CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La secció sindical de la CGT a la UAB dona tot el seu suport a la VAGA DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR del proper dia 6 DE MARÇ

Dimarts, 4 març, 2008

vagaUAB.jpg

Secció Sindical de la CGT a la UAB

La secció sindical de la CGT a la UAB dona tot el seu suport a la VAGA DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR del proper dia 6 DE MARÇ decidida a l’ASSEMBLEA CONTRA LA PRECARIETAT DE LA UAB.

Després de mesos de negociacions entre el Rectorat de la UAB i el Comitè d’Empresa (del que CGT també en forma part) no s’ha arribat a cap acord. Més aviat, el que s’ha estat produint és una escenificació d’una presumpta negociació que, en realitat, son simples converses que no han arribat, ni tan sols, a acords parcials d’una mínima rellevància.

Cada vegada és més apreciable la manca de sintonia entre el Comitè d’empresa i el Personal docent i Investigador laboral a qui s’hauria de representar i defensar, sense ambigüitats, en les negociacions. Resulta lamentable que la lògica sindical s'anteposi a les demandes defensades pels treballadors i treballadores a l'Assemblea.

Des de la secció sindical de la CGT a la UAB pensem que les demandes del Personal Docent i Investigador laboral expressades, directament i sense mediacions, a l’ASSEMBLEA CONTRA LA PRECARIETAT DE LA UAB, s’han d’assumir i defensar en un veritable procés negociador. De la mateixa manera que, en aquest moment, donem suport i convoquem a la vaga que els treballadors i treballadores han decidit a la mateixa Assemblea, al marge d’interessos i disciplines sindicals. Si ningú fa el treball per nosaltres, ningú tampoc no ha de decidir per nosaltres.

MOTIUS DE LA VAGA.

Aquesta vaga es convoca davant els escassos avenços en tres àmbits fonamentals pel futur de la Universitat:

1. La insuficiència del finançament de la universitat pública, que té com a coartada la consigna de que l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior s’ha de fer a “cost zero”.

2. El manteniment en la precarietat laboral d’un extens col•lectiu de personal docent i investigador decisiu per al funcionament diari de la nostra Universitat.

3. L’anquilosament d’un procés negociador que condueixi a l’eradicació de la borsa de precarietat, es posa en evidència en la voluntat d'imposar unilateralment mesures no pactades i és expressió de les reserves amb que s'accepta com a interlocutors/es als treballadors i treballadores en precari, constituint una negació dels plens drets laborals d'aquest col•lectiu.

OBJECTIUS DE LA VAGA

Els objectius generals de la vaga consisteixen en :

(a) El compromís amb la cerca activa de recursos públics per la Universitat.

(b) La priorització en els pressupostos de la UAB de les mesures destinades a garantir unes condicionals laborals i de promoció dignes que repercuteixin en la qualitat de la tasca docent i investigadora.

(c) Aturar la tendència de cobrir llocs de treball amb beques formatives o figures no adequades.

(d) La transparència de les pràctiques de negociació a la UAB i el respecte dels acords als que s’arribi.

Els objectius concrets s’orienten als següents canvis en l’actual política de personal docent i investigador de la UAB:

I. L’elaboració d’un pla d’estabilització dels diferents col•lectius docents i investigadors en situació de precarietat, sota el principi de que el pla ha de contemplar l’existència de drets adquirits pel fet d’haver contribuït en la docència i investigació de la UAB en unes condicions laborals i salarials precàries.

II. El manteniment de la figura de professor ajudant, que en les actuals condicions legals és clau en el procés de realització de la tesi i l’acreditació.

III. La transformació a Lector de les places d’Associat de 5-6 hores de dedicació. De manera immediata per aquells que tenen la tesi acabada i estan acreditats i amb una moratòria pels que no tenen l’acreditació.

IV. Donar l’oportunitat de transformació a PIF als “falsos Associats” que estiguin en condicions de ser-ho.

V. L’eradicació immediata del nivell 2 d’associat que encara s’utilitza en substitucions.

VI Reconèixer les funcions dels becaris que vagin més enllà de la seva formació com activitats pròpies del PDI o de PAS i, per tant, com activitats laborals, així com el reconeixement de les seves hores de docència com a crèdits.

VII. L’eradicació de l’associat de substitució ha de suposar un sobredimension nbament de la plantilla dels departaments per tal de fer front a aquestes necessitats docents, i en cap cas suposar la realització d’hores extres, doncs va en contra de la qualitat de la docència i de la demanda del professorat de tenir més temps per dedicar a la recerca.

VIII. La revisió del nou model de carrera acadèmica, al no haver estat consultat ni negociat amb els diferents actors de la comunitat universitària.

Igualment, es convoca a la concentració i marxa fins al rectorat per l’entrega del manifest del Comitè de Vaga, el proper dimecres 5 de març a les 12:30 davant el bar de Ciències.

Per últim, cridem als companys funcionaris la signatura del manifest de recolzament de les reivindicacions dels personal docent laboral:
http://www.firmasonline.com/1firmas/camp1.asp?C=1231

Informació de l’Assemblea contra la Precarietat de la UAB:

Més informació: http://www.cgt-uab.net