CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La ciutadania de Barcelona continua respirant aire contaminat

Dimarts, 9 octubre, 2012

Durant els darrers dies la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana han
tornat a ser notícia per la seva pobra qualitat de l’aire, que continua incomplint
els límits legals de la UE i està molt per sobre dels que recomana la
Organització Mundial de la Salut (OMS), encara més restrictius.

La setmana passada es publicava l’informe anual d’Ecologistes en Acció sobre
la qualitat de l’aire a Espanya, elaborat a partir de les dades oficials que publica
cada administració autonòmica, i que indica que el 22% de la població
espanyola respira aire contaminat per sobre dels límits legals de la UE. Si es
tenen en compte els valors recomanats per l’OMS, la població que respira aire
contaminat s’incrementa fins als 44,3 milions de persones, és a dir, un 94% de
la població.

A Barcelona els dos principals contaminants continuen sent els òxids de
nitrogen i les partícules en suspensió, ambdós produïts fonamentalment a
causa del trànsit i l’activitat industrial, i en menor mesura pel trànsit marítim del
port. Els límits legals es troben en una mitjana anual de 40 micrograms de NO2
per metre cúbic d’aire (μg/m3), que va ser excedit en diverses estacions de
mesura de la ciutat. Les estacions de Gràcia, Sant Gervasi i Eixample són les
que assoleixen uns valors més elevats. Pel que fa a les partícules (PM10 i
PM2,5) el límit es troba en una mitjana anual de 40 i 25 μg/m3 respectivament i
també ha estat excedit en diverses estacions de mesura. En el cas de les
partícules les superacions son més greus, especialment a l’estació de mesura
situada a Sants. En general Barcelona presenta millors nivells de NO2 que de
partícules, però encara queda molt a fer per assolir, com a mínim, els límits
legals.

La contaminació atmosfèrica afecta greument la salut de les persones, els
ecosistemes i cultius i també contribueix a accelerar el canvi climàtic. Estudis
de la Comissió Europea calculen que a Espanya moren vuit vegades més
persones a causa de la contaminació que als accidents de trànsit, 3.500 morts
anuals a l’àrea metropolitana de Barcelona, segons experts en epidemiologia.

Tot i tenir sobre la taula unes xifres tan greus, la informació a la població és
molt millorable i els plans de les administracions per reduir-la no són prou
ambiciosos. La manca de voluntat política per afrontar aquest problema és
patent. I es que al límit de la legislatura es va aprovar a nivell estatal un Pla de
Millora de la Qualitat de l’Aire que no s’ha implementat i que, a més, l’actual
govern vol modificar per fer “més realista”. Per la seva banda, les mesures de
la Generalitat exposades al Pla de Millora aprovat per l’actual Govern semblen
més encaminades a actuar durant els pics de contaminació, com ara la
reducció d’emissions d’elèctriques i cimenteres durant els períodes de
contaminació ambiental, que a rebaixar la contaminació de forma sostinguda,
cosa que implicaria actuar de forma contundent sobre les polítiques de
mobilitat, i que va molt més enllà d’impulsar un vehicle elèctric que encara pot
fer poc per reduir les emissions a nivell global.

Aquest estiu, la Comissió Europea va rebutjar la pròrroga que la Generalitat
havia demanat per a les zones més contaminades, adduint precisament que
calia introduir mesures més estrictes per garantir el compliment amb els nivells
legals, ja que els plans presentats no demostraven que s’assolís el compliment
quan finalitzés la pròrroga. A més, des de 2009 Espanya està denunciada pels
seus incompliments en aquestes matèries per la Comissió Europea.

A la Favb reclamem que la millora de la qualitat de l’aire sigui un problema
central a l’agenda política i que les mesures siguin adequades per garantir la
salut dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona. No es pot seguir defugint la
necessitat de reduir el volum de trànsit a la ciutat; a Europa hi ha alternatives
implementades amb èxit a ciutats molt diferents de països de tot tipus. A
Barcelona també ha de ser possible. Apostem per mesures que posin la
informació sobre qualitat de l’aire a l’abast de tothom i que alhora serveixin per
conscienciar del problema, com ara la instal·lació de panells informatius, i
també per mesures que desincentivin l'ús del vehicle privat motoritzat,
dimensionant adequadament el seu paper dins la ciutat i que potenciïn els
desplaçaments en transport públic, a peu i en bicicleta.

Barcelona, 9 d'octubre de 2012

FAVB - Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona

Attached documents

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció