CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La Secció Sindical de CGT a Correos del Vallès ha denunciat al Ministeri de Foment davant el Defensor del Poble i davant la Comissió Europea

Dimarts, 22 setembre, 2009

El Sindicat de Correos de la CGT en el Vallès ha denunciat davant el Defensor del Poble i davant la Comissió Europea, amb data 21 de setembre al Ministeri de Foment per no complir, segons el parer d'aquest Sindicat, les seves obligacions d'inspeccionar i sancionar a Correos, que no ha garantit un repartiment diari a tots els ciutadans de Sabadell durant els mesos de juliol i agost.

CGT ha enviat vuit denúncies contra Correos al Ministeri de Foment al llarg dels mesos de juliol i agost. En elles li hem comunicat que, segons les nostres dades, en 231 ocasions alguna secció de repartiment s'ha quedat sense repartir a Sabadell i, per tant, els ciutadans s'han quedat sense rebre els seus enviaments al dia.

Per la seva banda, el Ministeri de Foment es va posar en contacte amb CGT únicament mitjançant un escrit de data 27.07.2009 en el qual sol·licitava documentació addicional i comunicava que donava trasllat dels escrits de denúncia que havia rebut a Correos.

Correos no va millorar el servei en el mes d'agost i el Ministeri, al que se li van seguir enviant denúncies a l'agost, no ha respost a les mateixes.

A la CGT creiem que l'empresa Correos ha de ser advertida o sancionada per haver deixat, segons les nostres dades, en 231 ocasions a ciutadans de Sabadell sense servei, doncs l'article 17 de la Llei Postal li obliga a garantir un repartiment diari a tots els ciutadans. De la mateixa manera, creiem que el Ministeri de Foment ha d'inspeccionar el cas i, si escau, advertir a l'empresa o sancionar-la.

Ens sembla una excusa que el Ministeri de Foment demani a CGT que aportem documentació addicional a les nostres denúncies, quan sap que aquesta documentació es troba registrada en aplicacions informàtiques de Correos (SIE i SGIE), que el Sindicat no pot copiar, però que el Ministeri si pot requerir a Correos.

Pensem que, en aquest cas, el Ministeri de Foment no ha complert l'obligació d'adoptar mesures per a garantir el servei postal universal, que li atribuïx l'article 37.3 de la Llei Postal i per això hem denunciat el cas davant dos organismes: davant el Defensor del Poble, perquè hi ha hagut ciutadans que s'han quedat sense rebre un servei bàsic que ha de garantir-los l'Administració, i davant la Comissió Europea, perquè s'ha vulnerat la Llei Postal, que és la trasposició a la nostra normativa nacional de la Directiva de la Unió Europea 97/67/CE.

Sabadell, 22 de setembre de 2009.

Secció Sindical CGT Correos Vallès