CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La precarietat dels professors associats a la Universitat de Barcelona desemboca en conflicte col·lectiu

Dimarts, 7 juny, 2016

CGT-Plataforma de Professors Associats del Comitè d’Empresa PDI-L acaba d’interposar un CONFLICTE COL•LECTIU

Al juny de 2012 la secció sindical CGT-Plataforma de professors associats va integrar el comitè d’empresa PDI-L de la UB. Des de llavors, hem tractat de portar a la taula de negociacions amb rectorat dues reivindicacions històriques del col·lectiu de professorat associat: la correcció de la situació de discriminació que afecta al col·lectiu en el còmput de la seva dedicació docent en el PDA (que es fa de manera diferent a la resta de categories laborals), i el reconeixement de la problemàtica dels falsos associats amb l’aplicació de mesures que vagin en el sentit de regularitzar com a figures a temps complet el col·lectiu contractat en situació inadequada, tal com exigeix la disposició transitòria segona del conveni laboral del nostre sector.

En relació a aquesta segona reivindicació tot el que rectorat ha ofert és un programa, al que anomenen de transformació d’associats que, en essència, no modifica la situació de contractació inadequada que afecta massivament al col·lectiu, i que CGT-Plataforma de professors associats no ha donat el seu vot favorable en el marc de comitè d’empresa.

En relació a la primera reivindicació, rectorat s’ha negat a reconèixer en tot moment de les negociacions que els criteris que actualment regeixen el PDA constitueixin una discriminació dels associats respecte les altres categories laborals.

Davant aquesta intransigència i uns resultats de les negociacions que només podem jutjar de insatisfactoris, la CGT-Plataforma de Professors Associats del Comitè d’Empresa PDI-L acaba d’interposar un CONFLICTE COL·LECTIU contra la Universitat de Barcelona per donar solució al greuge comparatiu que afecta el còmput de la dedicació docent de tot el professorat associat de la UB.

Entenem aquesta acció dins de la nostra lluita contra la precarització de la universitat pública i en la defensa dels drets dels treballadors/es. En el cas de la Universitat de Barcelona, aquesta precarització està augmentant de manera alarmant tal i com podeu comprovar a la següent taula amb les DADES PDI 2012-2016:

Any agost 2012 agost 2013 abril 2014 juny 2015 maig 2016
Professors associats 2011 2106 2230 2489 2749
Percentatge professorat associat 35% 37% 38% 41% 44%
Titulars d’Universitat 1298 1289 1252 1218 1173
Total PDI 5701 5717 5798 6044 6189

Esperem doncs que les accions judicials puguin redreçar aquesta situació que ha assolit ja proporcions inacceptables.

Secció Sindical CGT UB
http://www.ub.edu/cgt/
https://twitter.com/cgt_ub


La precarietat dels professors associats a la Universitat de Barcelona desemboca en conflicte col·lectiu

CGT ha fet la denúncia en considerar que les converses amb el rectorat no avançaven

Els professors associats de la Universitat de Barcelona (UB) han reprès les denúncies sobre la seva situació laboral. Si fa uns dies eren els ensenyants els que explicaven les seves condicions de treball, ara a través del sindicat CGT s’ha transformat la reivindicació en una acció davant del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, segons ha comunicat l’organització.

Les denúncies públiques dels professors associats de la UB mostren que el seu treball es degrada de manera creixent. Així, indiquen que docents que només fan dues hores setmanals, equivalents a una hora per preparar la matèria i una altra hora per impartir-la, fer l’avaluació i estar a disponibilitat del departament corresponent, reben a canvi un salari que se situa en 92 euros al mes. Però, en el cas d’un professor amb una dedicació setmanal global de 12 hores: 6 de preparació i altres 6 per la docència directa, el salari que rebria seria de 550,91 euros mensuals, que al cap de l’any s’acosta als 7.500 euros, segons fonts del grup, que ha decidit iniciar accions per canviar la seva situació.

A les qüestions directament econòmiques se suma la ràtio alumne/professor en els estudis anglesos és gairebé el doble de la d’altres departaments, asseguren els denunciants.

Una altra queixa és la precarietat. En els estudis de filologia anglesa la taxa d’associats, que en molts casos són realment falsos associats, segons expliquen els afectats, arriba al 58% el total, però si es miren les diferents modalitats de precarietat s’arriba fins al 66%. En aquest recompte, ja s’han apartat els becaris i els postdoctorats. Per tant, la taxa és sobre la plantilla ordinària.

CGT explica que des de l’any 2012 s’ha intentat arribar a acords amb el rectorat. : en dues línies: la correcció de la situació de discriminació que afecta el col·lectiu en el còmput de la seva dedicació docent en el Pla de Dedicació Acadèmica PDA (que es fa de manera diferent a la resta de categories laborals), i el reconeixement de la problemàtica dels falsos associats amb l’aplicació de mesures que vagin en el sentit de regularitzar com a figures a temps complet el col·lectiu contractat en situació inadequada, tal com exigeix la disposició transitòria segona del conveni laboral del sector universitari

La CGT explica que el rectorat ha ofert un programa al qual denominen de transformació d’associats. Però en essència, diu el sindicat, la proposta no modifica la situació de contractació inadequada, “que afecta massivament al col·lectiu, i que CGT-Plataforma de professors associats no ha donat el seu vot favorable en el marc de comitè d’empresa“ .

Pel que fa a la primera reivindicació, CGT assegura que el rectorat s’ha negat a reconèixer en tot moment de les negociacions que els criteris que actualment regeixen el PDA constitueixin una discriminació dels associats respecte a les altres categories laborals.

Per les dues raons esmentades, el sindicat ha presentat conflicte col·lectiu amb l’objectiu de trobar una solució al greuge comparatiu que per al col·lectiu de professors associats implica el còmput de la seva dedicació docent.

Segons les dades del sindicat el nombre de professors associats a la UB l’agost de 2012 eren 2011 persones, un 35% del total, mentre que a maig de 2016 el nombre de professors associats ha pujat fins als 2.749, un 44% del total.

Pel que fa als professors titulars eren a 2012 un total de 1298 persones, mentre que a maig de 2012 la xifra ha baixat fins a 1.173. Dit en altres paraules ha augmentat i molt el nombre de professors associats mentre que ha disminuït lleument el dels professors titulars.

El procediment de conflicte col·lectiu està pensat per donar solució a situacions conflictives que afectin interessos generals dels treballadors/ores i que tractin sobre l’aplicació i interpretació d’una norma estatal, conveni col·lectiu, pacte o acord d’empresa, d’una decisió empresarial de caràcter col·lectiu, o d’una pràctica d’empresa, així com la impugnació de convenis col·lectius. El procés s’inicia mitjançant demanda dirigida al jutjat o a l’autoritat laboral i és requisit necessari per a la tramitació del procés l’intent de conciliació davant l’òrgan administratiu competent.

* Notícia publicada al Diari del Treball
http://diaritreball.cat/15816-2/

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció