CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La Diputació de Barcelona vol tancar el centre de dia per a persones amb discapacitat psíquica de Les Llars Mundet

Dissabte, 24 setembre, 2011

Lema

Companys i companyes,

Com sabeu, el dia 8 de setembre la Secció sindical de la UGT, va reunir-se, a petició pròpia, amb la Mercè Conesa, vicepresidenta quarta i responsable de l’àmbit d’Atenció a les Persones, el qual inclou –entre d’altres— l’Àrea de Benestar Social. UGT va informar el dia 9 que en l’esmentada reunió la vicepresidenta els havia “avançat la decisió política de traspassar a la Generalitat el Centre de Dia de Llars Mundet”. El 15 de setembre, nosaltres vam difondre un comunicat en el que recordàvem que qualsevol negociació de traspàs havia de comptar amb tots els sindicats que ostenten legitimitat negocial a la Diputació i, en conseqüència, també amb la CGT.

El dia següent d’emetre el nostre comunicat, ens trobem amb un e-mail de l’empresa en el qual se’ns convoca a tots els sindicats a una reunió pel dia 20 de la Mesa de Negociació de Matèries Comunes (MNMC), amb el següent –i únic— punt de l’ordre del dia:

“Tancament del Centre d'atenció diürna per a persones amb discapacitat psíquica (Llars Mundet)”

En la reunió, el David Garcia (Director dels Serveis de Recursos Humans), va deixar ben clar des de l’inici que, encara que la vicepresidenta havia parlat d'un "traspàs" a la Generalitat, el que es plantejava no era pas un traspàs, sinó un tancament del centre. La informació de la qual disposem a dia d’avui, havent consultat també a companys d’aquell centre és la següent:

• La Diputació està en converses des del 2010 amb l'Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), organisme depenent del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, per a traspassar el centre a la seva xarxa assistencial. De fet, els sindicats ja teníem constància fa temps que aquest era un dels serveis considerats “impropis” que la Diputació tenia previst traspassar en algun moment.

• Tanmateix, el centre no es traspassa, sinó que s’ha decidit tancar-lo, sense que se’ns justifiquin els motius (més enllà d’un lacònic “per raons polítiques”), i sense que se’ns hagi aclarit el calendari per a procedir a aquest tancament.

• Actualment hi ha 30 places assistencials en aquest centre, però només 26 estan cobertes. Els usuaris i usuàries són bàsicament de Barcelona ciutat, però també n'hi ha d'altres municipis de la província.

• En tancar-se el centre, la Diputació pretén "reubicar" els usaris i usuàries en centres de l'ICASS, i ja estan parlant amb aquest organisme a tal efecte.

• Segons les dades que ens ha facilitat Recursos Humans, hi ha 18 persones treballant al centre. D'aquestes, 7 estan identificades per l'empresa com a interines. Hi ha 7 auxiliars educadors, 6 educadors, 4 operaris de serveis i 1 fisioterapeuta. (De totes maneres, cal agafar-se les xifres amb prevenció, perquè al llistat que ens han passat s'han detectat diverses incorreccions i s'ha demanat a l'empresa un altre llistat, en el qual consti, a més, si la persona és funcionària de carrera, interina fins a provisió, interina temporal, etc).

• Segons la Direcció de Recursos Humans, al personal se'ls donarà una altra activitat de la mateixa categoria laboral dins del recinte Mundet (més concretament, dins la mateixa Gerència).

• Pel que fa a aquests nous destins, la intenció inicial de l’empresa és reubicar els educadors al RESPIR de gent gran, els auxiliars al RESPIR de gent gran o de discapacitats, i els PA dins la mateixa Àrea (sense especificar).

• Al RESPIR-discapacitats hi ha actualment algunes activitats externalitzades. L’empresa contempla la possibilitat d’internalitzar-les per a que se'n facin càrrec alguns dels reubicats i reubicades del centre de dia.

• Pel que fa als interins i interines, el David Garcia ha dit textualment que "se'ls respectarà la vigència dels seus nomenaments". Això vol dir que l’empresa contempla que el tancament pugui comportar la pèrdua de llocs de treball. De fet, fins i tot van donar a entendre que si es retallava un servei, havíem d'assumir que potser no es podia recol•locar tothom.

• Segons en David Garcia, els Serveis de Recursos Humans de la Diputació no han parlat encara amb el personal (sembla, pel que hans dit altres fonts, que sí ho ha fet la gerent), però pensen fer-ho per a conèixer les seves preferències sobre el seu canvi de destí. Tampoc no s'ha comunicat encara formalment a les famílies que el centre es tanca.

La posició de la Secció sindical de la CGT en relació a aquest assumpte és la següent:

• Som contraris al tancament del centre, perquè suposa la retallada d’un servei públic i la pèrdua de places assistencials per a un col•lectiu especialment vulnerable, el qual no té cobertes –ni de lluny— les seves necessitats d’atenció social. De fet, fins i tot abans del tancament ja se n’han perdut, perquè algunes de les places dels usuaris que s'havien donat de baixa no s'han cobert, per voluntat expressa del centre (és a dir, de la Diputació).

• En conseqüència, i coherentment amb aquesta posició, el representant de la CGT a la MNMC no signarà cap acord en el qual s’estableixi el tancament del centre.

• Entenem que si el centre es considera un servei "impropi", s'ha de traspassar a la Generalitat, com s’ha fet en altres casos, però no tancar-lo.

• Considerem, a més, que és molt discutible la consideració com a “impropi” d’aquest i d’altres serveis vinculats a l’atenció a les persones, atès que mai no se’ns ha demostrat documentalment que tots i cadascun dels municipis de la província o, almenys, aquells que tenen més de 20.000 habitants, poden prestar per ells mateixos, sense assistència de la Diputació, un servei anàleg (competència que els correspon segons l’article 84.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i els articles 25.2 i 26.1 de la Llei de Bases de Règim Local, la qual també estableix en el seu article 31.2 que la Diputació ha d’assegurar la prestació integral i adequada en la totalitat del territori provincial dels serveis de competència municipal).

• Entenem que la intenció de tancar aquest centre, tot i que se’ns digui que és una decisió heretada de l’anterior equip de govern de la Diputació, suposa un precedent i un avís de les intencions dels nous responsables polítics de la corporació sobre quin pot ser el futur de la resta de serveis “impropis” que actualment gestiona la Dipu.

• Considerem vergonyós que la Diputació no ens justifiqui documentalment, amb arguments econòmics i assistencials, per què s'opta pel tancament i no pel traspàs. Per a nosaltres el motiu del tancament és ben clar: La manca de voluntat de l'ICASS d'assumir la gestió, preferint redistribuir els usuaris en altres centres; i la manca de voluntat de la Dipu, al seu torn, de continuar amb aquesta gestió, per raons d’austeritat pressupostària. Tot plegat fa palès, si és que algú encara no se n’havia adonat, quina és la sensibilitat social dels uns i dels altres.

• La CGT serà present fins al final a la mesa de negociació, encara que no es pugui evitar el tancament. I hi serà, en aquest cas, amb un doble objectiu: (1) Que la Diputació, com a actual prestatari del servei ofereixi garanties suficients que els actuals usuaris i usuàries seran correctament redistribuïts en els centres de l'ICASS i que continuaran rebent una atenció de qualitat; i (2) que tots els treballadors i treballadores (incloent els que estan actualment en situació d’interinatge) són reubicats laboralment a la Diputació en condicions òptimes i sense que es perdi ni un sol lloc de treball.

• Tant si el centre es traspassa com si es tanca, exigim que no es perdi cap lloc de treball, que es reubiqui tothom i, per tant, que es consolidi, abans de traspassar o tancar el centre, la plaça de tots els interins i interines (alguns dels quals porten 4 anys o més ocupant places vacants).

• Exigim que, si el centre es tanca, es reubiqui el personal en destins adients a la seva categoria i/o perfil, i que no sigui necessàriament a la mateixa Gerència, sinó que pugui ser en qualsevol àrea de la Diputació. Exigim també que els treballadors i treballadores afectades puguin manifestar la seva preferència sobre el seu nou destí i que aquesta es tingui en compte abans de prendre cap decisió al respecte. A més, considerem que si hi ha reubicacions que requereixen algun tipus d’acció formativa o de requalificació professional la Diputació se n’hauria de fer càrrec d’aquestes.

• La reubicació del personal del centre no pot comportar, en cap cas, desplaçar altres interins, tot fent que aquests se’n vagin al carrer.

• No admetem que se’ns digui que no és possible reubicar tothom perquè “la plantilla de la Diputació està sobredimensionada” o arguments d’aquest estil, quan hi ha orgànics en els quals s’estan cobrint llocs de treball de tècnic mig i tècnic superior amb becaris llicenciats o multillicenciats que cobren poc més de 600 EUR mensuals amb una jornada de 20 hores setmanals. Això passa alhora que la Diputació restringeix fins a l’extrem la seva oferta pública d’ocupació, amortitza les places del personal que es jubila, i continua sense aclarir les seves intencions respecte els interins i interines temporals que hi ha a “la casa”. Això és inacceptable.

• Exigim que es respectin les condicions de treball del personal del centre un cop se l’hagi reubicat. Considerem que s’ha de respectar, de forma especial, la seva jornada actual als treballadors i treballadores que així ho desitgin.

• Exigim que l’eventual traspàs o tancament del centre no comporti la prejubilació forçosa d’aquells treballadors i treballadores als quals els falta poc temps per jubilar-se, tot fent que hagin de cobrar una pensió més reduïda que la que els correspondria.

• CGT espera, i desitja, que si es produeix el tancament del centre els quatre sindicats presents a la Diputació siguem capaços de fer front comú, almenys, per a preservar els llocs de treball i els drets dels seus treballadors i treballadores. Per nosaltres no quedarà.

• Finalment, volem manifestar que la CGT es posa a disposició dels treballadors i treballadores del centre, usuaris/es i familiars per a realitzar, si així ho desitgen, accions públiques de protesta en contra d’aquest tancament. Independentment de les accions que eventualment es puguin realitzar, la CGT denunciarà a l’opinió pública aquesta retallada i la pèrdua de drets que comporta.

NO AL TANCAMENT DEL CENTRE DE DIA PER A
DISCAPACITATS I DISCAPACITADES PSÍQUIQUES DE MUNDET!

NI UN PAS ENRERE EN LA DEFENSA DELS SERVEIS
PÚBLICS I DELS LLOCS DE TREBALL!

Secció sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

cgt(arroba)diba.cat

http://cgtbarcelona.org/cgtdiba/

23 de setembre de 2011

Attached documents

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció