CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

L’1 de gener del 2013, l’aigua potable, en tot el seu cicle, serà privada a Catalunya

Dissabte, 20 octubre, 2012

L'1 de gener del 2013, l'aigua potable serà privada a Catalunya: Comunicat CGT Quimiques Barcelona

L'1 d 2013 l’aigua potable, en tot el seu cicle serà privada a Catalunya.
L’1 de gener de 2013 es farà efectiva la privatització del tractament d’aigües no potables a Barcelona.
L’1 d de gener els/les ciutadans/nes de la província de Barcelona pagarem més del 80% d’augment per l’aigua potable.

Avui ja es tanquen més de 200 subministraments domiciliaris diaris només a l’Hospitalet i Baix Llobregat. Les empreses públiques desapareixen i són suplantades per privades per recaptar diners per a les segrestades arques públiques. Als nostres barris comencem a observar ciutadans que omplen garrafes d’aigua a les fonts públiques. La classe política, legalitza la privatització total de l’aigua potable. L’aparell polític, organitzat ja fa temps, ens fiscalitza i arrebata un servei vital i essencial amb l’excusa hipòcrita de la crisi.

La política de privatització respon a un pla estudiat per espoliar el que és públic. És un pla polític que ha utilitzat, entre d’altres, els préstecs i productes tòxics bancaris per especular amb obres faraòniques externalitzant feines pròpies per donar beneficis als amics. Obres faraòniques com la dessaladora del Prat, que ha costat als/les ciutadans/es de Catalunya més de 260 milions d’€ més els interessos a la banca, construïda amb una campanya d'alarma social centrada en sobredimensionar una sequera patida.

D’aquesta manera, la capacitat de potabilització de 60 Hm3/any d’aquesta dessaladora ha quedat reduïda a la producció de 10 Hm3/any. Les campanyes d’estalvi d’aigua fetes ja des de l’època socialista han estat una falàcia perquè les tarifes de l’aigua sempre han estat plantejades amb l’objectiu d’augmentar el consum progressiu: “+venda d’aigua = +benefici”. Amb uns altres objectius, els d’un servei bàsic i comú, els/les ciutadanes no haguéssim pagat més que els augments de l’IPC. La política del bussines ha abocat a la ruïna empreses públiques solvents, contribuïnt conscientment a la precarització de les condicions de treball dels/les treballadores, acomiadaments dictats per Decrets i aplicats per Acords de govern.

Simultàniament, no és menyspreable, la suma de diners de l’erari públic emprat en publicitat, imatge, dietes, vises, salaris i privilegis abusius dels directius del sector de l’aigua: una dieta d’un/a membre del Consell d’Administració d’ATTLL té un import de mitjana de 600 € (12 sessions anyals + extraordinàries) per sessió, sumant el salari, cotxe i xòfer dels altres càrrecs que ostenta a l’administració.

Les empreses immerses en aquest pla són:

ATLL, Aigües Ter Llobregat, empresa pública, potabilitza l’aigua a Barcelona a província: mitjançant la Llei Òmnibus desmantella donant la seva gestió a la privada per fer negoci. ATLL es ven per 1.000 M d’€, proporcionant un negoci rodó durant 50 anys, amb clients s obligats a consumir aigua, i obsequiant la seva xarxa, pràcticament nova, pagada amb els impostos de tots els/les ciutadans s. Els beneficis previstos per a l’empresa concessionària durant els 50 anys podrien ser més de 2.300 Milions de €. Aquesta quantitat en última instància la pagarem les/els ciutadans, via rebut de l’aigua o via impostos.

EMSSA, empres pública, pertany a l’Àrea Metropolitana (abans Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus): gestió de l’abastament d’aigua potable, del sanejament i l’evacuació d’aigües residuals, tractament de residus municipals i coordina els serveis municipals corresponents a Barcelona província. El seu finançament, el pressupost, la intervenció, la gestió tributària, la recaptació i la comptabilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona es regeixen per la legislació de l’Estat i de la Generalitat que regula les hisendes locals. Aquesta empresa pública es decapita amb una operació bancària mitjançant la privada AGBAR. EMSSA i AGBAR recordem que han estat condemnades solidàriament pel Jutjat Contenciós administratiu núm.12 de Barcelona, 5 d’octubre de 2010, anul·lant el deute què va contraure un ciutadà amb la companyia distribuïdora. En aquest procés la companyia no va demostrar que obrava en el seu poder el contracte de concessió de distribució d’aigua en baixa amb l’Entitat Metropolitana ni amb l’Ajuntament de Barcelona.

SGAAB, Aigües de Barcelona (grup AGBAR) distribució en baixa (a casa nostra) d’aigua potable a Barcelona ciutat i municipis col·lindants. Pertany a Hisusa Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, SA (on Suez Environement España, SL, participa en un 75,74% i Caixa Holding, SA en un 24,26%) és titular del 99,49% del capital social de Societat General d’Aigües de Barcelona, SA. Els accionistes minoritaris són titulars del 0,51% del capital de Societat General d’Aigües de Barcelona, SA. El Sr. Miquel Roca Junyent (Convergència i Unió) és membre del consell d’administració i també del Consell d’Administració de Endesa). L’actual conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Sr. Lluís Recoder i Miralles va ser director d’aquesta societat tot just abans de les darreres eleccions autonòmiques. En aproximadament 5 anys han acomiadat a la meitat dels/les treballadores (de 1.200 a 700 aprox.) tenint un benefici net al 2010 de 472,8 Milions d’€uros. El grup AGBAR opera a tota Espanya amb altres noms de companyies privades (Aqualogy, Aguas de Marbella, Development Network, Factory Management) i el holding a Sudamèrica.

ATLL: LA TARIFA DE L’AIGUA A 2013

La tarifa de l’aigua és l’expedient que calcula els valors a imputar al preu de l’aigua en alta que els municipis connectats a la xarxa Ter‐Llobregat han de pagar per proveir‐se d’aigua potable i, posteriorment, distribuir‐la als/les seus/ves contribuents. En data 25 de juliol de 2012 el Consell d'Administració d'ATLL aprovà la modificació del pressupost d'ingressos, és a dir, aprova la nova estructura tarifària a cobrar als Ajuntaments. Sembla ser que en aquesta sessió el consell va reconèixer la dificultat de fer una previsió en la venda d’aigua malgrat que en els Plecs per a privatitzar, redactats pels Departament de Territori i Sostenibilitat juntament amb ATLL, la previsió de venda és calculada exactament per 50 anys. L’increment aprovat per la tarifa serà del 70% i es calcula de la següent manera:

PART FIXA:

a) Quota Fixa Regional, mensual i individualitzada per a cada municipi + un càlcul en relació al Valor Mig en base als darrers últims 4 anys. El preu base a aplicar al VM de cada municipi passa de 0,054246 €/1m3 vigent des de l'1 de gener del 2012 al 0,0922182 €/1m3 a partir de l'1 de novembre de 2012.

b) El coeficient harmonitzador B s'actualitzarà per garantir un increment homogeni individualitzat per a cada municipi client del 70 % respecte a la previsió de venda aprovada l'1 de gener del 2012.

PART VARIABLE:

a) la Tarifa de Subministrament (TS) passa de 0,07778 €/m3 vigent des de l'1 de gener de 2012 al 0,120323 €/m3 a partir de l'1 de novembre de 2012 i s'aplicarà mensualment als m3 subministrats a cada municipi.

La tarifa ha estat dissenyada per una concessió privada. Malgrat la dificultat anteriorment exposada s’aprova un augment de la tarifa de l’aigua de boca en un 70%.

A aquest increment les usuàries haurem d’afegir a més del 8% cànon de l’aigua apujat ja durant el 2012 (impost directament repercutit a les ciutadanes al nostre rebut de l’aigua), l’increment de preus que ens aplicarà l’empresa privada què guanyi el concurs per a la gestió de la potabilització de l’aigua, més l’increment de la companyia distribuïdora en baixa que ens porta l’aigua a casa.

TARIFA: “mentidesgencat.ja”

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a la seva web anuncia l’augment de la tarifa de l’aigua com a solució per reequilibrar les finances d’ATLL. L’opacitat de l’administració permet aplicar una llei per fer desaparèixer ATLL i, d’altra banda, enganyar a la ciutadania afirmant que és per mantenir la seva viabilitat i sanejar els seus comptes. Si l’empresa pública ATLL ja no existirà l’1 de gener, a quina partida traspassaran aquests diners dels/les ciutadanes? Enlloc s’ha fet públic.

COM S’HAN FUSIONAT ELS COMPRADORS DE L’AIGUA POTABLE A BCN:

*Acciona, + BTG Pactual (el més gran banc d’inversions d'Amèrica del Sud: operacions comercials internacionals, banca, gestions de patrimoni, assessoria corporativa, fons d’inversions, borsa, fusions, etc... Opera amb oficines a São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Nueva York, Londres i Hong Kong), Gopa Consulting SL, Acacia ISP SL, Global Buridan SL, Global Lubbock SL i Gestió Catalana d’Aigües SA.

* H2B: Sociedad General de Aguas de Barcelona SA, ACSA Obras e Infraestructuras SA, Disray Trade SL, NIRIR 2012 SL, Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA i Companyia d’Aigües de Sabadell SA.

El 22 d’octubre a Barcelona, bus turístic amb parades pels agents polítics i empresarials implicats en la privatització de l’aigua a Catalunya.

La proposta és un recorregut amb el bus turístic per les empreses del sector i pel Departament de Territori i Sostenibilitat:

10:00 H. DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT Av. Josep Tarradellas, 2‐6. BARCELONA (Sants)

ATLL c/Sant Martí de l’Erm, 30, SANT JOAN DESPÍ

Aigües de Barcelona Torre AGBAR Diagonal, BARCELONA (Clot)

EMSSA, Empresa Metropolitana de Sanejament, S.A. c/ Madrazo, 50‐52, 1er 2a BARCELONA (Sant Gervasi)

AMB Àrea Metropolitana Barcelona Carrer 62, núm. 16‐18, Sector A, BARCELONA (Zona Franca)

Sindicat de Químiques de CGT Barcelona

Més Informació:
CGT Quimiques Barcelona - 933103362

CGT Aigües Barcelona:
https://www.facebook.com/cgt.aiguesbarcelona

E-MAIL:
cgtaiguesbarcelona@hotmail.com

Telèfon contacte Jordi Ferreres: 638 66 60 40