CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La fuita radioactiva de la central d’Ascó demostra la urgència de tancar les nuclears i avançar cap una Nova Cultura de l’Energia

Dimarts, 8 abril, 2008

En relació a l’episodi de detecció d’una fuita radioactiva a la central nuclear d’Ascó el passat dia 5 d'abril, Tanquem les Nuclears – Coordinadora per una Nova Cultura de l’Energia (TLN – NCE) vol remarcar davant l’opinió pública els següents fets:


- En primer lloc la manca de transparència informativa tant de l’Associació Nuclear Ascó – Vandellòs (ANAV), com del Consell de Seguretat Nuclear (CSN): malgrat que a la nota informativa del 5 d’abril el CSN considera la trobada de partícules radioactives com a “succés notificable”, l’origen de la fuita sembla remuntar-se al novembre del 2007, quan reconeixen que el sistema d’extracció de l’aire de l’edifici va quedar contaminat durant les operacions de neteja corresponents al final de la recarrega de combustible.

En canvi, en la relació de successos notificables del CSN corresponent al mes de novembre apareixen dues referències a Ascó 1: el 8 i l’11 d’aquell mes, i tots dos relacionats amb la recarrega de combustible. En el primer cas, pendent de classificació en l’escala INES, es fa servir una terminologia críptica per justificar que el succés es va comunicar en realitat en el mes de febrer del 2008; i en el segon cas, que sembla tenir a veure amb l’accident que ara tractem, apareix classificat com del nivell INES 0, es a dir, sense perill per a la població.

Ara resulta que aquell incident, que estava classificat com a de “nivell zero”, sí que va tenir conseqüències per a la població, el que posa en qüestió els criteris de adjudicació de nivells del CSN.

- En segon lloc el secretisme que envolta tot el succés, si l’organització ecologista Greenpeace no arriba a donar el toc d’alerta, el succés hauria estat silenciat i relegat a l’oblit fins la publicació de la memòria anual del CSN malgrat el seu perill potencial. Cap succés relacionat amb l’energia nuclear es pot considerar insignificant per les seves implicacions sobre la salut. Les dades del CSN durant l’any 2007 indiquen que es van donar 23 successos notificables als dos reactors d’Ascó; 22 d’ells han estat classificats com de nivell 0, i un pendent de classificació pel retard en la comunicació. La publicació d’aquests successos restaria força a la campanya de propaganda que pretén presentar l’energia nuclear com a “segura” i “fiable”.

- En tercer lloc, les implicacions sobre la salut i el medi ambient. En un moment en que proliferen les discussions subjectives sobre el suposat impacte visual que puguin provocar les tecnologies renovables, l’accident mostra la realitat comprovable d’un impacte que incideix en la salut de les persones i en el medi ambient físic.

I és que, independentment de que la naturalesa de la radiació detectada sigui de 5 o de 0,00001 curis, el que és important és determinar exactament l’origen, el tipus, la durada i la dispersió de la radiació. Cal recordar que els efectes de l’exposició a dosis tenen una relació directa amb el temps de l’exposició independentment de la intensitat de la radiació (el que es coneix amb la problemàtica de l’exposició a radiacions baixes), el que significa que una exposició persistent a una radiació baixa pot provocar efectes; i que, tenint en comte els mesos que han transcorregut, caldria fer una revisió de la població, territoris i conreus potencialment afectats pels vents dominants.

- En quart lloc, l’accident demostra la fal·làcia de les possibilitats de l’energia nuclear com a opció de futur: a l’amenaça futura de la problemàtica dels residus, a les dades existents sobre les limitacions de les reserves d’urani, a la manca de perspectives econòmiques, i a les freqüents aturades per avaria, cal afegir el risc permanent de fuites d’elements radioactius en el funcionament “normal”, com és el cas que ens ocupa.

- Finalment, des de Tanquem les Nuclears – Coordinadora per una Nova Cultura de l’Energia volem remarcar la urgència de procedir al tancament progressiu de les nuclears i avançar cap a un model energètic que es basi en l’estalvi, l’eficiència i l’aprofitament de les energies renovables. Un model que és social i tècnicament possible i econòmicament factible.

Abunden els informes que demostren que la reducció de l’actual malbaratament energètic, combinat amb un desplegament de les tecnologies que permeten l’aprofitament de les energies renovables (especialment l’energia eòlica i solar) permetrien que Catalunya pogués cobrir abastament els seus serveis energètics. Malgrat la campanya de propaganda dels grups de pressió de la indústria nuclear cada cop és més evident que el futur passa per una combinació d’estalvi, ús racional de l’energia i l’aprofitament dels immensos recursos energètics que ens faciliten els cicles naturals.

Barcelona i Tarragona, 6 d’abril del 2008.

Tanquem les Nuclears – Coordinadora per una Nova Cultura de l’Energia (TLN – NCE)