CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Ja n’hi ha prou de retallades. Cal passar a l’acció!

Divendres, 6 maig, 2011

En què consisteix la retallada de plantilles?

Segons dades del Departament se necessitarien 1.933 mestres i professors/es per atendre la nova escolarització del proper curs (15.000 alumnes més) i 1.454 més per cobrir les jubilacions voluntàries. CGT considerem que podrien suposar uns 1.800 llocs de treball més (sumant les jubilacions ordinàries), de les quals només pensen cobrir entre un 30 i un 50%. És a dir, caldrien aproximadament uns 3.750 mestres i professors/es.

Aquest dèficit de professorat resultant és el que el Departament pensa cobrir amb les mesures següents:

1.- Eliminació de la sisena als centres que no siguin considerats en entorns socioeconòmics desafavorits, amb la corresponent reducció de plantilles general i discriminació pedagògica i organitzativa pels CAEPs.

2.- Passar de 23 a 24 les hores lectives setmanals al cos de mestres, mantenint les 30 de presència en el centre. A l’activitat lectiva s’inclouran també les substitucions de curta durada. Els mestres d’EPA faran 21 lectives, 6 d’activitats d’horari fix al centre i 3 d’activitats al centre o l’aula no sotmeses a horari fix.

3- Passar de 18 a 19 hores lectives setmanals al cos de secundària, augmentant a 25 les fixes de permanència al centre. Les activitats de reforç i tutoria, entre d’altres, no computarien en el horari lectiu.

4.- El dret de majors de 55 anys a la reducció de dues hores lectives setmanals,
només s’aplicarà als funcionaris d’entre 59 i 64 anys. Entre 55 i 58 la reducció serà de l’horari no lectiu.

És a dir, amb menys professorat de l’actual (uns 1.000) assumirem l’increment
d’alumnes, la baixes per jubilacions i les substitucions de curta durada.

Tot plegat, suposarà una rebaixa en la qualitat i empitjorarà les condicions en què podrem atendre al nostre alumnat: més hores de treball amb menys sou (recordeu la rebaixa salarial des de juny de 2010), desplaçaments de funcionaris i moltes menys contractacions d’interins/es i de substituts/es.

Això a l’empresa privada s’anomena expedient de regulació d’ocupació.

Altres mesures

A partir del curs 2011-2012: els i les interines per cobrar el juliol haurà d’haver
treballat com a mínim 9 mesos (enlloc dels 6 d’ara), treballar el tercer trimestre i el compromís de formació el juliol o oposicions.

A partir del curs 2012-2013 després de ser estudiada per una comissió tècnica,
s'aplicaria una altre mesura: les 2'5 hores lectives dels patis només computaran a un mestre/a per classe a l’educació infantil i a un mestre/a per cicle i línia a
primària. És a dir, cada mestre/a d’infantil descomptarà de les hores de docència
només 1,5 h de vigilància de pati aproximadament i cada mestre/a de primària
aproximadament una hora.

Els diners públics per a l’ensenyament públic!

Mentre tant, se continua renovant i ampliant els concerts econòmics (en tots els nivells també a secundària) als centres privats, alguns dels quals discriminen per raons de sexe.

En una situació de crisi econòmica com l’actual aquestes mesures fan més evident la subsidiarietat de l’ensenyament públic envers el privat.

A Catalunya i a Espanya la pressió fiscal, el nombre de funcionaris/es públics/ques i la despesa en serveis socials (educació, sanitat, prestacions socials...) són les més baixes de la UE-15.

Des de CGT defensem que cal destinar més recursos als serveis públics i a la defensa dels drets socials.

Mobilitzem-nos!

Des de CGT us proposem un pla de sensibilització i explicació tant a les famílies com a la ciutadania:

Claustres i consells escolars on posicionar-se contra les retallades i negar-se a
que, com a conseqüència, s’eliminin llocs de treball directes o indirectes.
Parlar amb l'AMPA i exposar-li les dades concretes de retallades del nostre centre.

Informar, conjuntament amb l'AMPA, a les famílies de les retallades al centre i de
com afecten concretament al vostre. Amb la informació aprofitar per convocar
una assemblea a les famílies del centre per intentar enfrontar les retallades tots
junts.

A l'assemblea, convocada per AMPA + mestres del centre, s'intentaria proposar,
acordar i decidir accions contra les retallades.

També, un pla gradual de mobilitzacions setmanals, com s’està fent en el sector
sanitari, consistent en:

Accions als centres (dimarts grocs, samarretes, pancartes, cacerolades,
tancaments...)

Concentracions per localitats davant dels ajuntaments,

Concentracions davant dels Serveis Territorials,

Confluir (reunions, manifestos de suport, mobilitzacions conjuntes) a nivell
territorial i general amb d’altres sectors públics amb retallades (sanitat,
administracions públiques...)

Impulsar mobilitzacions més àmplies de tot l’ensenyament i secundar les
convocatòries generals del conjunt dels sectors públics i socials (14 de maig..)

Federació d'Ensenyament CGT Catalunya

www.cgtcatalunya.cat/cgtense

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció