CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La Direcció del Sincrotró ALBA es veu forçada a permetre la participació dels treballadors en la protecció de la seva salut per evitar una condemna judicial

Dimarts, 4 febrer, 2014

Després de 3 anys impedint il·legalment la participació dels Treballadors en la presa de decisions sobre la protecció de la seva salut, i d’haver desobeït un requeriment de la Inspecció de Treball, finalment els responsables del Sincrotró ALBA es veuen obligats a reconèixer en seu judicial els drets d’informació, consulta i participació dels treballadors en matèria de salut laboral.

El Sincrotró ALBA és la instal·lació científica més gran de l’Estat Espanyol i es tracta d’una gran fàbrica de radiació electromagnètica (principalment raigs X) per a la realització d’experiments de diversa naturalesa en els àmbits de la recerca bàsica, aplicada i tecnològica. Està classificada com a instal·lació radioactiva de 1ra Categoria pel Consejo de Seguridad Nuclear i l’exposició a radiacions ionitzants és un dels principals riscos als que estan exposats els seus treballadors.

Tot i ser el risc laboral més important, la Direcció del Sincrotró volia excloure tota la prevenció relacionada amb les radiacions de l’àmbit d’actuació dels Delegats de Prevenció1, justificant la seva posició amb arguments al límit de l’absurd. Així doncs, durant gairebé tres anys s’han negat a consultar als Delegats de Prevenció les seves decisions per a protegir el personal contra les radiacions ionitzants i els han impedit reiteradament la presència en les visites d’inspecció del Consejo de Seguridad Nuclear.

Davant d’aquesta situació, tots els Delegats de Prevenció del Sincrotró (2 de CGT i 1 de CSC-Intersindical) van denunciar l’incompliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals a la Inspecció de Treball i la Seguretat Social el passat 2012. El seu informe va resoldre que la Direcció del Sincrotró estava obligada a consultar els Delegats de Prevenció abans de posar en pràctica les mesures de protecció radiològica i que només els inspectors del CSN podien impedir la seva presència durant les visites d’inspecció, d’acord amb el que estableix a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

El més sorprenent de la història comença quan els responsables del consorci que gestiona el Sincrotró es neguen explícitament a acatar el requeriment de l’Inspector de Treball. La qual cosa obliga els Delegats de Prevenció a presentar una altra demanda, aquest cop als jutjats socials de Sabadell, sol·licitant que s'obligués el consorci a complir el requeriment de la Inspecció de Treball.

Durant tot aquest temps, la Direcció del Sincrotró s’ha mantingut enrocada en la negativa a reconèixer el dret de consulta prèvia dels Delegats de Prevenció en matèria de riscos radiològics i ho ha posat per escrit en diverses ocasions. Tot i això, just abans d’iniciar-se el judici i a proposta de la jutgessa, la Direcció va decidir signar un acord amb els Delegats de Prevenció comprometent-se a complir els dos punts sol·licitats a la demanda.

Des de la Secció Sindical de CGT al Sincrotró ALBA creiem que aquest canvi sobtat en el posicionament de la Direcció del Sincrotró només pot explicar-se assumint que ja fa temps que sabien que la seva actuació era il·legal i han volgut retardar al màxim el compliment de les seves obligacions legalment establertes. A més, considerem del tot reprovable que s'hagin malgastat els recursos públics de ALBA (temps i diners en advocats), pagats amb els impostos de tots els ciutadans i ciutadanes, amb l’únic objectiu d’impedir la participació dels treballadors en la prevenció dels riscos presents a la instal·lació.

Un cop més, es demostra la importància de l’acció col·lectiva dels treballadors i treballadores per tal de fer efectius els drets que encara ens reconeixen les lleis. De fet, l’exercici dels drets d’informació, consulta i participació dels treballadors en matèria preventiva és el nucli central de l’activitat dels Delegats de Prevenció. Ja que són aquests drets els que permeten conèixer els detalls dels riscos presents a l’entorn de treball i les mesures preventives per a controlar-los, i també són aquests drets els que ens permeten aportar els coneixements i experiència dels treballadors amb l’objectiu d’evitar els accidents i les malalties abans de què es materialitzin.

Per últim, volem agrair l’excel·lent labor duta a terme pel Col·lectiu Ronda que, amb el seu compromís i professionalitat, ens ha permès defensar amb èxit els drets dels treballadors i treballadores del Sincrotró en múltiples ocasions. Aquest cop, garantint la possibilitat de participar en les decisions sobre les mesures de protecció de la nostra salut.

Secció Sindical CGT-CELLS (Sincrotró ALBA)

Cerdanyola del Vallès, 3 de febrer de 2014.

- Documents adjunts:

1.- Requeriment de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social
2.- Demanda presentada pels Delegats de Prevenció del Sincrotró
3.- Decret del Secretari Judicial on es recull l'acord en què els responsables del Sincrotró accepten les sol·licituds dels treballadors

Attached documents