CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La reforma laboral dispara les reduccions de jornada

Dijous, 31 març, 2011

Malgrat que en el mateix període els Expedients de Regulació d'Ocupació s'han reduït en un 6,5%, aquells destinats a reduir la jornada han augmentat un 127% des que entrés en vigor la reforma laboral fa set mesos.

La utilització d'expedients de regulació d'ocupació (ERO) de reducció de jornada ha crescut un 127,4% durant els set mesos d'aplicació de la reforma laboral, en relació amb el mateix període de temps de l'any anterior. Així, en aquests set mesos, s'han aprovat 2.701 ERO de reducció enfront de 1.188 que es van autoritzar entre juliol de 2009 i gener de 2010.

Aquestes dades contrasten amb les referides a ERO d'extinció i de suspensió. En aquest sentit, els primers han descendit en un 1,9% mentre que els segons han disminuït un 28,9%. En total, els expedients de regulació d'ocupació han caigut en un 6,5 per cent en aquests set mesos.

En tot l'Estat espanyol es van aprovar 9.977 expedients de regulació d'ocupació, 694 menys que en idèntic període d'un any abans. Quant al nombre total de treballadors afectats, en els últims set mesos han estat 171.805, un 30,8% menys que en el període comprès entre juliol de 2009 i gener de 2010. Els treballadors afectats per actuacions extintives s'han reduït en un 10,5%, i els afectats per mesures suspensives han descendit gairebé a la meitat (-49%). Per la seva banda, els que han reduït la seva jornada s'han multiplicat gairebé per quatre, passant de 9.696 a 37.961.

Això ha fet que els treballadors afectats per ERO de reducció de jornada hagin guanyat pes sobre el total de treballadors a qui se'ls han aplicat mesures d'ajustament. Des de l'entrada en vigor de la reforma laboral han suposat el 22,1% del total, quan un any abans tot just significaven el 3,9%. Mostra del pes adquirit pels expedients de reducció de jornada des de l'aplicació de les mesures contingudes en la reforma laboral, és que de juliol de 2009 a gener de 2010 els treballadors afectats per ERO d'extinció van ser tres vegades més que els subjectes a reduccions de jornada (31.499 enfront de 9.696). Per contra, des de l'entrada en vigor de la reforma, els treballadors que han assumit mesures de reducció de jornada han estat un 34% més que els que han vist el seu contracte extingit.

Bonificacions a la Seguretat Social

L'entrada en vigor de les mesures incloses en la reforma laboral ha comportat un continu guany de pes de les mesures de reducció de jornada en els ERO, mentre perden importància mes darrera mes les suspensions temporals i les extincions definitives de contractes.

Aquestes mesures bonificaven a les empreses que recorrin a aquest tipus de ERO amb reduccions en les seves quotes a la Seguretat Social. En el cas dels treballadors afectats per suspensions temporals d'ocupació, la reforma va introduir la possibilitat que els períodes en els quals estiguessin cobrant l'atur no fossin comptabilitzats en el cas d'haver de demanar més tard la prestació per haver-se quedat en atur de forma permanent.

www.diagonalperiodico.net/La-reforma-laboral-dispara-las.html