CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Inspecció de Treball considera en frau de llei la contractació a temps parcial a l’FNAC sobre jornades i horaris per les denúncies de CGT

Dimecres, 9 juliol, 2014

REQUERIMENT D'INSPECCIÓ SOBRE CONTRACTACIÓ A TEMPS PARCIAL

INSPECCIÓ DE TREBALL CONSIDERA EN FRAU DE LLEI LA CONTRACTACIÓ A TEMPS PARCIAL - MAJORITÀRIA A FNAC-, REFERENT A JORNADES I HORARIS

Considera que hi ha un excés de flexibilitat horària a favor d'FNAC i que les clàusules contractuals que fa signar, introduint la distribució irregular de la jornada de treball i el sistema de treball en règim de torns, són contràries a les previsions legals.

Inspecció requereix a l'FNAC que indiqui a cada contracte a temps parcial la distribució de la jornada o, en cas contrari, al fet que els transformi en contractes a temps complet i indefinits.

També es requereix l'eliminació de tot tipus de pressió per part de superiors, per aconseguir objectius.

CGT elevarà aquest requeriment al Comitè Intercentres, realitzarà un seguiment i exigirà el seu compliment.

Des de finals del passat mes de gener i arran de les denúncies de CGT, Inspecció de Treball manté oberta una investigació als centres Fnac de Barcelona.

De moment, les dues inspectores actuants han realitzat un primer requeriment en què destaquen que la voluntat del Fnac d'introduir, mitjançant les clàusules addicionals al contracte, la distribució irregular de la jornada de treball i el sistema de treball a torns és contrària a les previsions legals. Arriben a la conclusió que la disponibilitat del treballador/a cap Fnac resulta excessiva per prestar una quantitat limitada (parcial) de treball.

El treballador a temps parcial té dret a conèixer i que se li s'estableixi en el contracte, tant el nombre d'hores de treball com la seva distribució, impedint d'aquesta manera qualsevol altra fórmula més flexible en l'ordenació del temps de treball.

Inspecció considera, per tant, que no és legalment admissible que es puguin distribuir les, per posar un exemple, 1200 hores anuals fora del contracte de treball i a la lliure conveniència de Fnac (que és el que passa ara). En conseqüència i atenent a la legalitat laboral vigent, tot parcial ha de tenir especificat en el mateix contracte de treball la distribució horària, cosa que portaria a uns horaris plenament estables i totalment fixos. És a dir, els mateixos dies de treball a la setmana i mateix horari laboral al llarg de tot l'any. Això impossibilitaria, entre d'altres, el poder programar el treball en els diumenges puntuals d'obertura.

Les inspectores actuants basen el seu extens requeriment en l'Estatut dels Treballadors, reforçant amb doctrina laboral, jurisprudència, notes tècniques de prevenció de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene i normativa de la Organització Internacional del Treball. Les inspectores recorden, a més, que la distribució irregular de les jornades i el sistema de treball a torns són elements que obstaculitzen la conciliació de la vida personal, familiar i laboral (ja que un contracte a temps parcial també ha de ser plenament compatible amb una altra activitat laboral).

Inspecció considera que l'actual règim d'irregularitat en el temps de treball, tan sols és exigible al treballador a jornada completa, de manera que finalment REQUEREIX a Fnac que "indiqui en cada un dels contractes de treball a temps parcial la distribució horària [...] o, si no, procedeixi a la seva transformació en indefinits a temps complet".

Inspecció també ha requerit a Fnac a avaluar "les conseqüències que, en matèria de conciliació de la vida familiar, personal i laboral es deriven del sistema de distribució irregular de la jornada i de treball a torns" que ha implantat i a que formi en matèria de conciliació a tots els comandaments encarregats de realitzar els quadrants horaris.

Inspecció també constata que les denúncies de CGT i els testimonis de diversos companys/es sobre pressions laborals per a la consecució dels objectius de socis i assegurances tenen una base documental innegable: la dels propis acomiadaments, que incideixen per escrit a la baixa consecució dels objectius comercials. Per això, també s'ha requerit a Fnac a que elimini tot tipus de pressió, per part dels comandaments, per aconseguir objectius; a que entengui que la funció de supervisió no passa únicament pel control de la feina, sinó que ha de servir de suport al treballador/a; i que els treballadors no han de ser exposats a situacions de constrenyiment i urgència de temps davant les mancances de recursos materials i humans.

CGT elevarà en els pròxims dies aquestes qüestions al Comitè Intercentres i a la Comissió de Seguiment del Pla d'Igualtat, pel fet que afecten la conciliació de la vida familiar, personal i laboral.

CGT també realitzarà el degut seguiment d'aquest requeriment, que entenem ha de ser implementat a no més tard en el mes de setembre i denunciarem si arriba a ser necessari l'incompliment del mateix.

CGT FNAC

Requeriments d´Inspecció de Treball a l´FNAC a instàncies de CGT:

Més informació:

E.MAIL contacte: cgt.fnac@gmail.com

Ferran Moltó. CGT FNAC El Triangle. 676348384
Carles Morales. CGT FNAC El Triangle. 654710119

- TWITTER CGT FNAC

- TWITTER CGT FNAC ILLA DIAGONAL BCN

- TWITTER CGT FNAC EL TRIANGLE BCN

- FACEBOOK CGT ILLA DIAGONAL BCN

- Èxit de la vaga de l´FNAC . Escriptors no entren a signar llibres sumant-se als 29 escriptors/es donen suport a la vaga FNAC El Triangle (BCN) en solidaritat amb els i les treballadores en vaga el 23 d’abril

Attached documents