CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La demarcació de Tarragona lidera la destrucció de llocs de treball en l’àmbit català

Dissabte, 31 agost, 2013

Evolució taxa d'atur demarcació Tarragona 2006-2013

Tarragona lidera la destrucció de llocs de treball en l'àmbit català. Segons dades extretes de l'Enquesta de Població Activa (EPA) la província frega el 27% d'atur.

El segon trimestre de l’any sòl ésser, per una zona turística com són les comarques de Tarragona, una època favorable per a la creació d’ocupació. L’activitat econòmica estacional relacionada amb el turisme estival i vinculada al binomi sol i platja, comença a rellançar-se durant els mesos de maig i juny, quan es comença a presentar la temporada per arribar al seu punt màxim, en termes d’ocupació i activitat, als mesos de juliol i agost (tercer trimestre).

Tot i això, el comportament de la població ocupada i de l’atur al segon trimestre de 2013 a la província de Tarragona, segons la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona, ha estat profundament decebedor, ja que no s’ha pogut aturar la destrucció de llocs de treball i l’augment del nivell de desocupació. De fet, el segon trimestre de 2013 marca el nivell mínim, en termes d’ocupació i les màximes cotes d’atur. El deteriorament de l’ocupació i l’augment de l’atur que ha patit la demarcació de Tarragona al segon trimestre de 2013 contrasta amb l’evolució de la taxa d’atur, d’acord amb l’EPA, a altres demarcacions catalanes.

Tarragona és la provícia que assoleix el pitjor comportament comparatiu de la taxa d’atur, assolint màxims que l’allunyen de la mitjana catalana. Aquesta és molt preocupant, ja que evidencia la incapacitat del teixit productiu tarragoní per aturar els efectes que l’ajust està tenint sobre el mercat de treball, amb motiu de la reforma laboral i la dinàmica recessiva, que encara continua.

La població ocupada se situa en mínims històrics, mentre que el nivell d’atur assoleix el màxim deteriorament des de 2006. La població ocupada a les comarques de Tarragona es situa, durant el segon trimestre de 2013, en 308.000 persones, clarament per sota del mateix període de 2012, i de la resta d’anys considerats, que sempre ha estat al voltant de les 350.000 persones, llevat dels màxims històrics de 2007 i 2008.

* Extret de http://www.naciodigital.cat/delcamp/noticia/29390/tarragona/lidera/destruccio/llocs/treball/ambit/catala


La reforma laboral del govern Rajoy destrueix llocs de treball i empreses

Un any després de l’entrada en vigor de la llei, Tarragona ha perdut més de 8.000 assalariats, més de 1.000 autònoms i prop de 700 empreses.

Al febrer de 2012, el govern Rajoy aprovava un reial decret (amb els vots a favor de CiU, UPN i el Foro d’Asturias) que la ministra espanyola de Treball, Fátima Báñez, va titllar «d’històric». Segons declaracions de la responsable de la cartera de Treball i Seguretat Social, la nova reforma posava «les bases per crear ocupació estable al més aviat possible» i ajudava a «destruir la forta sagnia de la desocupació».

La Llei laboral no es va aprovar fins al mes de juny, després de passar pel Senat i pel Congrés, i va entrar en vigor el 8 de juliol de l’any passat. Un any després de la seva implantació, període que el mateix govern espanyol es va donar de coll, veiem que el territori ha seguit perdent empreses i llocs de treball.

Segons ha publicat el setmanari Notícies Tgn, a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i facilitades pel Gabinet d’Estudis de la CEPTA, al conjunt del Camp de Tarragona i les Terres de l'ebre, al juny de 2012, hi havia 25.754 empreses donades d’alta. Un any després, aquesta xifra s’ha reduït un 2,68% i queda en 25.064 comptes de cotització. El sector més perjudicat ha estat la construcció, amb un 12% menys d’empreses respecte de l’any passat, seguit de la indústria, que n’ha perdut més d’un 4%, i dels serveis, que registra una baixada de l'1,23%. L’agricultura ha estat l’únic sector que, de juny a juny, ha tingut un comportament positiu amb un increment del 0,62%.

Això vol dir que amb l’aplicació de la reforma laboral del govern espanyol, les comarques tarragonines han perdut 349 empreses del sector de la construcció, 250 del sector serveis i 93 de la indústria, mentre en guanyava dues d’agràries.

Nou mil assalariats i autònoms menys que abans de la reforma

La repercussió de la nova llei, pel que fa a la creació de llocs de treball, tampoc no ha estat positiva. Segons les dades esmentades anteriorment, les comarques de Tarragona han perdut 8.284 llocs de treball respecte al mes de juny de 2012. Cap dels quatre sectors se salva de la crema i és la construcció el més perjudicat a escala percentual amb un 18,22% menys de treballadors que abans de la reforma laboral, o sigui, 2.692 menys que al juny de 2012. En nombres absoluts, els serveis, amb la pèrdua de prop de 3.200 treballadors en un any, lidera aquesta estadística.

Les xifres dels treballadors autònoms tampoc no són encoratjadores. En un any, amb la llei del govern Rajoy vigent, les comarques de Tarragona han perdut 907 treballadors autònoms. Al capdavant d’aquesta davallada segueix la construcció (amb 619 autònoms menys), seguida de l’agricultura (que perd 150 treballadors) i la indústria i els serveis en perden 86 i 52, respectivament.

Al cap d'un any, doncs, i mirant les dades de les comarques tarragonins, podem constatar que la reforma laboral no tan sols no ha creat ocupació ni empreses, sinó que n'ha destruït.

* Extret de http://www.naciodigital.cat/delcamp/noticia/29361/reforma/laboral/govern/rajoy/destrueix/llocs/treball/empreses

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció