CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La CGT davant l’informe dels experts per a reformar el sistema públic de pensions

Dijous, 20 juny, 2013

La CGT DAVANT EL INFORME DELS EXPERTS
PER REFORMAR EL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

12 EXPERTS MISERABLES PER, ALMENYS, 12 MENTIDES

Per a la CGT, aquests experts, no actuen científicament sinó que menteixen a la població en benefici de les grans empreses, que són qui els paguen, per eliminar el dret a una pensió pública i incentivar els plans privats de pensions.

Avui, després de la seva presentació a l'opinió pública, l'informe elaborat per 12 experts sobre el Sistema Públic de Pensions se li presenta al grup de treball del "Pacte de Toledo" i posteriorment serà debatut al Parlament. L'objectiu essencial de l'Informe dels 12 Experts és adoctrinar la població sobre la necessitat de reformar el sistema públic de pensions, per insostenible, i que la pensió pública deixi de ser un dret, reduint la seva quantia i el nombre de persones que podran accedir a la mateixa. Per a la CGT, estem un informe de 12 experts miserables per, almenys, 12 mentides conscients:

Primera: La seva ciència no és ciència, sinó pura ideologia estafadora. El 1995, aquests mateixos experts pagats per BBVA i La CAIXA, ja vaticinaven, en un altre informe, el desastre del sistema públic de pensions per a 2010, en ser insostenible. La realitat ha demostrat que el seu informe no era científic sinó manipulat per "pura ideologia neoliberal", per causar alarma social i que es produís el robatori de les pensions públiques per asseguradores i bancs. Ara pretenen el mateix.

Segona: No és veritat que la despesa social en Pensions a l'estat espanyol sigui més gran que en altres països de la UE. El nostre percentatge dedicat a pensions sobre el PIB, és a dir, sobre la riquesa que tots / es vam crear en un any, és menor en 4,6 punts al de França, en 5,2 a Itàlia, en 3,5 a Grècia, en 2,4 a Portugal ia 0,8 punts al d'Alemanya.

Tercera: Ens volen fer creure que hi ha pocs ingressos a la Seguretat Social. Els ingressos per cotitzacions socials han disminuït a causa de les 17 maneres de que gaudeixen els empresaris per desgravar, reduir o simplement no cotitzar les seves quotes patronals. La baixada de les cotitzacions patronals vénen sent progressiva des de la primera gran reforma de la Seguretat Social el 1985.

Quarta: NO proposen que els ingressos per cotitzacions s'incrementarien en milions d'euros si:
- Es destoparan els salaris alts, a partir de 36.000 euros, i es cotitzés per tot el ingressat.
- S'eliminaran les desgravacions i reduccions fiscals en els plans de pensions privats.
- Es crearà ocupació per a totes les persones, en lloc d'acomiadar i tancar empreses.

Cinquena: Argumenten que hi ha poques persones treballant i cotitzant. Si en els darrers 6 anys, s'han perdut 3,3 milions de cotitzacions directes és perquè els empresaris han decidit no "donar ocupació" i perquè el govern els ha facilitat amb la Reforma Laboral l'acomiadament lliure i molt barat. Malgrat tot, se segueix produint més quantitat de riquesa en termes de PIB tot i que hi ha 4 milions menys de treballadors/es.

Sisena: Amenacen amb que hi ha més esperança de vida. Obliden que això té molt a veure amb que la mortalitat infantil és dràsticament menor, en gaudir ara de millor salut i higiene i per a res té a veure amb ser "uns voraços consumidors de recursos públics".

Setena: Menteixen quan diuen que les pensions mitjanes augmenten. En els últims anys, el 51,58% (gairebé 5 milions de pensions) es troben per sota del Salari Mínim Interprofessional (630,45 euros). L'augment mitjà de les pensions es deu a que la pensió mitjana a gener 2013 ascendia a 849,60 euros perquè les pensions de més de 1.500 euros fins a la màxima pensió de 2.548,11 euros, que representen el 12,5% de totes les pensions, és a dir, 1.123.294 pensions, distorsionen estadísticament la realitat de la totalitat de les pensions que ascendeixen a 9.037.597.

Vuitena: El de l'envelliment de la població, resulta l'argument més abominable des de qualsevol òptica humana racional. Se'ns vol obligar a jubilar als 67 anys o 70 i, alhora, tenim 6 de cada 7 joves de 16 anys als 25 anys, aturats i aturades per decret dels mercats-públic i privat-, i els seus mercaders. Només amb aplicar la rotació (substitució) d'un treballador / a jove per un treballador / aa partir dels 60 anys, d'aquí a 2027, es generarien milions de cotitzacions, es dignificaria la vida de les persones en el seu temps alliberat dels treballs obligatoris i, alhora, s'obriria la possibilitat de futur per a milions de persones joves.

Novena: El fer dependre les pensions presents i futures del dèficit (ingressos - despeses), és l'última gran estafa que, aquests miserables "experts", polítics, empresaris i financers, volen realitzar per diverses raons "lògiques":
- Al sistema financer - immobiliari, se li injectat directament de 41.000 milions d'euros i indirectament se li ha vingut avalant (deute de l'estat) fins a més de 300.000 milions d'euros.
- El sistema impositiu a empresaris i al capital, els permet un frau d'almenys 70.000 milions d'euros actuals a través o per mitjà de desgravacions, deduccions, reduccions, i fins i tot, eliminacions d'impostos, en tota la cadena impositiva de l'Impost de Societats , les SICAV, l'Impost de Patrimoni, l'impost obri dipòsits, fons d'inversió, etc.

Desena: Ignoren que la riquesa que creem entre tots i totes, és a dir, la majoria social assalariada, es reparteix cada vegada més de manera molt desigual. Cada vegada hi ha més injustícia social, les rendes altes (una exigua minoria), ha sextuplicat seus ingressos a costa del robatori per despossessió de les rendes salarials de la immensa majoria i, per contra, les seves contribucions (impostos) al sosteniment del comú , ha disminuït en els darrers 6 anys, és a dir, els rics / poderosos són cada vegada més rics i poderosos a costa del comú.

Onzena: Neguen el dret a la pensió i que sempre hi ha d'haver diners (generem riquesa i recursos suficients), per abonar unes pensions dignes. Per a això, només han de complir i fer complir la legalitat vigent (CE), ja que estem en un estat social i de dret que obliga pensions suficients i dignes per a tothom.

Dotzena: El segrest i presa d'ostatges (en aquest cas de 8,3 milions pensionistes), és un delicte i si és massiu, com en aquest cas, és pura i simplement "terrorisme ideològic i material". Això és el que han fet els "experts" miserables que han pres d'ostatges als que no poden defensar des dels asils, des de les llars on són el suport de la vida dels seus fills i néts aturats / es i desnonats / es, des de les residències o des dels "llars de caritat" ....

Les pensions són un dret que la CGT defensarà al carrer

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT

Attached documents