúncia sobre els assassinats, la persecució, la criminalització i la repressió de la qual són objecte defensors dels drets humans a Guatemala. Especialment, denunciàvem l'assassinat de Víctor Gálvez, dirigent social del Front de Resistència en Defensa dels Recursos Naturals i Drets dels Pobles, FRENA. Com també vèiem necessari transmetre'ls les denúncies formulades per organitzacions de Guatemala a causa de l'actuació irresponsable d'Unión Fenosa - Gas Natural a través de les seves filials Deocsa i Deorsa en aquest país.

En aquest sentit, aquestes denúncies ja havien estat comunicades a Gas Natural en una carta lliurada el 8 de juliol de 2009. Per desgràcia, de nou hem de fer-los arribar aquesta carta. El 17 de febrer rebem la notícia de la mort d'un altre dirigent del Front de Resistència en Defensa dels Recursos Naturals i Drets dels Pobles, FRENA. Octavio Roblero va ser assassinat sobre les 17:30 hores enfront del seu negoci en la terminal de busos de Malacatán, San Marcos per individus desconeguts. El seu assassinat es va produir després de ser amenaçat com demostra que el seu nom figurés en la llista de persones que, per estar sota amenaça de mort, van interposar un recurs d'exhibició personal com una mesura de protecció. Aquest recurs va ser lliurat a la Presidència de la Cort Suprema de Justícia el 20 de gener d'aquest any.

També hem de recordar que el passat 13 de gener va ser Evelinda Ramírez la que va morir assassinada d'igual forma que els altres dos companys del FRENA. Tots ells tenien una causa comuna, denunciar els abusos contra la població que estava generant l'actuació de Deocsa, l'empresa filial d'Unión Fenosa – Gas Natural a Guatemala. Aquests tres dirigents han estat assassinats per la seva activitat social i la seva lluita contra les apagades i els cobraments excessius de Deocsa.

És per aquesta raó que creiem imprescindible una investigació rigorosa que esclareixi l'autoria d'aquests assassinats i les responsabilitats que puguin existir a tots els nivells, inclosa la possible complicitat de les filials d'Unión Fenosa – Gas Natural. Entre els destinataris de la carta estan no només l'empresa local i la matriu, sinó també La Caixa i Repsol YPF com principals accionistes d'aquestes companyies.

Considerem que tots aquests fets responen a l'intent de silenciar l'activitat dels moviments socials i dels defensors/es dels drets humans que estan denunciant la violació dels drets civils i constitucionals dels guatemalencs i guatemalenques per part de diversos actors que s'emparen en la persistència de la impunitat que el govern de Guatemala afavoreix. També és necessari assenyalar la responsabilitat del govern espanyol en la impunitat d'aquests assassinats. Davant aquestes denúncies no ha engegat totes les mesures diplomàtiques i polítiques necessàries per a esclarir i frenar aquesta situació.

Davant aquesta cadena d'assassinats, DEMANEM al Govern del senyor Álvaro Colom, que es porti a terme la immediata detenció, judici i càstig dels autors materials i intel·lectuals de l'assassinat d'Octavio Roblero i dels dirigents populars assassinats recentment. Demanem la intervenció de la Comissió Internacional Contra la Impunitat a Guatemala (CICIG), com únic cos d'investigació en el país en el qual es pot dipositar confiança. Instem a la CICIG a accelerar els processos que ha engegat com via per a evitar que la llesta assassinats segueixi creixent. Que el seu govern derogui de manera immediata la situació d'estat de setge a San Marcos.

L'absència d'un servei elèctric normalitzat per part de les filials d'Unión Fenosa – Gas Natural i les mobilitzacions ciutadanes de protesta no representen una situació que justifiqui la retirada de les garanties i drets a la població. Que es posi fi a tot tipus de fustigació, amenaces i intimidacions contra tots els defensors de drets humans a Guatemala i membres de les organitzacions populars i civils guatemalenques, i que es garanteixi el respecte pels drets humans i les llibertats fonamentals en tot el país de conformitat amb les normes internacionals de drets humans ratificades per Guatemala i l'establert en els Acords de Pau de 1996.

