CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La CGT, sindicat que més vagues convoca i amb més seguiment a Catalunya

Diumenge, 6 febrer, 2022

Segons les dades disponibles del departament de Treball fins 2020, la CGT de Catalunya és el sindicat que més vagues convoca en termes absoluts i són aquestes les que més treballadors segueixen.

La informació deTreball no té en compte convocatòries de vagues generals i en algun cas pot sumar més de 100% al permetre els models de convocatòria detallar fins a quatre sindicats en una única comunicació.

Segons aquestes dades, la CGT és l’organització que més vagues convoca com a sindicat a Catalunya cada any del període 2015-2020. Aquesta posició substitueix a CCOO Catalunya, que era la primera organització cada any dels compresos entre 2011 a 2014, certificant així un canvi de lideratge en les lluites molt significatiu. L’any 2020, la CGT dobla en vagues i seguiment les convocades pel següent sindicat, CCOO.

Igualment, són les convocatòries de la CGT les que sumen més vaguistes que les de qualsevol altre sindicat, o convocades per comitè d’empresa, els anys 2018, 2019 i 2020.

Aquestes vagues han permés importants èxits per a les plantilles com per exemple Bicing (increment anual de 3500€ a taules salarials), UAB (increment salarial del 14-19% i manteniment lloc de treball per 200 persones), Deyse-Clece (increment +180€ mensuals), Iberboard (retirada ERTO i retorn de salaris reduits) o Cinemes Balanyà (+7,5% increment sou). També ha estat important els avenços a vagues conjuntes amb altres sindicats com a Stradivarius (increments salarials de +19,63%), Cacaolat (retirada modificació de condicions), Saint Gobain (recolocació de tota la plantilla), Metro (fi contractes precaris), 061 (nou increment per antiguitat, conversió centenars de contractes a indefinit).

Cal recordar que la representativitat a Catalunya dels diferents sindicats, delegats i delegades a les diferents empreses, és la següent: CCOO (41.4%), UGT (37,5%), USOC (5,09%), CGT (3,03%).

Ponderant els percentatges de convocatòries segons la implantació real, el 2020 la CGT va convocar com a sindicat un +804% del percentatge de vagues que caldria esperar en funció de la seva presència a empreses, mentre que CCOO ho va fer un 29,46% del seu pes relatiu, UGT el 16,26% i USO un 47,92%

Pel que fa al seguiment en vagues del darrer any amb dades, 2020, i tenint en compte igualment la ponderació segons representativitat, el percentatge de seguiment de les vagues convocades per la CGT suposen un +1938,78% del seguiment que caldria esperar en funció de la seva presència a empreses, mentre que el seguiment ponderat de les convocades per CCOO representa un 62,39% del seu pes relatiu en representativitat, UGT el 66,38% i USO un 49,06%

Aquestes diferències tan dispars entre presència i vagues realitzades i seguiment s’expliquen pel contrast entre un model basat en la pau social i absència de lluita real i un altre que considera que el desequilibri entre treballadores i patronal s’anivella amb mobilització i reivindicació.

El creixement de capacitat de lluita de la CGT és consistent amb el fort increment afiliatiu que estem experimentant els darrers anys. Aquestes dues tendències consoliden a la CGT com el tercer sindicat en afiliació de Catalunya i el primer en lluita dins les empreses.

La CGT, el sindicat que més vagues convoca a Catalunya


Des de l’any 2015 fins 2020, la CGT és el sindicat que més vagues convoca a Catalunya, entre el 20-28% del total absolut. S’observa una baixada paulatina de CCOO i UGT des dels valors màxims del 2013, en línia contrària a la tendència de la CGT.

Pel que fa a convocatòries unitàries des de comitès d’empresa (habitual quan hi ha consens entre diferents sindicats presents, com els casos de Metro, Nissan, Mahlem tots amb presència també de la CGT) els valors fluctuen entre el 39-50% segons any.

Vagues l’any 2020 segons sindicat convocant

En termes absoluts, la CGT va ser qui més vagues va convocar el 2020, darrer any en que hi ha dades. Segueix CCOO, a una distància de la meitat, UGT i USO a molta més distància.

Diferencial de vagues any 2020 segons representativitat

Per poder ponderar adequadament els percentatges de vagues convocades cal tenir en compte que la representació, presència a empreses de cada sindicat, no és la mateixa. A les següents dues gràfiques es pot visualitzar aquesta desviació.

La CGT convoca més de 21 punts per sobre de la seva implantació real, mentre que UGT (-31,4), CCOO (-29,2) i USO (-2,65) convoquen menys vagues com a sindicat que les que caldria suposar en funció de la seva representativitat real.

Quantificant la diferència absoluta entre percentatge de vagues convocades com sindicat i representativitat real, la CGT convoca un 804% més de vagues que les que correspondria al seu pes d’implantació, mentre que UGT ho fan en proporció molt menor del que indicaria la seva implantació  (UGT, 16,26%, CCOO 29,46%, USO 47,92%)

La CGT, el sindicat amb més seguiment en vagues de Catalunya

Segons les dades de seguiment en vagues del Departament de Treball, les vagues convocades per la CGT a Catalunya lideren els seguiments absoluts entre qualsevol tipus de convocant els anys 2018, 2019, 2020.

És a dir, les vagues convocades per la CGT no tenen caire simbòlic sinó que són les de major participació entre la classe treballadora a Catalunya, entre qualsevol altre modalitat de convocant.

Seguiment a vagues l’any 2020, segons sindicat convocant

En termes absoluts, la CGT va ser qui més seguiment de vaguistes va seguir el total de vagues presentades el 2020, darrer any en que hi ha dades. Segueix CCOO, a una distància de més la meitat, UGT i finalment USO a molta més distància.

Diferencial de seguiment en vagues any 2020 segons representativitat

El seguiment en vagues convocades per la CGT estan més de 55 punts per sobre de la seva implantació real, mentre que UGT (-12,61), CCOO (-15,57) i USO (-2,59) tenen un percentatge en seguiment de vagues com a sindicat menor del que caldria suposar en funció de la seva representativitat real.

Quantificant la diferència absoluta entre percentatge de seguiment en vagues convocades com sindicat i representativitat real, la CGT representa un seguiment d’un 1938% més que el que correspondria al seu pes d’implantació, mentre que els altres sindicats ho fan en proporció molt menor del que indicaria la seva implantació  (UGT, 66,38%, CCOO 62,3%, USO 49,06%)

 

https://cgtcatalunya.cat/la-cgt-sindicat-que-mes-vagues-convoca-i-amb-mes-seguiment-a-catalunya/