CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La insalubritat de l’aigua en als centres sanitaris.

Divendres, 26 maig, 2023

A dia d’avui ens trobem amb que en molts centres sanitaris de Catalunya les instal·lacions son obsoletes.

En la majoria de casos el problema ha estat el mateix: aigua excessivament tèrbola, arribant a no ser potable.

Actualment, hi ha centres sanitaris que presenten instal·lacions obsoletes que haurien de ser millorades i adaptades d’acord amb la normativa vigent. Durant aquest any ja son diversos centres amb la mateixa problemàtica degut a l’existència encara de canonades de plom, ferro o coure. Especialment en edificis antics.


El cas de Pius Hospital de Valls

Les incidències amb l’aigua van ser denunciades per la pròpia plantilla durant el primer trimestre de 2022. El problema es va fer evident a aixetes de tot l’edifici, incloses les de subministrament d’aigua potable a pacients i habitacions.

Els fets es van posar en coneixement de la Direcció de centre en el si del Comitè de Seguretat i Salut, demanant per part dels i les delegades la realització d’anàlisis de l’aigua per valorar la seva salubritat i potabilitat com a aigua de consum humà, no perdent de vista la gravetat dels fets si aquest problema a més es produeix en un centre hospitalari.

L’empresa no va atendre la petició i no va portar a terme cap anàlisis, tot i requerir-ho en 5 ocasions. Per aquesta raó la CGT durant l’estiu de 2022 vam decidir tramitar denúncia a Inspecció de Treball i va posar en coneixement la situació a la Regió Sanitària de Tarragona.

Es confirma que l’aigua de les aixetes de l’hospital és insalubre per al consum humà

La Regió Sanitària va portar a terme els anàlisis corresponents on es confirma la no salubritat de l’aigua, requerint a l’empresa les mesures correctores i preventives corresponents.

Mentre l’hospital a finals d’estiu de 2022 posa en marxa punts de servei d’aigua embotellada per treballadors i pacients, i cartells alertant de la no potabilitat de l’aigua mentre es realitza la millora i substitució de les canonades. Una mesura que no s’ha iniciat fins a principis de 2023.

Paral·lelament la CGT ja havíem realitzat anàlisis in situ de l’aigua de les aixetes amb un laboratori acreditat a finals de 2022, assumint-ne el cost a fi de garantir la seguretat de professionals i pacients.

En aquestes analítiques es detecten nivells alts de metalls pesats (plom, ferro, níquel) i clor lliure per sobre les valors permesos per el Reial Decret 140/2030 sobre Criteris Sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà i les seves modificacions posteriors i/o Pla de Vigilància d’aigües de Consum humà a Catalunya.

És per això que es decideix sol·licitar a l’empresa una vigilància extraordinària de la salut dels treballadors i treballadores del centre, ja que han estat consumint aquesta aigua durant anys fins que l’empresa no ha adoptat les mesures correctores pertinents. Una petició que l’empresa tampoc atén. Finalment Inspecció de Treball aquest passat abril de 2023 fa un altre requeriment a l’empresa obligant a oferir aquesta vigilància de la salut extraordinària a tota la plantilla del centre.

Una institució de salut no pot obviar ni quedar-se inactiva davant fets d’aquesta magnitud. Estem parlant d’un centre sanitari. Una actitud per part de les persones responsables irresponsable i intolerable, atès que estem parlant d’un problema de salut pública. Actitud que també ha estat igual d’irresponsable per part de la vessant política que composa el Consell d’Administració del centre.

Aquest mateix problema es produeix en altres centres d’Atenció Primària de l’ICS

En el cas de l’ICS, la resposta de l’empresa ha estat similar. Silenci. Havent de traslladar CGT la queixa a Inspecció de Treball. En les analítiques que ICS li facilita a Inspecció de Treball no es quantifiquen els nivells de metalls, i en seguim desconeixent la causa que genera l’aigua tèrbola.

 

COMUNICAT aigues insalubres centres sanitaris_REVISAT1