CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Es posa en funcionament el Portal Jurídic de Catalunya (versió de proves)

Dijous, 6 gener, 2011

El Portal Jurídic de Catalunya ofereix el dret vigent a Catalunya i un seguit de serveis d’informació amb la finalitat de facilitar l’accés i la consulta de la normativa actualitzada.


Els usuaris hi poden consultar totes les normes amb rang de llei, els decrets i les ordres publicades a la secció I del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya des de 1977.

De les normes amb rang de llei i dels decrets, se n’ofereix, a més del text publicat, el text consolidat, que incorpora, en un document únic, les modificacions (o afectacions passives) i correccions que hagi tingut aquella norma al llarg del temps.

La versió de proves del Portal Jurídic de Catalunya és una versió quasi final que es posa a disposició dels usuaris/àries per verificar-ne el funcionament i detectar-ne possibles errors.

En el cas del Portal Jurídic de Catalunya, aquesta versió de proves inclou la versió catalana dels continguts, que més endavant es completaran amb la versió castellana, i té operatius els serveis de registre i de subscripció a documents. Es pot produir certa lentitud en la càrrega de dades, problemes de conversió de signes especials o estils, etc.

Pel que fa a l’actualització del contingut durant el període de versió de proves, els documents amb rang de llei i les normes reglamentàries publicades a la secció I “Disposicions” del DOGC es carregaran cada dia i la informació de les afectacions i la consegüent consolidació de textos cada 72 hores.

En el cas de detecció d’errors, es pot comunicar a: portal.juridic@gencat.cat.

Actualment, s’hi poden consultar els textos consolidats de les totes les normes amb rang de llei de Catalunya i, en el cas dels decrets, des de l’1 de gener de 1999.

També, en el cas de les normes amb rang de llei, es poden consultar al Portal Jurídic els projectes i proposicions de llei i, en el cas de les normes amb rang de llei dels decrets, els dictàmens previs a la seva aprovació.

La normativa de Catalunya es complementa amb una selecció de normes estatals consolidades en català, elaborades pel servei LexCat del Departament de Justícia, i una selecció de normativa europea que, en una primera fase, es limita a textos de tractats constitutius de la Unió Europea.

Com a complement a la consulta de la normativa, el Portal ofereix serveis bàsics d’informació jurídica, com ara la possibilitat de subscriure’s a un document o al resultat d’una cerca, de manera cada vegada que la norma o el resultat de la cerca escollits tinguin una modificació, l’usuari/ària rebrà una alerta a la seva bústia de correu electrònic.

Per accedir als documents, dividits en els apartats Dret de Catalunya, Dret estatal i Dret de la Unió Europea, aneu a:

www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d994a9cc35cea70eb15ba410b0c0e1a0/?vgnextoid=c2d1f7ae7b7d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c2d1f7ae7b7d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default