CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La Síndica de Greuges de Barcelona certifica el xantatge de la Direcció de Parcs i Jardins

Dimecres, 3 juliol, 2013

A l'agost de 2012 davant el greuge comparatiu que exercia la direcció de l'Institut a l'hora d'efectuar les jubilacions parcials, que d'una banda reconeixia el dret i realitzava les jubilacions parcials als treballadors del col·legi de tècnics, mentre es negava el mateix dret a la jubilació parcial als treballadors d'oficis, es va posar una demanda a la Síndica de Greuges de Barcelona per la discriminació i arbitrarietat que pateixen una part dels treballadors de la plantilla de Parcs i Jardins

El passat 17 de juny vam rebre resposta de la Síndica de Greuges de Barcelona al conflicte plantejat per la secció sindical de la CGT davant els abusos de poder i la discriminació que s'estava donant amb les jubilacions parcials en l'IM de Parcs i Jardins de Barcelona.

La resposta dóna tota la raó a la CGT i reconeix que la Direcció de l'Institut va vulnerar la legalitat:

« Despres d'estudiar detingudament la vostra queixa, i d'analitzar els fets i la normativa aplicable, he decidit estimar-la, és a dir, considero que l'Institut Municipal de Parcs i Jardins no ha APLICAT acuradament les Disposicions legals vigents en Matèria de jubilacions parcials per al personal laboral que te ADSCRITS. »

I després d'explicar en 7 folis els motius pels que estima la nostra queixa diu:

« ... he recomanat a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins que atengui les Peticions
de jubilacions parcials dels treballadors que resten en espera, sempre que reuneixin els requisits legals per acollir-s’hi, i que formalitzi els contractes de relleu segons la Borsa de Peons o una altra d’anàloga que estigui en vigor.»

No se li escapa a ningú que la resposta de la Síndica arriba una mica tard, tot això a causa del retard reiterat (a consciència) en el lliurament de la documentació que la síndica va sol·licitar en diverses ocasions a la Direcció de Recursos Humans de Parcs i Jardins.
Reconeix d'aquesta manera que la denúncia de la CGT davant el xantatge de l'empresa en la negociació de conveni no era desgavellada i que responia a una estratègia il·legal i premeditada. I encara que la resposta de la Síndica arriba tard i després de la signatura d'un acord marcat pels acomiadaments de rellevistes i la retenció de jubilables mostren el tarannà d'una direcció per la qual tot val encara que sigui il · legal per tal d'imposar els seus interessos.

És a causa de la pressió exercida mitjançant aquest xantatge que la direcció va aconseguir un acord de conveni que va buidar de contingut tot el referent a les garanties del servei públic, que redueix la plantilla i consolida la pèrdua de poder adquisitiu.

La direcció de l'Institut no va tenir cap inconvenient a acomiadar a 14 companys de Parcs i Jardins que van quedar de potetes al carrer injustament (alguns durant any i mig) i en negar la possibilitat de jubilació parcial a uns vint-i-tant treballadors/es per aconseguir els seus objectius

CGT PARCS I JARDINS

Més informació:

- WEB MALES HERBES CGT

- TWITTER MALES HERBES CGT

- SLIDESHARE MALES HERBES CGT

- YOUTUBE CGT PARCS I JARDINS

E-MAIL: malesherbes.cgt@gmail.com