Al govern espanyol del senyor Zapatero que compleixi amb la seva obligació de fer que les empreses multinacionals espanyoles respectin els drets humans i la legalitat vigent en tots els països en que estan presents; que actuï davant el Govern de Guatemala perquè posi la voluntat política i els mitjans suficients per a acabar amb la situació d'indefensió dels activistes socials guatemalencs; que s'acabi amb la impunitat amb la qual actuen els assassins a l'empara de la ineficàcia de l'aparell judicial en tot el país; i li demanem en concret que s'investigui fins al fons els assassinats de Víctor Gálvez, Evelinda Ramírez i Octavio Roblero.

Instem al Govern de la Generalitat de Catalunya, per ser Gas Natural d'origen català, igual que La Caixa, als diferents partits polítics, a diputats i eurodiputats, que tinguin present la seva obligació de vigilar que les actuacions de les transnacionals compleixin amb la seva responsabilitat social de respectar els drets humans allà on tinguin filials en el món.

Al Punt Nacional de Contacte de l'Estat espanyol de línies directrius de l'OCDE per a empreses multinacionals, perquè anoti els esmentats fets en la Ir-Responsabilitat Social Corporativa d'aquestes empreses transnacionals espanyoles. I, per tant, als màxims representants de Gas Natural (actuals propietaris d'Unión FENOSA) i per tant, als màxims representants de LA CAIXA i REPSOL YPF, per ser els accionistes majoritaris i propietaris de Gas Natural.

Esperem de tots Vostès un posicionament clar de repulsa davant aquests fets i un pla d'actuació de cadascun per a acabar amb la violació dels drets fonamentals de la població de Guatemala i conèixer, i denunciar en les instàncies pertinents, la responsabilitat que pugui tenir en això Unión Fenosa – Gas Natural.

A Gas Natural li exigim que no posi cap impediment a aquesta investigació i doni totes les facilitats que estiguin en la seva mà perquè aquesta arribi a la seva fi. Reiterem que qualsevol actuació de les empreses transnacionals espanyoles ha de ser respectuosa amb els drets humans, socials i civils de la població i ajustar-se a la legalitat. Així mateix, volem manifestar que ens solidaritzem amb la denúncia de les organitzacions guatemalenques i donem suport les seves reivindicacions que Unión FENOSA – Gas Natural surti de Guatemala, doncs considerem que les polítiques d'aquestes transnacionals espanyoles són perjudicials per a la població guatemalenca, obeeïxen a una política de màxim guany a costa dels drets humans i civils més elementals, i per a nosaltres, per tant, són inacceptables ja que estan provocant de forma directa o indirecta la mort d'aquells que les denuncien.

Tinguin a bé comunicar-nos les seves respostes a: info@rets.cat i annaaapg@telefonica.net

Guatemala i Estat espanyol, març de 2010.

>>> Enviament de cartes:

Difon al màxim aquesta carta i envia-la als responsables!!!

Davant els assassinats d'activistes contra Unión Fenosa a Guatemala et proposem que enviïs la carta adjunta als responsables de l'empresa, els seus accionistes principals (Gas Natural, La Caixa, Repsol) i els Governs espanyol i català. Copia el text de la carta que has llegit i que ha rebut ja el suport de més de 180 organitzacions (entre elles la CGT), i envia-la a les adreces que t'indiquem a continuació:

msegarra@gasnatural.com; maperez@gasnatural.com; jgarciat@gasnatural.com; rsc@lacaixa.es; odurich@criteria.com; jmperezg@repsolypf.com; mgarciab@repsolypf.com; gginer@unionfenosa.es; inversores@unionfenosa.es; jlrzapatero@presidencia.gob.es; secretaria.vicepresidenta@mpr.es; ministro@maec.es; informacion.alcala@meh.es; sgiberan.sscc@mcx.es; servicio.exterior@aecid.es; cristina.agudo@maec.es; cteijelo@comercio.mityc.es; joan.calabuig@diputado.congreso.es; gabinet_conseller.eif@gencat.cat; cbarrientos@presidencia.gob.gt; info@rets.cat

>>> Adjuntem carta amb el llistat de signants, i comunicat del Frente Nacional De Lucha En Defensa De Los Servicios Públicos y Los Recursos Naturales de Guatemala, ( http://estamosdefrente.blogspot.com/ )membre de la Plataforma Sindical Común Centroamericana -PSCC-

>>> Més informació sobre el tema al web de l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala ( www.aapguatemala.org/ ):

Attached documents