CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Inspecció de Treball constata irregularitats a la UAB en la figura de professorat visitant per promoció interna i requereix que es corregeixin

Dimarts, 22 desembre, 2015

INSPECCIÓ DE TREBALL CONSTATA IRREGULARITATS EN LA FIGURA DE PROFESSORAT VISITANT PER PROMOCIÓ INTERNA (Tenure track) I REQUEREIX QUE ES CORREGEIXIN

En diverses ocasions des de la secció sindical de la CGT – UAB us hem anat informat de les irregularitats en la contractació de professorat a la nostra universitat (veure aquí i aquí). Generalment quan les hem difós prèviament ho havíem comunicat ja fos en una mesa de negociació o mitjançant carta entrada per registre als representants de l’Equip de Govern. Sempre com a darrera instància, i davant la manca de voluntat de la UAB de resoldre una determinada situació, en ocasions des de la CGT – UAB hem presentat denúncies a inspecció de treball. Aquest és el cas de la denúncia presentada a Inspecció de Treball el passat 25 de febrer per la utilització irregular de contractes de professor visitant sota la denominació de tenure track a departaments de la Facultat d’Economia i Empresa i complementada amb informació addicional.

Resumidament en aquesta denúncia es constatava:

1) La contractació de professorat amb tenure track utilitzant contractes de professor visitant en departaments de la UAB.

2) En aquests contractes no s’exigia que el professor contractat provingués d’una institució acadèmica o de recerca externa amb la qual hi tingués una relació contractual.

3) Que en algunes ocasions se superava la durada màxima que la normativa vigent (Conveni Col·lectiu de les Universitats Públiques Catalanes, Reglament de professorat de la UAB) estableix pels contractes de professors visitants de 3 anys.

4) Que l’oferta de la contractació no es duia a terme mitjançant la publicitat pública que requereix la normativa aplicable, sinó a partir de portals d’internet privats als quals només s’hi pot accedir a través de subscripcions de centenars d’euros.

5) La utilització en frau de llei de la figura contractual de professor visitant.

El passat 25 de novembre, arran de tenir coneixement d’una nova oferta de contractació de professorat visitant publicitada únicament a través del portal d’internet privat, des de la CGT-UAB vam presentar una segona denúncia per a posar novament aquests fets en coneixement de la Inspecció de Treball.

Aquest dilluns hem tingut coneixement de la resolució de les dues denúncies que podeu consultar en aquest enllaç la corresponent a la denúncia de 25 de febrer i en aquest altre enllaç per la del 25 de novembre.

De manera resumida, Inspecció de Treball conclou que:

a) La UAB hauria de notificar totes les contractacions al comitè d’empresa, cosa que no ha fet, i l’emplaça a fer-ho de manera immediata.

b) Que, d’acord amb els art. 13 i 14 del Conveni col·lectiu, les convocatòries i concursos han de ser públics.

c) Que, la contractació denunciada no s’ajusta a la figura de professor visitant i requereix a la UAB que ho resolgui immediatament.

d) Que, d’acord a l’article 11 del Conveni col·lectiu el professorat visitant haurà de ser contractat per un període de 3 anys entre professors i investigadors d’altres universitats o centres d’investigació. En particular, es llegeix a la resolució d’Inspecció (veure pàg. 4 de l’enllaç 2):

Conclusiones de la actuación inspectora:

Tras la entrevista mantenida tanto con la parte social como empresarial y, del análisis de la documentación aportada por la empresa en sede inspectora, se desprenden incumplimientos empresariales tanto en torno a los deberes de información al comité de empresa respecto de las contrataciones temporales realizadas como en torno a las contrataciones relativas a la figura del profesor visitante, por lo que se ha procedido a requerir, con fecha 7 de Diciembre de 2015 y en la orden de servicio 8/0008441/15, a la Universidad Autónoma de Barcelona que, de manera inmediata y, en lo sucesivo, dote al comité de empresa de la información relativa a las contrataciones temporales realizadas y que, las contrataciones relativas a la figura del profesor visitante se ajusten a la normativa establecida.

Des de la secció sindical de la CGT a la UAB lamentem que l’Equip de Govern sistemàticament obligui a emprendre la via de la denúncia, ja sigui a inspecció de treball o judicial, per a resoldre situacions que vulneren els drets de treballadors de la UAB. Denúncies que la immensa majoria de vegades (per no dir sempre) es resolen a favor de la part sindical.

Des de la secció sindical de la CGT a la UAB lamentem també el tracte de favor que l’Equip de Govern facilita a determinats departaments i a algunes instàncies de la UAB per a realitzar pràctiques de contractació que clarament se situen fora de la legalitat.

Bellaterra, 22 de desembre de 2015

Secció sindical de la CGT a la UAB
https://cgtuab.wordpress.com/
@cgt_uab

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció