CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La CGT davant la signatura de l’Acord General 2011-2013 a Correos

Dimarts, 17 maig, 2011

El dia 5 d'abril es va consumar una nova traïció al col·lectiu de treballadors de Correos amb la signatura de per part de quatre sindicats d'un nou Acord General que tindrà una vigència mínima de tres anys.

Fa un any que, a través del liquidat Acord d'Unitat d'Acció, es va iniciar un procés de mobilització de més de la meitat de la plantilla. Llavors, tres dels sindicats signants, juntament amb CGT, vam plantejar una sèrie de reivindicacions irrenunciables i amb l'acord signat, no s'aconsegueix cap d'elles.

Hi ha algun assoliment després d'aquest acord?, per a l'empresa sí, ja que aconsegueix un pacte social que té com objectiu “una major flexibilitat i polivalència de les relacions de treball”. Vegem alguns dels assoliments empresarials:

· Aconsegueixen estalviar-se una considerable quantitat de milions, al deixar sense abonar els trams de més de cinc anys a la majoria del personal laboral. Entre el no pagament de trams a la majoria del personal laboral i els descomptes del CPA en els últims anys, ja tenim d'on han tret una part important de diners per a l'actualització del 2% en alguns complements des de 1-1-09 i el 0,3% per a uns altres des del 1-1-10. O sigui, que ens deuen diners endarrerits del que ara ens pagaran una part. Qui hagin tingut absències del 4% en cada trimestre natural, no cobraran aquests períodes des d'octubre de 2006. A partir del maig es donen un termini de 6 mesos per a negociar un índex d'absentisme i els criteris de rendiment i en el cas de no arribar a un acord, Correos aplicaria el 4%.

· Que les prefectures ens puguin canviar de centre i/o de funcions d'un dia per a un altre. Mobilitat i polivalència que unides a l'augment de la jornada de treball de dilluns a divendres en repartiment, suposarà un augment de les càrregues de treball per persona i una disminució de la contractació eventual. La màxima és que cada centre s'haurà d'arreglar amb la plantilla que té i allí la prefectura utilitzarà als treballadors com eines: agafarà a cada moment la que li faci falta.

· Augmentar els contractes precaris com el fix discontinu i el de temps parcial, que són “un instrument important per a la satisfacció de les necessitats de l'empresa” i per això en les convocatòries d'ingrés tornaran a oferir qualsevol tipus de contracte. La llista d'expectativa d'ingrés quedarà extingida sis mesos després de l'entrada en vigor del Conveni i fins a llavors oferiran als expectants qualsevol tipus de contracte i en qualsevol província.

· L'augment i la desregulació de part de la jornada de treball. D'una banda s'augmenta la jornada anual fins a nou dies més dels quals existeixen en les AA.PP. (de 1647 a 1711) per a tot el personal. Per un altra, en repartiment ordinari, podran fer-nos treballar més o menys temps de dilluns a divendres en funció de la càrrega de treball.

· Vincular les ajudes d'acció social a l'absentisme.

· Quant a les retribucions, no hi haurà clàusula de revisió salarial en els pròxims anys. Passem de la ridícula pujada del 2% en 2009 (de la qual ens deuen endarreriments), després per la baixada del 5% al personal funcionari i amb aquest acord, a la congelació fins a 2.014.

· Que el CPA segueixi sent penalitzable, ara amb l'absentisme trimestral, de tal forma que qui tinguin malalties cròniques, i per això necessitin estar de baixa en períodes alterns, rebran descomptes molt majors que la resta. Així queda la regulació, que podran modificar si no es produís reducció de l'absentisme: “Al finalitzar cada trimestre natural, (…) cada cinc dies d'inassistència, dintre del corresponent trimestre, suposarà un dia addicional de pèrdua de pagament del complement, que es reflectirà en la nòmina immediatament posterior a la finalització del trimestre. Addicionalment, l'acumulació d'inassistències intercalades dintre del trimestre reportat suposarà un increment en el descompte. (…) En el primer trimestre suposarà un dia addicional de descompte a l'obtingut en l'apartat anterior, tres períodes d'inassistències dos dies addicionals, quatre períodes d'inassistències, tres i, així successivament”.

Les conseqüències d'aquesta signatura seran més greus en els pròxims mesos, just després de les eleccions sindicals del 28 de juny, ja que deixen moltes qüestions per a pastelejar en la Comissió Paritària com: reestructuracions que portaran amb si trasllats forçosos; modificacions de jornades i horaris; noves ofertes de contractes precaris a expectants, aplicació de l'absentisme a les ajudes d'acció social i la modificació dels criteris en els casos del CPA i els trams, etc. I tot això sense informar de la lletra petita i sense consultar a les treballadores, per què en AENA si va que hi va haver referèndum i a Correos s'han negat?. Així els signants assumeixen les tesis de Correos quant a la coresponsabilitat Empresa-Sindicats, a canvi de repartir-se els milions dels cursos de formació.

A la CGT assumim la responsabilitat amb la defensa dels interessos dels treballadors i treballadores i això passa per informar detalladament de la lletra petita de l'acord, pel que demanem a la plantilla que estiguin atents als comunicats de CGT en els quals anirem analitzant de forma detallada diferents aspectes d'aquest Acord General. Els textos complets, així com les actes de les reunions i les propostes i els diferents escrits de CGT presentats en les Taules, es poden consultar en la nostra web.

Des de fa anys, ens venien dient que estàvem convergint en drets, laborals i funcionaris i ara ens trobem amb una ruptura d'aquest criteri, la qual cosa accentua les discriminacions; com exemples d'això tenim: els dies addicionals del 48.2 del EBEP, que a força de sentències judicials vam posar cèrcol a les intencions de Correos, els gaudirà només el personal funcionari; el règim de les vacances, que el personal funcionari podrà gaudir per dies hàbils; el cobrament de trams, que per al personal funcionari no queda condicionat a l'absentisme, de moment.

Ens tornem a trobar amb més del mateix. Més polivalència i flexibilitat per organitzar el treball, i amb això condicionen cada dia més les nostres vides. Aquells que diuen representar als treballadors es corresponsabilitzen dels interessos empresarials.

Sindicat Federal CGT Correos

www.cgt.es/correos/

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció