CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Exclusió sanitària per als immigrants en situació irregular a partir de l’u d’abril a Catalunya

Dimarts, 19 març, 2013

Els cridaners titulars de premsa que va protagonitzar el conseller de Sanitat de Catalunya, Boi Ruiz, anunciant que se seguiria donant cobertura sanitària a les persones immigrants en situació irregular incloent algunes matisacions referent a això i l'anunci de la interposició d'un tardà recurs d'inconstitucionalitat, va fer que molts ciutadans estiguessin convençuts que a Catalunya no s'anava a seguir la normativa estatal per la qual se'ls excloïa de la majoria de serveis sanitaris, però la veritat és que des del 1 de Setembre 2012 s'estan negant targetes sanitàries als immigrant en situació irregular que la sol·liciten, situació que es tornarà dramàtica a partir del 1 d'abril, data en la qual la Generalitat cancel·larà la targeta sanitària de milers d'aquests immigrants.

La situació d'aquestes persones canviarà i quedarà en la mateixa o semblant situació d'exclusió que les d'altres CCAA regides pel PP, ja que per als mal anomenats “il·legals” no empadronats o amb menys de 3 mesos de padró a Catalunya, l'exclusió serà total. És a dir, els “il·legals” als quals se'ls negui la targeta, es quedaran igual que en les comunitats del PP, només amb assistència d'urgències-embaràs-menors d'edat; els “mínims” que estableix el RD, Catalunya no els donarà cap cobertura extra respecte a la resta de comunitats.

Tot apunta que va ser una estratègia per a alleujar l'elevada tensió social ocasionada per la seva desenfrenada activitat demolint el sistema sanitari públic i afavorint al sector privat del que procedeix i mai s'ha allunyat sent el seu peó quintacolumnista confés en el cor del sector públic.

El nou marc legal que afecta al tema ve definit pels Reials decrets-Llei 16/12 i 1192/12 i la instrucció autonòmica del CatSalut 10/2012. En virtut d'ells es dibuixen a Catalunya tres situacions diferents per a la ciutadania, trencant la universalitat quant a l'accés al propi sistema i als diferents nivells assistencials

1.- Els Assegurats o beneficiaris SNS (Sistema Nacional de Salut): són les persones que conserven la condició d'assegurades. Gaudiran del màxim nivell de cobertura i, si ja estaven assegurades i tenien la targeta sanitària, no haurien de realitzar cap tràmit.

2.- Els No assegurats o beneficiaris SNS/INSS (Situacions especials): són tots aquelles persones estrangeres que es trobin en situació administrativa irregular en els següents supòsits: menors de 18 anys; embarassades (embaràs, part i post part); sol·licitants de protecció internacional; i víctimes de tràfic d'éssers humans. Tindran accés al CatSalut mentre conservin la situació especial i també gaudeixen del màxim nivell de cobertura

3.- Resta de població. Per a aquest grup hi ha tres nivells de cobertura:

3.a) Persones amb empadronament a Catalunya d'entre 3 mesos i 1 any: tenen accés a atenció primària, atenció urgent, programes d'interès sanitari (atenció sida, vacunacions, drogodependències i altres).

3.b) Si l'empadronament és de més de 1 any s'afegeix a l'anterior l'atenció especialitzada. En els dos casos per a sol·licitar la targeta sanitària han d'acudir al CAP amb el certificat del padró i presentar la sol·licitud d'accés a l'assistència sanitària.

3.c) Per als ciutadans no empadronats o amb menys de tres mesos de padró la cobertura és tan sols l'atenció urgent per malaltia greu o accident fins a l'alta mèdica. Inclou “receptes urgents”. Això afecta a persones sense documents d'identificació (passaport, NIE, DNI), persones sense empadronar (que solen ser els col·lectius més vulnerables) i ciutadans de la Unió Europea no registrats.

Encara que el Reial decret assegura l'assistència urgent a tots els ciutadans, diverses organitzacions han denunciat que a Catalunya s'està cobrant l'assistència urgent a immigrants, tant en hospitals com en centres d'atenció primària.

Com es pot apreciar l'empadronament és una peça clau en aquest col·lectiu, ja que defineix dos tipus de cobertura: aquelles persones que tenien targeta sanitària abans del/1 9/2012 podran seguir tenint la mateixa cobertura fins al 31/3/2013, data que el CatSalut els atribuirà directament el nivell corresponent de cobertura o els cancel·larà la Targeta Sanitària, segons el temps que duguin empadronats.

Resulta doncs molt important mantenir actualitzat i vigent el padró, ja que si s'interromp la seva continuïtat en aquesta comunitat autònoma, s'ha de tornar a iniciar el procés des del primer pas i, com ja sabem, les dificultats d'aquests ciutadans per a la realització de qualsevol tràmit administratiu són considerables.

La situació resultant és: una ruptura de la igualtat d'accés als diferents nivells assistencials segons es pertanyi a un grup o altre; incertesa quant a l'accés a l'atenció especialitzada d'una bona part de les persones estrangeres, ja que dependrà d'una valoració no concretada del grau de gravetat del seu quadre; una inseguretat gairebé permanent per una banda dels ciutadans, ja que si canvia la seva situació administrativa (i recordem que amb freqüència això va lligat a la situació laboral) a pitjor, també ho pot fer el seu grau de cobertura sanitària; un augment de les dificultats burocràtiques, que solen ser d'importància considerable en certs grups de ciutadans; i la desatenció gairebé total d'altra part de la ciutadania.
La pròpia Generalitat calcula que, dels 100.000 immigrants sense permís de residència a Catalunya, 10.000 seran exclosos de l'atenció sanitària a partir del 1 d'Abril del 2013.

La majoria de professionals sanitaris i administratius del sector mostren un important desconeixement de la situació que s'aveïna i s'estan donant situacions d'exclusió per desconeixement de la normativa, fins i tot abans de la seva entrada en vigor, a causa de la major o menor sensibilitat i la falta d'informació sobre el tema dels treballadors sanitaris. La pròpia administració s'ha oblidat dels casos que suposin problemes de salut pública, com el tractament i control de les malalties transmissibles com la tuberculosi pulmonar o altres, en les quals el seguiment és fart difícil fins i tot en els afectats autòctons.

Excloure a una sola persona ja suposa una vulneració dels Drets Humans, cosa que per desgràcia no és res de nou, però aquesta vegada són els propis encarregats de vetllar pels mateixos els que els vulneren amb un objectiu clar: la mercantilització de la salut, i amb una pràctica efectiva que pot etiquetar-se de racisme institucional.

Diverses organitzacions catalanes han engegat un Observatori per a una Atenció Sanitària Universal a Catalunya http://sanitatxtothom.blogspot.com.es/ En aquest Observatori es poden notificar i consultar els casos d'exclusió sanitària i és un dels instruments de la recentment constituïda Plataforma per a una Atenció Sanitària Universal a Catalunya, que compta també una comissió legal i una altra de comunicació.

* Luis-d Capacete Novo és metge i membre de la ACDSP i l'article s'ha escrit en col·laboració amb 15M-Bcn Salut

http://dempeusperlasalut.wordpress.com/2013/03/14/exclusion-sanitaria-para-los-inmigrantes-en-situacion-irregular-a-partir-del-uno-de-abril/

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció