CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Espanya ven armament bèl·lic al Marroc per un valor de 340 milions d’euros

Dilluns, 15 novembre, 2010

El Marroc està rearmant a les seves Forces Armades en plena ofensiva sobre el Sàhara occidental, l'antiga colònia espanyola, que el regne alauita es va apropiar en 1975 després de la Marxa Verda i la sobirania de la qual està qüestionada per l'ONU. Un rearmament que, en part, s'està realitzant amb material de defensa exportat des d'Espanya.

Les últimes dades oficials del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç reflecteixen que el Govern que encapçala el rei Mohamed VI ha comprat en els últims tres anys material de defensa al nostre país per un import de més de 340 milions d'euros. El material adquirit és molt divers, des de recanvis per a canons antiaeris fins a parts, peces i recanvi per a avions Falcon, passant per cartutxos d'escopeta i material antiaere, a més de vehicles i camions tot terreny no blindats, partida que representa més del 50 per cent de tot el material de defensa exportat al regne alauita. Les dades estadístiques oficials mostren també que més del 97 per cent del material venut per Espanya ha anat a parar a les Forces Armades del Marroc i tan sols el 2,93 per cent a entitats privades.

Encara que el Marroc no figura entre les deu primeres destinacions del material de defensa espanyol, en els últims tres anys s'ha produït un fort creixement de les vendes a aquest país, que s'explica per la signatura d'un substanciós contracte d'exportació de vehicles per a les força armades del país magrebí al febrer de l'any 2007. En aquesta data, el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero va autoritzar una llicència d'exportació de 2.429 vehicles, per un import total de 174 milions d'euros, destinats al Ministeri de Defensa marroquí, i que incloïa la venda de vehicles de transport, ambulàncies, camions cisterna, camions grua, camions semiremolc i camions contraincendis, amb peces de recanvi. Vehicles tots ells que els tècnics consultats per El Economista admeten que “no són blindats ni estan armats, però si tenen especificacions militars”. La sol·licitud d'aquesta operació va venir acompanyada d'un certificat d'ús final a favor de les forces armades marroquines amb clàusula de no reexportació.

Encara que el Ministeri d'Indústria no farà públiques fins a finals d'aquest any les dades sobre exportacions de material de defensa i doble ús en el primer semestre de 2010, l'informe corresponent a l'exercici de 2009 xifra les exportacions autoritzades al Marroc durant l'últim any en 50.550.875 euros, de les quals s'han materialitzat vendes per valor de 31.118.343 euros, que suposen el 2,3 per cent de tot el material de defensa exportat per Espanya.

La diferència entre les operacions autoritzades i l'exportació real obeeix a que les llicències d'exportació tenen un període de vigència de sis mesos, renovables, pel que moltes de les autoritzacions aprovades en una anualitat no es materialitzen efectivament fins a l'exercici posterior. L'organisme encarregat d'autoritzar les llicències d'exportació d'armes a Espanya és la Junta Interministerial Reguladora del Comerç Exterior de Material de Defensa i Doble Ús (JIMDDU), adscrita funcionalment al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, però en la qual s'integren també representants dels Ministeris d'Exteriors i d'Interior. En el cas concret del Marroc, fonts de la JIMDDU recorden que les exportacions de material de defensa al país magrebí estan autoritzades per tots els organismes internacionals i “no tenen cap embargament “. Expliquen, a més, que la Junta Interministerial porta a terme “una anàlisi, cas per cas, de les operacions amb destinació a aquest país; s'exigeixen estrictes documents de control d'ús final i s'examina, al mateix temps, el compliment dels criteris continguts en la Posició Comuna, per la qual es defineixen les normes comunes que regeixen el controla de les exportacions de tecnologia i equips militars”.

>>> Article extret de LibreRed.net