CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La Nova Llei de Costes: donar a uns pocs el que és de tots

Divendres, 14 juny, 2013

La Confederació General del Treball (CGT) manifesta que la nova Llei de Costes del govern del PP lluny de configurar-se com una norma que protegeixi el nostre patrimoni natural, es converteix en una Llei que permetrà seguir urbanitzant-lo. Així mateix pretén amnistiar gran part dels excessos urbanístics i emparar la privatització de Domini Públic Marítim Terrestre.

El passat 31 de maig va entrar en vigor la denominada Llei de Protecció i Ús Sostenible del Litoral i de modificació de la Llei de Costes, que retorna al nostre litoral a la situació de desprotecció anterior a 1988 i que regularitzarà, d'una forma o altra, a més de 150.000 habitatges, 1700 indústries, hotels en plena platja, marines i ports esportius privats, reobrint la veda a una nova re-urbanització del litoral espanyol.

La nova Llei de costes concedeix als Ajuntaments la potestat de legalitzar les urbanitzacions en la zona de servitud de protecció, mitjançant la reducció de la mateixa de 100 a 20 metres.

Prorroga fins a 75 anys les concessions en terrenys públics, permetent la seva inscripció registral i transmissió “inter vivos” o “mortis causa”. També s'exclouen amb absoluta arbitrarietat 3400 habitatges situats en el DPM-T de 12 nuclis poblacionals.

Es permet la realització als propietaris d'obres de defensa enfront de la inundació o avanç dunar natural. En els trams urbans podrà autoritzar-se la celebració d'aquells esdeveniments d'interès general amb repercussió turística.

La CGT declara que el rerefons d'aquesta Llei no és altre que el seguir apostant per un model econòmic i territorial, l'especulació urbanística i financera, que ha enriquit molt a uns pocs i ha empobrit al conjunt de la ciutadania.

Ens trobem davant una evident involució normativa que va a suposar una pèrdua col·lectiva d'un patrimoni natural i d'un bé comú, en benefici d'una classe privilegiada que són els únics als quals aquest Govern pretén representar.

SECRETARIAT PERMANENT DEL COMITÈ CONFEDERAL DE LA CGT

Attached documents

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció