CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La CGT impugna dues vegades el procés d’eleccions sindicals a Villablanca Serveis Assistencials

Dimarts, 7 gener, 2020

La CGT impugna dues vegades el procés d'eleccions sindicals a Villablanca Serveis Assistencials de Reus davant les irregularitats en el cens electoral presentat per l'empresa, que oculta la veritable antiguitat dels treballadors temporals.

Els laudes obliguen l'empresa a corregir les irregularitats del cens i a reiniciar en dues ocasions el procés electoral. Des de CGT aprofitem per reclamar a l'empresa que deixi d'eliminar llocs de treball estructurals convertint-los exclusivament en temporals, que deixi de realitzar encadenaments fraudulents de contractes temporals i que passin a ser personal fix de l'empresa.

Des de la Secció Sindical de CGT a Villablanca Serveis Assistencials SAU volem traslladar la nostra satisfacció en veure com de manera reiterada s'han vist ateses en dues ocasions les nostres reclamacions davant el Departament de Treball a causa de les irregularitats comeses per l'empresa cap al col·lectiu de treballadores i treballadors temporals.

El passat 19 d'octubre es va iniciar procés d'eleccions sindicals en l'empresa i aquesta va procedir, com així està establert en la normativa d'eleccions sindicals, a fer-nos lliurament del cens laboral als sindicats. Aquest cens contenia una sèrie d'irregularitats basades exclusivament a ocultar la veritable antiguitat del personal de l'empresa amb contracte temporal. Des de la CGT es va detectar que a alguns treballadors temporals inclosos en el cens laboral no se'ls havia computat correctament l'antiguitat, en diversos casos no podien votar o presentar-se en candidatures electorals, deficiències a més que podien afectar l'escala d'electors per la possibilitat de donar lloc a un nombre superior de representants del comitè d'empresa.

CGT va haver d'impugnar el cens al no corregir-se correctament aquestes dades. El LAUDE de l'àrbitre ens va donar la raó procedint-se a reiniciar de nou el procés electoral i instant a l'empresa a corregir les dades errònies. En concret, el laude arbitral 69/2019 ordenava a l'empresa elaborar un cens laboral en el qual es computés com a treballadors amb antiguitat de més d'un any aquells que portaven encadenant contractes sense interrupció o amb interrupcions de curta durada durant més d'un any, en aplicació de la doctrina del Tribunal Suprem sobre el tema, ja que malgrat estar encadenant contractes temporals durant més d'un any no se'ls havia considerat com a “contractats durant més d'un any”

Després de la comunicació del Laude, que obligava l'empresa a elaborar un nou cens laboral corregint les deficiències detectades, novament l'empresa va tornar a elaborar un cens sense tenir en compte les consideracions del laude i la doctrina del Tribunal Suprem i el va presentar amb irregularitats i, sobretot, amb les dades d'antiguitat del personal temporal incorrectes, tornant-nos a trobar en l'obligació des de CGT d'impugnar el cens electoral.

El nou laude arbitral 77/2019, comunicat a les parts el 2 de gener de 2020, torna a donar-nos la raó, insistint en que l'antiguitat, en el cas de contractes temporals encadenats, ha de considerar-se no des de l'últim contracte temporal concertat, sinó des del primer, instant a l'empresa a resoldre de manera definitiva les irregularitats detectades i avisant que la no col·laboració material suposa una transgressió greu amb possibles sancions que van de 6000 a 187.000 euros.

En aquest laude es diu literalment: “A l'efecte d'antiguitat han de computar-se els serveis efectivament prestats mitjançant els contractes temporals subscrits amb anterioritat a la data del reconeixement exprés i formal de l'antiguitat per l'empresa, prenent com a data inicial la del primer dels contractes, i encara que entre ells s'hagin produït interrupcions significatives en la prestació de serveis.”

Si l'empresa no complís el present laude, sense haver-lo impugnat, s'haurà d'interposar la corresponent denúncia a Inspecció de Treball per incompliment dels seus deures de col·laboració en els processos electorals, amb els agreujants corresponents per reiteració de la seva conducta.

Dit això, des de la Secció Sindical de CGT a Villablanca Serveis Assistencials SAU tenim molt clar que l'empresa pretén entorpir el procés d'eleccions sindicals, en concret, no reconeixent que un bon nombre de treballadores i treballadors temporals estan en frau de llei i la seva situació real hauria de ser de personal fix en l'empresa.

A més, des de CGT venim denunciant de manera reiterada que l'empresa està eliminant llocs de treball estructurals convertint-los exclusivament en temporals, amb condicions laborals i econòmiques totalment diferents al del personal fix, patint moltes persones encadenaments de contractes temporals fraudulents. Per això entenem que a totes les empreses, aprofitant els censos laborals aportats per a les eleccions sindicals, s'hauria de fer un control estricte del cens com a eina per a denunciar la contractació temporal fraudulenta i lluitar contra la precarietat.

Finalment, lamentem que l'empresa s'hagi convertit en un referent per a altres empreses en el nostre territori quant al volum de personal contractat temporalment, solament igualat en l'àmbit sanitari per empreses com l'Hospital Sant Joan de Reus, recordant que amb la salut no es juga, que la reducció de condicions laborals del personal que cuida de les i els pacients repercuteix necessàriament en la salut de totes les persones, pacients i plantilla.

Reus, 7 de gener de 2020

Secció Sindical CGT Villablanca Serveis Assistencials
Federació Comarcal Baix Camp-Priorat de la CGT