CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Inspecció de Treball torna a donar la raó a la CGT Atento Lleida en prevenció de riscos laborals

Dimecres, 4 gener, 2012

Això és el que diu Inspecció de Treball de Lleida:

“De les comprovacions efectuades durant la visita, l’examen de la documentació preventiva aportada i de les entrevistes realitzades, es posa de manifest un problema de disconfort al centre de treball indicat, en concret en la ventilació dels llocs de treball. És per això, pel que en virtut de l’article 43 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals s’efectua REQUERIMENT a l’empresa perquè realitzi les mesuraments adients per conèixer quin és l’estat en concret en aquesta matèria i s’adoptin les mesures adequades en conseqüència.

Així mateix en el requeriment també s’inclou la petició a l’empresa perquè faciliti a tots els seus treballadors els equips de treball adequats-pinganillos-i posi a disposició de qui ho desitgi un reposapeus, de conformitat amb el que disposa l’annex, apartat 1.e) del Reial decret 48/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.

Concedint a l’empresa un termini de 3 mesos per al compliment de les esmentades mesures. “

La nostra secció sindical, a través del treball assembleari i de base, torna a aconseguir que inspecció actuï davant la prepotència d’Atento, que compta amb la complicitat i el silenci de CCOO i UGT.

Aquí estem, nosaltres no pactem!

Secció Sindical CGT Atento Lleida

http://cgtatentolleida.wordpress.com/